User talk:WimD

Welkom! --Peter talk 16:07, 17 March 2009 (EDT)

Klik op "bewerken" bovenaan deze pagina. Voeg daarna uw antwoord toe onderaan. Om de leesbaarheid te verhogen kan U uw antwoord indenteren door een dubbele punt (:) voor iedere paragraaf te zetten. Uw antwoord kan u automatisch ondertekenen door vier tildes (~) te typen of de voorlaatste knop aan te klikken.
groeten, Peter talk 05:34, 18 March 2009 (EDT)
Hartelijk dank voor de "welkom" en de hulp ! Ben je van Nederland of van BelgiĆ« ? Ik vraag dit omdat ik momenteel het Studiecentrum voor Vlaamse Muziek vzw (SVM), http://www.svm.be:80/ (BelgiĆ« dus), aan 't benaderen ben om te weten hoe zij staan tegenover het vrijgeven van partituren die tot het Public Domain kunnen behoren. Zij zijn samen met Artesis een digitale bibliotheek aan 't uitbouwen (http://www.artesis.be/conservatorium/bibliotheek/digitale-bibliotheek.htm) maar elke gedigitaliseede partituur, hoe oud ie ook is (bv 1877), is vergezeld van de mededeling dat verspreiding ervan slechts mag nadat de bibliotheek gecontacteerd wordt ! Als jij enige ervaring hebt hieromtrent dan graag een reactie.
Ter informatie : Ook Resonant (http://www.resonant.be/) probeert het muzikaal erfgoed van Vlaanderen in kaart te brengen. Terwijl het SVM zich concentreert op muziek van 1800 tot 1950, is Resonant actief voor de periode voor 1800. Matrix (http://www.matrix-nieuwe-muziek.be/intro.html) draagt dan weer zorg voor de muziek van na 1950. Deze afbakening is tussen deze drie instellingen in onderling overleg beslist.
groeten --WimD 12:41, 19 March 2009 (EDT)