Επεκτάσεις Αρχείων

Παρακάτω είναι μια λίστα όλων των επεκτάσεων αρχείων που βρίσκονται στο IMSLP:

  • PDF - Portable Document Format (Φορητός Τύπος Κειμένου)
  • DJVU
  • MUS - Αρχείο παρτιτούρας του Finale
  • SIB - Αρχείο παρτιτούρας του Sibelius
  • ZIP - Ένα αρχείο που περιέχει μέσα του συμπιεσμένα πολλά άλλα αρχεία.