IMSLP:คู่มือการส่งผลงาน ฉบับย่อ


สำหรับรายละเอียด โปรดดู คู่มือ.
โปรดทำให้แน่ใจ ว่าผลงานนั้นเป็น สาธารณะสมบัติ และเป็นไฟล์สกุล PDF นอกจากนั้นคุณต้อง create an account จึงจะสามารถอัฟโหลดไฟล์ได้

ขั้นตอนการส่งผลงานของนักประพันธ์

  1. หา หน้าของนักประพันธ์* ถ้าไม่มีให้ สร้างหน้านักประพันธ์ใหม่.
  2. หา หน้าผลงาน*ที่มีอยู่สำหรับผลงานนั้นในหน้าของนักประพันธ์ ถ้าไม่มีอยู่เเล้วให้กดลิงค์ 'Add a piece to this page' บนหน้าของนักประพันธ์
  3. ตรวจดูว่าการสแกนของเรายังไม่ได้อยู่ในหน้านั้นแล้ว ถ้ายังไม่อยู่ ให้อัพโหลดไฟล์โดยการกดปุ่ม 'Add File' บนหน้าของผลงานนั้น (ถ้าคุณกำลังจะอัพโหลดผลงานที่ติดลิขสิทธิ์ Creative Commons อยู่ ให้คุณใส่ข้อมูลหน้า 'Signature' ที่เป็นหน้าหลังจากหน้าอัพโหลดด้วย มิฉะนั้น ไฟล์ของคุณจะใช้ไม่ได้ )
  4. ใจเย็น - เพื่อนสมาชิกใน IMSLP จะช่วยตรวจทานความเรียบร้อยให้อีกทีนึง

*หน้านักประพันธ์ คือหน้าซึ่งเป็นรายการการประพันธ์ทั้งหมดของนักประพันธ์คนหนึ่ง เช่น Johann Sebastian Bach เป็น หน้านักประพันธ์ ที่ประกอบไปด้วยลิงค์ต่างๆ ที่จะนำไปสู่ผลงานของเขาทุกผลงาน ผลงานแต่ละผลงานจะถูกเก็บไว้ใน หน้าผลงาน ของผลงานนั้น (ตัวอย่างเช่น Erhöhtes Fleisch und Blut, BWV 173 (Bach, Johann Sebastian)) ซึ่งเป็นที่รวมของไฟล์ที่ดาวน์โหลดได้ทั้งหมด

ดูเพิ่มเติม ลิขสิทธิ์อย่างง่าย
สำหรับขั้นตอนการส่งเสียงที่อัดไว้ ให้ดู ศูนย์รวมนักแสดง