IMSLP:ผู้ดูแลสิทธิแต่งตั้ง

หน้านี้ มีจุดประสงค์เพื่อผู้ดูแลสิทธิแต่งตั้งรุ่นปัจจุบันและรุ่นอนาคต
ผู้ดูแลสิทธิแต่งตั้ง (Bureaucrats) คือผู้ดูแลของผู้ดูแล คือหัวหน้าของหัวหน้า อำนาจอย่างเดียวที่ได้เพิ่มมากับตำแหน่งนี้ คืออำนาจการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งและสิทธิของสมาชิกคนอื่นได้ แต่ตำแหน่งจะมอบให้เฉพาะผู้ที่พิสูจน์จนเองเเล้วว่าได้ช่วยเหลือเว็บไซด์ IMSLP อย่างเหลือล้น

ผู้ดูแลสิทธิแต่งตั้งรุ่นปัจจุบัน

รายชื่อของผู้ดูแลสิทธิแต่งตั้งรุ่นปัจจุบัน สามารถพบได้ที่นี่ (รายชื่อนี้ ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์อัตโนมัติสร้าง)