24 Romancer og Sange (Hartmann, Emil)

Contents

Performances

Sheet Music

Scores

PDF scanned by DK-Kk
Pierre.chepelov (2010/3/20)

Publisher. Info. Copenhagen: Horneman & Erslev, n.d. Plate 645.
Copyright
Purchase
Javascript is required for this feature.

Javascript is required to submit files.

General Information

Work Title 24 Romancer og Sange
Alternative. Title
Composer Hartmann, Emil
I-Catalogue NumberI-Cat. No. IEH 12
Movements/SectionsMov'ts/Sec's 24
Librettist Henrik Hertz (1797−1870)
Carl Ploug (1813−1894)
Christian Winther (1796−1876)
Bernhard Severin Ingemann (1789−1862)
Bernhard Malmström (1849−1865)
Thomas Kingo (1634−1703)
Language Danish
Swedish (Malmström)
Composer Time PeriodComp. Period Romantic
Piece Style Romantic
Instrumentation voice and piano

Navigation etc.

 • Sommerliv, Viser af H. Hertz.
 1. I Skoven.
 2. I det Frie.
 3. Der var faurt.
 4. Mødet.
 • Vuggesang, af C. Ploug.
 • Uden Haab, af Chr. Winther.
 • Holger Danskes Sange, af B. S. Ingemann.
 1. Sangens Fugl.
 2. Holgers Bortsendelse.
 3. Skriveren og Keiserens Datter.
 4. Holger paa Kæmpehoien.
 • Dikter, af Bernhard Malmstrøm.
 1. Hemlig lycka.
 2. Blonnnan.
 • Kjærlighedssange, af Chr. Winther.
 1. Du lader Ingen vide.
 2. Naar Dagen er bortgangen.
 3. Der var Roser i Dale.
 4. Jeg mine Qvaler alle.
 5. I Sommer, da vi havde det yndige Veir
 6. Jeg længes efter Dig, min Ven!
 7. Bøgen skyder alt sit Blad.
 8. Jeg elsker Dig!
 9. Der bygger en venlig Svale.
 • Sange af "Ahasverus", Digt af B. S. Ingemann
 1. Paa Kirkegaarden.
 2. Ved Kildemarkedet.
 • Aftensang, af Th. Kingo.