Category:Spaun, Anton von

Anton von Spaun (1790 - 1849)

Anton von Spaun

(1790 — 1849)

External links

Miscellaneous information


Compositions (1)

Compositions by: Spaun, Anton von

This category contains only the following page.