MediaWiki:IMSLPAddWorkForm/cs

 • Work Title|Název díla
 • Alternative Work Title|Alternativní název díla
 • Alternative Title|Alternativní název
 • Composer|Skladatel
 • Opus/Catalogue Number|Opus/katalogové číslo
 • Key|Tónina
 • Number of Movements/Sections|Počet vět/sekcí
 • Average Duration|Průměrná délka
 • Dedication|Věnování
 • First Performance|První představení
 • Year/Date of Composition|Rok/datum kompozice
 • Year of First Publication|Rok prvního vydání
 • Genre|Žánr
 • Librettist|Libretista
 • Language|Jazyk
 • Piece Style|Styl skladby
 • Instrumentation|Instrumentace
 • Misc. comments|Různé poznámky
 • Tagging Template|Značkovací šablona