User:Euskaldune

Junkal Guerrero Langara

Nacida en Andoain en 1968. Cursó estudios en el Conservatorio Superior de San Sebastián, obteniendo la titulación superior en Solfeo, Piano, Clave, Pedagogía Musical y Dirección de Coros. En el ámbito coral, amplió su formación con cursos impartidos por diferentes maestros: Javier Busto, Pierre Cao, Eric Ericsson,Erkhi Pohjola, Carl Hogset, Gunnar Erikson, Anders Eby, Gary Graden, John Poole, Laszlo Heltay…

Su experiencia coral de dirección comienza en dos agrupaciones de Andoain: la coral Alberto Agirre y el coro infantil, Xaramel.

Ha sido directora de la Escuela Municipal de Música de Lasarte-Oria y del coro de dicha Escuela ( 1989-1999), y desde 1999 es profesora de piano en el Conservatorio Profesional Francisco Escudero de San Sebastian. Labores que ha compatibilizado con su participación en diferentes coros: Hodeiertz, Coro Juvenil de Gipuzkoa y Kanta Cantemus Korua. La experiencia vivida desde 1995 a 2007 en KCK bajo la dirección de Javier Busto ha dejado una huella imborrable en su trayectoria coral: estrenando y grabando, entre otras, obras de Javier Busto, Eva Ugalde y propias, y profundizando en el repertorio de voces blancas más especializado.

Ha dirigido durante dos años el coro de la Asociación de Escuelas de Música de Euskal Herria y es invitada por dicha asociación para impartir un curso de iniciación a la dirección coral infantil. Ha sido invitada como directora por la Federación de Coros de Gipuzkoa para encuentros de coros infantiles. Actualmente compagina la labor de dirección de dos coros: Loinatz abesbatza de Beasain y el coro de padres, madres y profesores del Instituto Luberri Abesbatza de San Sebastian. Participa en diferentes concursos como miembro de jurado.

Su obra “ Bi bihotz” ha sido obra obligada del Certamen Coral Infantil de Tolosa 2007 y “ Kalera gazteak” en el mismo certamen en el 2011.

Ha editado:

- con CM : Ave Maria, Belatzarena, Bi bihotz, Non degu non? , Xurian-xuri.

- Con la Federación de coros infantiles de Cataluña: CanÇó amorosa y Aquí dalt de la muntayna.

- Con el Gobierno de Cantabria en una recopilación de Esteban Sanz Vélez: Dos canciones cántabras.

Ha escrito encargos para:

Kantika Korala: Non degu,non?( grabado en el CD Gabon Kantika)

Landarbaso Abesbatza: Ave verum ( estrenado en Musikaste 2010), ”Iturengo arotza” ( estrenada en el Concurso de Tolosa del 2011)

Ganbara Txiki Abesbatza: Errota ,Etxabereak y Kalera gazteak ( con texto de Andoni Salamero),

Unanue Kamara Korala: Soinuak olgetan ( con texto de J. Mª Urteaga),

Curso de dirección coral infantil de EHMEE: Xurian-xuri, Mutil txaleko gorri, Alleluia,

La soprano Garbiñe Abendaño: Lau Euskal kanta

Luberri Abesbatza: Otso-beltza, Orra Mari Domingi.

————————————————————————————

Junkal Guerrero Langara

1968an Andoainen jaioa. Donostiako Goi Mailako konserbatorioan ikasi eta Goi Mailako Solfeo, Piano, Musika pedagogia, Klabea eta Koru Zuzendaritza tituluak lortzen ditu. Abesbatzen arloan formakuntza zabaltzen du Javier Busto, Pierre Cao, Eric Ericsson,Erkhi Pohjola, Carl Hogset, Gunnar Erikson, Anders Eby, Gary Graden, John Poole, Laszlo Heltay maisuek zuzendutako ikastaroetan.

Andoaingo bi abesbatzekin eduki zuen koru zuzendaritzan lehen eskarmentua: Alberto Agirre Abesbatza eta Xaramel haur abesbatza.

Lasarte-Oriako udal musika eskolako zuzendari eta bertako abesbesbatzaren zuzendari izan da 1989 eta 1999 bitartean. Geroztik Francisco Escudero Konserbatorioko piano irakaslea da. Lan horiek zenbait abesbatzetan izan duen partehartzearekin batera egin ditu: Hodeiertz, Gipuzkoako Gazte Abesbatza eta Kanta Cantemus Korua.

KCK abesbatzan 1995 eta 2007 bitartean Javier Bustoren zuzendaritzapean bizitako esperientziak aztarna sakon eta ezabaezina utzi du bere ibilbide koralean. Ahots zurien talde honetan Javier Bustoren obrak estrenatu eta grabatu ditu, baita Eva Ugalde eta norberarenak ere. Ahos zurientzako errepertorioan sakontzeko aukera izan du bertan.

Bi urtez (2008-2009) Euskal Herriko Musika Eskolen Elkartearen abesbatza zuzendu du. Elkarteak antolatutako haur abesbatzen zuzendaritza hastapeneko ikastaroan ere zuzendari bezala gonbidatu dute. Gipuzkoako Abesbatzen Federazioak ere haur abesbatzen zenbait topaketetan zuzendari bezala gonbidatu izan du.

Gaur egun bi koro zuzentzen ditu: Beasaingo Loinatz abesbatza eta Donostiako Luberri institutoko guraso eta irakasleek osatzen duten Luberri abesbatza. Zenbait koro lehiaketan epaimai lana egin izan du.

2007an Tolosako Haur Abesbatzen Lehiaketan Bi Bihotz bere obra kanta behartua izan da eta lehiaketan bertan baina 2011ean Kalera Gazteak bere obra kanta behartua izan da

Zenbait obra editatu ditu:

-CMrekin: Ave Maria, Belatzarena, Bi Bihotz, Non degu non, Xurian Xuri

-Kalalunyako Haur Abesbatzen Federazioarekin: Canco Amorosa eta Aquí dalt de la muntayna

-Kantabriako gobernuarekin Esteban Sanz Velezek egindako bilduman: Dos canciones cántabras.

Enkarguz zenbait obra idatzi ditu

-Kantika koralarentzat: Non degu non (Gabon Kantika CDan grabatuta)

-Landarbaso abesbatzarentzat: Ave Verum (2010eanMusikasten estrenatuta), Iturengo Arotza (2011anTolosako Lehiaketan estrenatuta)

-Ganbara Txiki abesbatzarentzat: Errota, Etxabereak eta Kalera Gazteak ( Andoni Salameroren hitzekin)

-Unanue Kamara Koralarentzat: Soinuak Olgetan ( JM. Ureagaren hitzekin)

-EHMEEren haur abesbatzen zuzendaritza ikastaroarentzat: Xurian-Xuri, Mutil txaleko gorri, Alleluia

-Garbiñe Abendaño sopranoarentzat: Lau Euskal Kanta

-Luberri Abesbatzarentzat: Otso Beltza, Orra Mari Domingi

——————————————————————————-

Junkal Guerrero Langara

Junkal Guerrero was born in Andoain (Basque Country-Spain) in 1968. She studied at San Sebastian High Conservatory reaching high titulation in Piano, Music Language, Clavichord, Musical Pedagogy and Choir Conduction. She improved her musical formation in several courses with choral masters like Javier Busto, Pierre Cao, eric Ericsson, Erkhi Pohjola, Carl Hogset, Gunnar Erikson, Anders Eby, Garu Graden, John Poole, Laszlo Heltay…

Her first coral conducting experience began with two choir from her hometown, Andoain: Alberto Agirre Choi and Xaramel Children Choir.

She has directed Lasarte Oria public Music School and it’s choir betewen 1989 and 1999. From 1999 on she is piano teacher at Francisco Escudero Profesional Conservatory in San Sebastian. By the same time, she has taken part in several choirs: Hodeiertz, Gipuzkoa Youth Choir and Kanta Cantemus Koroa.

Experience in Kanta Cantemus Choir betewen 1995 and 2007 conducted by Javier Busto has left an indelible trace in her musical career. With this women choir she has premiered and recorded some Javier Busto’s works. With KCK she also premiered some of her own compositions , and also Eva Ugalde’s others. By the way she has gone deep into most exigent vocal repertory for equal voices.

She has conducted for 2 years the Basque Music School Federation’s Choir and has been invited as conductor to the Children Choir Conducting Course organized by this Federation. She also has been invited as conductor for several choral meetings organized by the Choral Federation from Gipuzkoa.

Nowadays she conductes two choirs: Loinatz Abesbatza from Beasain and Luberri Abesbatza, a parents and teachers’s choir at Luberri High School from San Sebastian. She has been member of juries at several choir contests.

Her work “Bi Bihotz was the compulsory song in 2007 at Tolosa Children Choir Competition. Four years later, in 2011, the same happened with her “Kalera Gazteak” song.

She has edited

-With CM Editions: Ave Maria, Belatzarena, Bi Bihotz, Non degu non, Xurian Xuri

-With Catalunya Children Choir Federation: Canco Amorosa and Aquí dalt de la muntayna

-With Cantabria Gobern -inside a collection made by Esteban Sanz Velez- : Dos canciones cántabras

She has composed requested by:

Kantika Korala: Non degu, non?( recorded in CD Gabon Kantika)

Landarbaso Abesbatza: Ave verum ( premiere at Musikaste 2010), ”Iturengo arotza” ( premiere at Tolosa Intrenational Choir Contest 2011)

Ganbara Txiki Abesbatza: Errota ,Etxabereak y Kalera gazteak ( words by Andoni Salamero)

Unanue Kamara Korala: Soinuak olgetan ( words by J. Mª Urteaga),

Course of children choir conducting EHMEE: Xurian-xuri, Mutil txaleko gorri, Alleluia,

Garbiñe Abendaño (soprano) : Lau Euskal kanta

Luberri Abesbatza: Otso-beltza, Orra Mari Domingi