IMSLP:เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

IMSLP ย่อมาจาก International Music Score Library Project ซึ่งแปลว่า โครงการห้องสมุดโน้ตเพลงนานาชาติ ได้เริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 2006 หรือ พ.ศ. 2549 โลโก้ ในหน้าหลักเป็นตัวอักษรตัว A ซึ่งได้นำมาจากหน้าแรกของหนังสือโน้ตเพลแรกที่ถูกจัดพิมพ์ ชื่อ Harmonice Musices Odhecaton มันได้ถูกจัดพิมพ์ขึ้นครั้งแรกในกรุงเวนีส ประเทศอิตาลี ในปี พ.ศ. 2044 โดยคุณ อ็อททาวิโน่ เปตรุสซี่ (Ottaviano Petrucci) ซึ่งเป็นชื่อของห้องสมุดนี้

IMSLP/ห้องสมุดเปตรุสซี่ เป็นสมบัติของ Project Petrucci LLC ซึ่งเป็นบริษัทที่มีเพียงจุดประสงค์เดียวคือ การดูแลเว็บไซด์นี้

ข้อมูลการติดต่อ

อีเมล (สำหรับปัญหาด้านลิขสิทธิ์และตัวเว็บไซด์): ดูหน้าติดต่อ Feldmahler.

ที่อยู่ (สำหรับสิ่งที่เป็นทางการ):

Project Petrucci LLC
Agents and Corporations, Inc. - Registered Agent
One Commerce Center, Suite 600
1201 Orange Street
Wilmington, DE 19801
U.S.A.

หมายเหตุ: ขอให้ใช้อีเมลในการสื่อสาร ยกเว้นแต่จะมีเหตุที่ต้องใช้การติดต่อที่ใช้ที่อยู่จริง
วิธีอื่นสำหรับการติดต่อพนักงานของเราดูได้ ที่นี่

สถิติของฐานข้อมูล

ปัจจุบัน IMSLP มี 180,743 ผลงาน 577,011 โน้ตเพลง 67,001 เสียงที่อัด 22,376 นักประพันธ์และ 571 นักแสดง