MediaWiki:IMSLPAddWorkForm/gl

 • Work Title|Título da obra
 • Alternative Work Title|Título alternativo da obra
 • Alternative Title|Título alternativo
 • Composer|Compositor
 • Opus/Catalogue Number|Número de Opus/Catálogo
 • Key|Tonalidade
 • Number of Movements/Sections|Número de movementos/Seccións
 • Average Duration|Duración habitual
 • Dedication|Dedicatoria
 • First Performance|Primeira interpretación pública
 • Year/Date of Composition|Ano/Data de composición
 • Year of First Publication|Ano da primeira publicación
 • Genre|Xénero
 • Librettist|Libretista
 • Language|Idioma
 • Piece Style|Estilo da peza
 • Instrumentation|Instrumentación
 • Misc. comments|Comentarios diversos
 • Tagging Template|Modelo de etiquetaxe