List of works by Wincenty Kruziński

This list is manually maintained, therefore some of the available pieces may not yet be linked from this page. For an automatically generated alphabetical list of all available pieces, please see
Category:Kruziński, Wincenty.

A list of works in the composer category that are not included here can be found on this page.
Please consult the manual of style for creating composer work lists.

Crystal package settings.png

This page is under construction.

Sources consulted

 • Echo Muzyczne 1879 No.17

Works with Opus number

 • Op.1 - 2 Mazurkas (Banarski)
 • Op.2 - Barkarolla (or Serenade?) (Banarski)
 • Op.3 - Wanda Nocturne (Banarski)
 • Op.4 - 2 Transcriptions (Banarski)
 • Op.5 - Mazurka fis-moll (Banarski)
 • Op.6 - Souvenir de nice, Polka (Banarski)
 • Op.7 - Mazurka E-dur (Banarski)
 • Op.8 -
 • Op.9 - Pieces, for Piano
 1. Morceau de salon, en forme d'une valse (Echo Muzyczne, 1877)
 • Op.10 - Polka mazurka "Dla Mani", for Piano. Ded. W-nej M. Krasuskiej (W. Kruziński, 1878)
 • Op.11 -
 • Op.12 - Nocturne (Echo Muzyczne 1879/12)
 • Op.13 -
 • Op.14 - Valse brillante (St. Petersburg: A. Büttner)
 • Op.15 -
 • Op.16 -
 • Op.17 - Dumka (Echo Muzyczne, 1879/19)

Works without Opus number

 • La belle Helene : polka sur les motifs de l'operette d'Offenbach; J. Müller, [ca 1870]
 • Szkoła czyli Systematyczny wykład gry na fortepianie : ułożony na zasadach nowoczesnych badań dydaktyki, techniki i estetyki tegoż instrumentu. Serya 1 (Skł. gł. Unger i Banarski, 1873)
 • Echa warszawskie, mazur for Piano. Ded.: Redaktorowi Przeglądu Tygodniowego (F. Hösicka, [ca 1875])
 • Wesoły mazur, for Piano (Banarski, 1875)
 • Aż do świtu!, Mazur (Echo Muzyczne, 1877)
 • Dla Heleny, Valse (Echo Muzyczne, 1877)Echa Muzycznego ulica Miodowa No. 6, [1877])
 • Kołysanka : "Nie budźcie jej" (Echo Muzyczne, 1878)
 • Na balu : z życia poety i jego szałów : na fortepian [i] śpiew ad libitum (Echo Muz., cenz. 3 XII 1879)
 • Żniwo Piosenka polska Melodia z tekstem podłożonym Na fort. z tekstem podłoż. - Dodatek do "Światu" [ca 1880]
 • Piosenka, for Piano [1880]
 • Do wiosny (Dodatek do "Światu") [1880]
 • Msza : na jeden głos lub chór czterogłosowy : z towarzyszeniem organu : w łatwym układzie : do użytku seminarjów naucz. i organistów parafial (Skład Główny w Redakcyi
 • Łatwa szkoła na okarinę (Skład i Fabryka Instr. Muzycznych W.Kruzińskiego, 1902)