MediaWiki:FTE:server-us:Messages/sk

Skin Messages

 • ~FilePD-USonly | Tento súber je vo verejnom vlastníctve iba v USA!
  Nie je vo VV ani v Kanade, ani v EU ani nikde inde.

Normal Messages

 • Editor | Upravil
 • Arranger | Aranžér
 • Publisher Information | Informácie o vydavateľovi
 • Reprinted | Pretlač
 • Translator | Preložil
 • Language | Jazyk
 • Copyright | Autorské práva
 • Misc. Notes | Poznámky