Category:Golenishchev-Kutuzov, Arseny

Arseny Golenishchev-Kutuzov (1848 - 1913)

Arseny Golenishchev-Kutuzov

(7 June 1848 — 10 February 1913)

External links


As Librettist (19)