30 Azerbaijani Folk Dances (Rustamov, Said)

Sheet Music

Scores

PDF scanned by Unknown
ANL (2016/7/5)

Publisher. Info. Baku: Azerbaijan State Music Pub., 1950.
Copyright
Purchase
Javascript is required for this feature.

Javascript is required to submit files.

General Information

Work Title Azerbaijani Folk Dances
Alternative. Title Azərbaycan Xalq rəqsləri
Composer Rustamov, Said
I-Catalogue NumberI-Cat. No. None [force assignment]
Movements/SectionsMov'ts/Sec's 30 dances
 1. Azərbaycan
 2. Qızıl gül
 3. İnnabı
 4. On dörd
 5. Vağzalı
 6. Uzundərə
 7. Darçını
 8. Keçiməməsi
 9. Tərəkəmə
 10. Şuşanik
 11. Əsgaranı
 12. Birliyant
 13. Yüz bir
 14. Novruzu
 15. Altı nömrə
 16. Bəxtəvəri
 17. Qıtqılıda
 18. Xalabacı
 19. Lalə
 20. Ceyranı
 21. Şələxo
 22. Narıncı
 23. Cığcığa
 24. Ulduz
 25. Qazağı
 26. Qəşəngi
 27. Bağdadurdu
 28. Karc
 29. Gülgəz
 30. Turacı
Composer Time PeriodComp. Period Early 20th century
Piece Style Traditional
Instrumentation treble instrument