Azerbaijani Folk Songs (Folk Songs, Azerbaijani)

Collaborative Work
This work was co-authored by Rustamov, Said, Amirov, Fikret and Guliyev, Tofig Alakbar


Sheet Music

Scores

PDF scanned by Unknown
ANL (2017/1/30)

Editor Bulbul (1897-1961)
Publisher. Info. Baku: Azerbaijan State Music Pub., 1956.
Copyright
Purchase
Javascript is required for this feature.

Javascript is required to submit files.

General Information

Work Title Azerbaijani Folk Songs
Alternative. Title Azərbaycan Xalq Mahnıları
Composer Folk Songs, Azerbaijani
I-Catalogue NumberI-Cat. No. None [force assignment]
Movements/SectionsMov'ts/Sec's 115 songs
# Qaçaq Nəbi
 1. Gedən gəlmədi
 2. Söhbət saz ilə
 3. Mən gülü dəstə bağlaram
 4. Apardı sellər Saranı
 5. Qaladan qalaya
 6. Çalpapaq
 7. Nə durmusan dağ başında
 8. Neylərsən
 9. Küçələrə su səpmişəm
 10. Ay bəri bax, bəri bax
 11. Tərlan kimi
 12. Uca dağlar
 13. Telli
 14. Alma
 15. Yarıma bax
 16. Meyvələrdə üç meyvə var
 17. Bulut zülflü
 18. Evləri var xana- xana (1st variant)
 19. Evləri var xana- xana (2nd variant)
 20. Aman yar
 21. Üç telli durna
 22. Yarın bağında
 23. Aman kəklik əlindən
 24. O xal nə xaldır
 25. Yarım çıxdı qabaqdan
 26. Ay dərya kənarında
 27. Əsmə, badi-səba
 28. Gəl, gəl
 29. Günahım nədir
 30. Araz üstə, düz üstə
 31. Bəh, bəh
 32. Bax, bax
 33. Dağda bitər lalələr
 34. Dərdin alım
 35. Yaxan düymələ
 36. Qarabağda bir dənəsən
 37. Can qurban eylər
 38. Bahar oldu
 39. Ay loylu
 40. Bizə gəl
 41. Zülfün dara
 42. Dara zülfün
 43. Yar, neylədim sənə
 44. Bazarda alma
 45. Ceyran bala
 46. Gül açdı
 47. Yeri, dam üstə yeri
 48. Bülbüllər oxur
 49. Qadan alım ay qaragöz
 50. Qaşın arasında xalın
 51. Şeyda xanım
 52. Laylay
 53. Ay qız, sənə mayiləm
 54. Bir ala gözlü yar
 55. Bəli, bəli can
 56. Sona xanım
 57. Yadıma sən düşəndə
 58. Gəlirəm, gedirəm xəbərin olsun
 59. Qalada yatmış idim
 60. Nə baxırsan yanı-yanı
# Xoş gəldin
 1. Xoş getdin
 2. Ay mübarək
 3. Getmə bulaq başına
 4. Əs, ey gilavar
 5. Boyuna qurban
 6. Gəlmişik
 7. Bu gecə
 8. Toyun mübarək olsun
 9. Ay yol açın, gəlin gəlir
 10. Aparmağa gəlmişik
 11. Nar, ey nar
 12. Aşağıdan bir gəmi gəlir
 13. Almanı alma, gəlin
 14. Gəl al məni, yar yar
 15. Əzmə, əzmə tağları
 16. Xına yaxdı havası
 17. Həsiri basma
 18. Aşıq balanı
 19. Yelpazə
 20. Na- na- nay
 21. Əylən gəlin
 22. Əsmə səba yelləri
 23. Nar, nar, Nargilə
 24. Gəldim
 25. Ay Sona
 26. Bağçası barı
 27. Ney şikəstəsi
 28. Evləri tər-tər üstə
 29. Nar atdılar
 30. Halay
 31. Kimin yarısan
 32. Qadan alım
 33. A dağlar
 34. Aç xurcunu
 35. Can gülüm , can can
 36. Ay nənəm də qurban
 37. Gülbaşmaq ; Dəsmal
 38. Aç xurcunu
 39. Üçgündən bir, beş gündən bir
 40. Dağlarda çiçək
 41. Kürd qızı
 42. Aman nənə
 43. Ay dili, dili
 44. Yaylıq
 45. Süsən sünbül
 46. Ay Laçın
 47. Gözəlim sənsən
 48. Neylərsən
 49. Su gəldi
 50. İki alma
# Piyada Koroğlu
 1. Yeri, yeri
 2. Həyətləri soğanlıq
Language Azerbaijani
Piece Style Traditional
Instrumentation voice(s)