Liten Karin (Hallström, Ivar)

Sheet Music

Scores

PDF typeset by engraver
IS (2016/7/26)

PDF typeset by engraver
IS (2016/7/26)

PDF typeset by engraver
IS (2016/7/26)

PDF typeset by engraver
IS (2016/7/26)

Editor Anders Wiklund
Engraver Anders Högstedt
Publisher. Info. Stockholm: Swedish Musical Heritage, 2014.
Made available by courtesy of the SMH.
Copyright
Purchase
Javascript is required for this feature.
PMLP702154-liten Karin act 1.pdf
Javascript is required to submit files.

General Information

Work Title Liten Karin
Alternative. Title Little Karin
Composer Hallström, Ivar
Movements/SectionsMov'ts/Sec's four acts
  • Act I
No. 1. Chör: Och liten Karin tjänte på unga kungens gård (Kör)
No. 2. Duett: Hvar är min mor? Hon på arbete gått (Max, Karin)
No. 3. Chör: Det är midsommar nu, se hvad korgar i rad (Kör)
No. 4. Visa med Chör: Hör hit, godt folk i Stockholms stad!
(Björndansaren, Kör. Jöran Persson)
No. 5. Scen: Har du ej sett min vackra blomsterflicka?
(Kung Erik, Jöran Persson, Karin, Kör)
No. 6. Vexelsång: Finge jag välja bland blommor och blad
(Kung Erik, Karin)
No. 7. Duett: Säg mig, säg, hvad du heter, flicka (Kung Erik, Karin)
No. 8. Scen: Der Karin är ... Men hvad ... tillsammans med en riddersman?
(Max, Erik, Karin, Jöran Persson)
No. 9. Final: Nå, Karin, säg hvad ville sen din vackra, glada ungersven?
(Karin, Max, Jöran Persson, Flickor, Folk
  • Act II
No. 10. Introduktion-Folkvisa-Scen och Chör:
Så kom der ifrån himmelen två hvita dufvor ned (Cecilia, Karin, Tärnor)
No. 11. Duett: Seså, liten Karin, nu muntert du må, slå upp dina ögon,
de klara blå! (Cecilia, Karin)
No. 12. Scen, Aria: Är det väl sant? O hvilken fröjd! (Karin)
No. 13. Duett: Du hörde mig, min Karin? O, låt mig gå!
(Kung Erik, Karin)
No. 14. Final: Hör! Se en skara folk med vilda rop sig samlar!
(Karin, Kung Erik, Kör)
  • Act III
No. 15. Romans: Får nu du dröja, här invid min sida (Karin, Kung Erik)
No. 16. Scen: Man kommer ... Visst din kansler!
(Kung Erik, Karin, Johan, Cecilia)
No. 17. Bröllops-marsch
No. 18. Scen: Ja, efter månget oblidt ödes slag den gamla borgen
kläder sig idag (Kung Erik)
No. 19. Chör: Hell drottning Karin! Länge hon må
konungatronen smycka! (Kör)
No. 20. Fackeldans: Nu räcka vi stolts jungrun ett tindrande ljus (kör)
No. 21. Final: Ha! Hvad vill du skurk, med daggerten?
(Karin, Cecilia, Erik, Max, Johan, Jöran Persson
  • Act IV
No. 22. Inledning, Chör: Slut är dagen, solen sjunker
(Skördefolket, utom scenen)
No. 23. Scen: Hvad är det som gnyr? Hvem ropar i skogen?
(Erik, Skördefolket [på längre afstånd])
No. 24. Scen: Erik Erik! Denna röst! Säg hvar är du? Min Erik?
(Erik, Karin)
No. 25. Scen, Slummersång: Se, Erik, se hur skön solen går
ned i gyllne skyar! (Karin, Erik)
No. 26. Final: Hertigens folk har omringat platsen ... allt är förlorat!
(Velamson, Karin, Stenbock, Erik, Kör
Year/Date of CompositionY/D of Comp. 1897
First Performance. 1997-7-23 in Kalmar, Kalmar Teater.
B Tommy Andersson, conductor.
First Publication. 2014 Swedish Musical Heritage
Librettist Frans Hedberg (1828-1908)
Language Swedish
Average DurationAvg. Duration 120-180 minutes
Composer Time PeriodComp. Period Romantic
Piece Style Romantic
Instrumentation voices, orchestra
Cast:
Karin Månsdotter (soprano)
Kung Erik/King Erik (tenor)
Prinsessan Cecilia/Princess Cecilia (mezzo-soprano)
Max, stallsven/stableboy (tenor)
Jöran Persson, kansler/chancellor (baritone)
Hertig Johan/Duke Johan (baritone)
Olof Stenbock, adelsman/nobleman (bass)
Welamson, livdrabant/gentleman-at-arms (bass)
The Bear Dancer (baritone)
Fyra flickor/Four girls (sopranos)
Marktschrejaren (mute part)
Hwildinnan (mute part)
The Bear/the Girl (mute part)
Nils Sture, nobleman (mute part)
Marknadsfolk/Market people, hovmän/courtiers,
drabanter/soldiers, tärnor/bridesmaids,
pöbel/a boy, skördefolk/harvest people
Voices:
soprano, mezzo-soprano, 2 tenors,
4 baritones, bass, 4 girl sopranos;
mixed chorus (SATB)
Orchestra:
piccolo, 2 flutes, 2 oboes, 2 clarinets (B/A),
2 bassoons, 4 horns, 2 trumpets,
3 trombones, timpani, strings
Related Works Variations on Liten Karin
External Links SMH