List of works by Mateusz Rudkowski

This list is manually maintained, therefore some of the available pieces may not yet be linked from this page. For an automatically generated alphabetical list of all available pieces, please see
Category:Rudkowski, Mateusz.

A list of works in the composer category that are not included here can be found on this page.
Please consult the manual of style for creating composer work lists.

Works with Opus number

 • Op.1 -
 • Op.2 - Modlitwa dziewicy, Śpiew for 4 male voices, text by unknown (Lviv: Wild, score and parts) - Reviewed in Ruch Muzyczny 1860 No.40 (654-655)
 • Op.3 - U nas inaczej, Dumka for 4 male voices, text by Bohdan Zaleski (Lviv: Wild, ca.1860; plate K.W. 1) - Reviewed in Ruch Muzyczny 1860 No.40 (654-655)
 • Op.4 - Śpiew żałobny [Psalm: Przykłoń Panie ucho Twoje; in memory of Leopold Starzeński], for 4 male voices (Lviv: Wild) - Reviewed in Ruch Muzyczny 1861 No.33 (526) and No.38 (599-602)
 • Op.5 - Gloria Tibi Trinitas, for 4 male voices (Lviv: Wild) - Reviewed in Ruch Muzyczny 1861 No.33 (526) and No.38 (599-602)
 • Op.6 - Nie opuszczaj nas (Poznań: Żupański, ca.1862)
 • Op.7 -
 • Op.8 - Nad grobem (Poznań, 1865)
 • Op.9 -
 • Op.10 - Do zdrowia (Poznań, 1866)

Works without Opus numbers

 • 3 Pieśni na cześć Błogosławionych Jędrzeja BoBoli, Jana de Britto i Piotra Klawera, for 4 voices and piano/organ (Lviv: Kallenbach, ca.1856)
 • Grande mazure for piano (Lviv: Kallenbach) -3rd edition: HMB 1856 (p.1083)
 • Pieśń do Matki Boskiej Bolesnej z powodu świeżo ju jej czci wybudowanego kościółka na cmętarżu [!] tarnopolskim: pamiątka dla Maryi czcicielów, którzy przyczynili się lub jeszcze przyczynią do odbudowy i upiększenia tej świątyni, for piano or organ with text (Poznań: Żupański, ca.1863)
 • Melodye do piosenek wiejskich dla ochronek, text by Teofil Lenartowicz (Poznań: Żupański, 1863)
 • Piosenki dla dzieci, text by Teofil Lenartowicz (Poznań: Księgarnia Św. Wojciecha, ca.1925)