Category:Brown, Thomas Edward

Thomas Edward Brown (1830 - 1897)

Thomas Edward Brown

(5 May 1830 — 29 October 1897)

External links

Miscellaneous information


As Librettist (6)