List of works by Nicolaj Hansen

This page is marked for cleanup because entries need to be standardized to match other work lists and formatting needs to be cleaned up.


This list is manually maintained, therefore some of the available pieces may not yet be linked from this page. For an automatically generated alphabetical list of all available pieces, please see
Category:Hansen, Nikolaj.

A list of works in the composer category that are not included here can be found on this page.
Please consult the manual of style for creating composer work lists.


Op.15 2 Easy Duos
Op.16 30 melodiske Etuder for Violin (Supplement til praktisk Violinskole) : H. I-III
Op.25 Stemningsbilleder
Op.26 Sérénade espagnole - published 1916 by Wilhelm Hansen
Op.27 Akvareller
Op.29 La roue joyeuse
Op.30 Melodrama
Intermezzo (Romance af Pantomimen: "En Kærlighedsdrøm." for violin and piano, published 1916)
Melodiske Tonebilleder
Onkel Spiller : Tilegnet Fru Oda ; Ti Børnesange af Harald Bergstedt (Children's songs)
Onkel Spiller ; Bedste ; Hemmeligheden ; Skovtur ; Gamle Mis ; Lille Poul ; Ringeren ; Efteraar ; Juletræet ; Katteballet ; Morgenbal i Køkkenet
Violinspillernes underholdningsbog : 1126 Stykker og Melodier for Violinsolo [1ste og 3die Position] med nøjagtig Betegnelse af Strøg og Fingersætning
H. I : 1ste. Stilling H. II : 1ste.- 5te. Stilling H. III : De höjere Stillinger

Arrangements

Opera-Fantasier for Violin og Piano
Den lille Klassiker : Samling af underholdende og instruktive Stykker for Violin med Klaver
Hæfte 1 : Largo / Händel. L̲oure / Joh. Seb. Bach. B̲alletmusik af "Prometheus" / Beethoven. A̲rie / Lotti. G̲avotte / Martini. R̲omance / Joseph Haydn. R̲ondo / Mozart. M̲enuet af "Orpheus og Eurydike" / Gluck. C̲aprice /Corelli
Hæfte 2 : Gavotte / Joh. Seb. Bach. A̲dagio / Nardini. M̲arche militaire / Schubert. S̲arabande / Händel. M̲enuet / Mozart. A̲ndante af Sonate, op. 12 nr. 2 / Beethoven. S̲uite 7 (sidste Sats) / Pergolese. A̲rie / Jomelli. F̲inale af op. 64 nr. 1 / Joseph Haydn
Slesvig, vort elskede, omstridte Land : Let Paraphrase for Piano
Vore gamle Danse : 54 danse pno
Salon-album v p (2 vols 50 pieces)
L'Album des douze
Album for Violin and Harmonium
Norden Album v, 2v or 3v
Repertoire für Haus- und Salon-Konzerte
1 Hartmann: Liden Kirsten, overture
2 Schubert: Symphony No.8, Allegro moderato
3 Svendsen: Norwegian Rhapsody No.3
4 Miskow: Fader Vor
5 Svendsen: Fest-Polonaise
6 Grieg: Ave maris stella
7 Svendsen: Andante Funebre
8 Lange-Müller: I Alhambra, Myrthengarten (No.1)
9 Gade: A Folk Tale, Bridal Waltz
10 Boieldieu: Le calife de Bagdad, overture
11 Halvorsen: Bojarenes inntogsmarsj
Trio-Albums v vc p (Vols 1, 2 and 6)
Trios Faciles v vc p (2 vols, 22 pieces)
Ungdommens Melodi-Album v.p. (2 vols, 50 pieces)
Violinisten v p easy opera fantasies (Lette Fantasier) 20 pieces
About 100 salon-orchestra arrangements