61 Azerbaijani Folk Songs (Rustamov, Said)

Sheet Music

Scores

PDF scanned by Unknown
ANL (2016/3/30)

Editor Bulbul (1897-1961)
Publisher. Info. Azerbaijani Folk Songs, Vol.1 (pp.11-79)
Baku: Azerbaijan State Music Pub., 1956.
Copyright
Purchase
Javascript is required for this feature.

Javascript is required to submit files.

General Information

Work Title 61 Azerbaijani Folk Songs
Alternative. Title Azərbaycan Xalq mahnıları
Composer Rustamov, Said
I-Catalogue NumberI-Cat. No. None [force assignment]
Movements/SectionsMov'ts/Sec's 61 songs
 1. Qaçaq Nəbi
 2. Gedən gəlmədi
 3. Söhbət saz ilə
 4. Mən gülü dəstə bağlaram
 5. Apardı sellər Saranı
 6. Qaladan qalaya
 7. Çalpapaq
 8. Nə durmusan dağ başında
 9. Neylərsən
 10. Küçələrə su səpmişəm
 11. Ay bəri bax, bəri bax
 12. Tərlan kimi
 13. Uca dağlar
 14. Telli
 15. Alma
 16. Yarıma bax
 17. Meyvələrdə üç meyvə var
 18. Bulut zülflü
 19. Evləri var xana- xana (1st variant)
 20. Evləri var xana- xana (2nd variant)
 21. Aman yar
 22. Üç telli durna
 23. Yarın bağında
 24. Aman kəklik əlindən
 25. O xal nə xaldır
 26. Yarım çıxdı qabaqdan
 27. Ay dərya kənarında
 28. Əsmə, badi-səba
 29. Gəl, gəl
 30. Günahım nədir
 31. Araz üstə, düz üstə
 32. Bəh, bəh
 33. Bax, bax
 34. Dağda bitər lalələr
 35. Dərdin alım
 36. Yaxan düymələ
 37. Qarabağda bir dənəsən
 38. Can qurban eylər
 39. Bahar oldu
 40. Ay loylu
 41. Bizə gəl
 42. Zülfün dara
 43. Dara zülfün
 44. Yar, neylədim sənə
 45. Bazarda alma
 46. Ceyran bala
 47. Gül açdı
 48. Yeri, dam üstə yeri
 49. Bülbüllər oxur
 50. Qadan alım ay qaragöz
 51. Qaşın arasında xalın
 52. Şeyda xanım
 53. Laylay
 54. Ay qız, sənə mayiləm
 55. Bir ala gözlü yar
 56. Bəli, bəli can
 57. Sona xanım
 58. Yadıma sən düşəndə
 59. Gəlirəm, gedirəm xəbərin olsun
 60. Qalada yatmış idim
 61. Nə baxırsan yanı-yanı
Language Azerbaijani
Composer Time PeriodComp. Period Early 20th century
Piece Style Traditional
Instrumentation voice(s)