MediaWiki:FTE:performer:Messages/sk

Interface Messages

 • intersections | Križovatky
 • altnames | Alternatívne mená
 • allworks | Všetky práce
 • extlinks | Externé odkazy
 • biography | Detailná biografia
 • catwalker | Zobraziť interpretácie podľa typu/inštrumentácie
 • seealso | Pozrite tiež
 • miscinfo | Rôzne informácie
 • browseallperformers | Prehliadať všetkých interpretov
 • howtoedit | Ako upraviť túto šablónu
 • toc | Obsah
 • top | Hore
 • associate | Prepojiť túto kategóriu interpreta
 • disassociate | Odstraniť prepojenie s touto kategóriou interpreta
 • instrument | Hudobný nástroj
 • website | Webstránka