51 Azerbaijani Folk Songs (Amirov, Fikret)

Contents

Performances

Sheet Music

Scores

PDF scanned by Unknown
ANL (2016/3/30)

Editor Bulbul (1897-1961)
Publisher. Info. Azerbaijani Folk Songs, Vol.1 (pp.83-141)
Baku: Azerbaijan State Music Pub., 1956.
Copyright
Purchase
Javascript is required for this feature.

Javascript is required to submit files.

General Information

Work Title 51 Azerbaijani Folk Songs
Alternative. Title Azərbaycan Xalq mahnıları
Composer Amirov, Fikret
I-Catalogue NumberI-Cat. No. None [force assignment]
Movements/SectionsMov'ts/Sec's 51 songs
 1. Xoş gəldin
 2. Xoş getdin
 3. Ay mübarək
 4. Getmə bulaq başına
 5. Əs, ey gilavar
 6. Boyuna qurban
 7. Gəlmişik
 8. Bu gecə
 9. Toyun mübarək olsun
 10. Ay yol açın, gəlin gəlir
 11. Aparmağa gəlmişik
 12. Nar, ey nar
 13. Aşağıdan bir gəmi gəlir
 14. Almanı alma, gəlin
 15. Gəl al məni, yar yar
 16. Əzmə, əzmə tağları
 17. Xına yaxdı havası
 18. Həsiri basma
 19. Aşıq balanı
 20. Yelpazə
 21. Na- na- nay
 22. Əylən gəlin
 23. Əsmə səba yelləri
 24. Nar, nar, Nargilə
 25. Gəldim
 26. Ay Sona
 27. Bağçası barı
 28. Ney şikəstəsi
 29. Evləri tər-tər üstə
 30. Nar atdılar
 31. Halay
 32. Kimin yarısan
 33. Qadan alım
 34. A dağlar
 35. Aç xurcunu
 36. Can gülüm , can can
 37. Ay nənəm də qurban
 38. Gülbaşmaq ; Dəsmal
 39. Aç xurcunu
 40. Üçgündən bir, beş gündən bir
 41. Dağlarda çiçək
 42. Kürd qızı
 43. Aman nənə
 44. Ay dili, dili
 45. Yaylıq
 46. Süsən sünbül
 47. Ay Laçın
 48. Gözəlim sənsən
 49. Neylərsən
 50. Su gəldi
 51. İki alma
Language Azerbaijani
Composer Time PeriodComp. Period Early 20th century
Piece Style Traditional
Instrumentation voice(s)

Navigation etc.