Cypresses, B.11 (Dvořák, Antonín)

Contents

Performances

Sheet Music

Arrangements and Transcriptions

Selections

For String Quartet (Dvořák)
See: Cypresses, B.152 (arr. 1887)

Javascript is required to submit files.

General Information

Work Title Cypresses
Alternative. Title Cypřiše ; Die Zypressen
Composer Dvořák, Antonín
Opus/Catalogue NumberOp./Cat. No. B.11
I-Catalogue NumberI-Cat. No. IAD 13
Key see below
Movements/SectionsMov'ts/Sec's 18 songs
 1. Vy vroucí písně spějte/You ardent songs, go forth.
 2. V té sladké moci očí tvých/In that sweet power of your eyes.
 3. V tak mnohém srdci mrtvo jest/So many hearts are as though dead.
 4. Ó duše drahá jedinká/Oh dear soul, the only one.
 5. Ó byl to krásný zlatý sen/It was a lovely, golden dream.
 6. Já vím, že v sladké naději/I know that in my sweet hope.
 7. Ó zlatá růže spanilá/Oh golden rose so beautiful.
 8. Ó naší lásce nekvete/Oh, for us love does not bloom.
 9. Kol domu se teď potácím/Round the house I stagger now.
 10. Mne často týrá pochyba/This doubt now often torments me.
 11. Mé srdce často v bolesti/Often my heart broods in anguish.
 12. Zde hledím na ten drahý list/Here I look at this dear letter.
 13. Na horách ticho/In the hills silence.
 14. Zde v lese u potoka/In forest here by a brook.
 15. Mou celou duší zádumně/Through my whole soul wistfully.
 16. Tam stojí stará skála/There stands an ancient rock.
 17. Nad krajem vévodí lehký spánek/Over the countryside reigns a light sleep.
 18. Ty se ptáš, proč moje zpěvy bouří/You may ask why all my somber songs.
Year/Date of CompositionY/D of Comp. 1865 (July 10-27)
First Performance. 1983 (May 1) in Prague
Eva Serning (voice)
Radoslav Kvapil (piano)
(in English translation)

First Publication. 2006 - Prague: Talacko (in original form)*
Librettist Gustav Pfleger Moravský (1833-1875)
Language Czech
Dedication Karel Bendl (1838-1897)
Average DurationAvg. Duration 40 minutes
Composer Time PeriodComp. Period Romantic
Piece Style Romantic
Instrumentation voice, piano
Related Works Love Songs, Op.83, Cypresses, B.152
External Links antonin-dvorak.cz
Extra Information *Most items from this early cycle were re-worked and used in other items: Nos.6,10 were used in the opera King and Charcoal Burner; No.10 also in the opera Vanda; Nos.1,5,9,8,13,11 in 6 Songs, B.123; Nos.1,5,11,13 in 4 Songs, B.124; Nos.8,3,9,6,17,14,2,4 in Love Songs, Op.83; Nos.6,3,2,8,12,7,9,14,4,16,17,18 in the string quartet cycle Cypresses, B.152