IMSLP:การโฆษณา

เรามีความจำเป็นที่จะต้องแจ้งคุณว่า IMSLP/ ห้องสมุดโน้ตเพลง Petrucci ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับลิงค์ขององค์กรทางการค้า นอกเหนือจากตัวลิงค์เท่านั้น (และเราก็ไม่ต้องการให้มีความสัมพันธ์ใดๆ ด้วย) นอกจากนี้ เรายังไม่มีความประสงค์ที่จะกล่าวว่าองค์กรเหล่านี้ สนับสนุน ช่วยเหลือ หรือให้เงินแก่การกุศลใดๆ การโฆษณาเหล่านี้ ไม่ได้รับการจ้างให้นำขึ้น IMSLP/ห้องสมุดโน้ตเพลง Petrucci ได้เงินค่านายหน้าเพียงบางส่วนเท่านั้น เมื่อมีการซื้อขายสินค้า โดยมีการลิงค์ไปหน้าเว็บไซด์องค์กรเหล่านั้นจาก IMSLP/ห้องสมุดโน้ตเพลง Petrucci ราคาของสินค้าได้ถูกกำหนดไว้โดยองค์กรทางการค้าเพียงผู้เดียว เเละราคาจะไม่ถูกเพิ่มหรือลดแต่อย่างใด หากท่านเข้าสู่เว็บไซด์องค์กรนั้นจากเว็บไซด์นี้

สำหรับเหตุผลที่ต้องมีลิงค์ทางการค้าบน IMSLP / ห้องสมุดโน้ตเพลง Petrucci ให้โปรดดู กระทู้นี้. นอกจากนี้ก็ยังมี วิธีการบริจาคอื่นๆ ที่ไม่มีคนกลาง ทำให้คุณสามารถบริจาคให้ IMSLP ได้โดยตรง