IMSLP:ผู้ใช้ทั่วไป

ผู้ใช้ทั่วไป คือผู้ที่ความน่าจะเป็นสูงว่าจะไม่ใช่ผู้ก่อกวน หรือบอท หรือเป็นภัยอื่นๆ ต่อ IMSLP การยกระดับเป็นผู้ใช้ที่ถูกยืนยันอัตโนมัติใช้เกณฑ์เดียวกับทุกคน แต่จะถูกเก็บเป็นความลับไว้ ยกเว้นเว้นกับกลุ่มผู้ดูแลระบบ (Administrators) สิทธิต่างๆที่เพิ่มขึ้นคือ

  • การย้ายหน้า
  • การแก้ไขหน้าที่มีการกึ่งป้องกัน
  • ไม่มีแค๊ปท์ชา(Captcha)