Category talk:Hylén, Oscar

From PDF: (since my Swedish is horrible, inviting translation...)

"Oscar Wilhelm Hylén föddes 15/2 1846 av instrumentakaren och pianostämmaren Per Hylén, död 27/7 1866 och hans maka Sara Brita Sjögren, född 3/4 1815, död 11/9 1890. Gift med Josefina Wilhelmina Theresia Holmström, född 27/1 1852. Skilsmässa 1879. " Eric 04:40, 14 March 2011 (UTC)