IMSLP:O IMSLP

O nás

IMSLP znamená International Music Score Library Project - Medzinárodná knižnica nôt. Logo je veľké A, prevzaté z úplne prvých tlačených nôt - Harmonice Musices Odhecaton, publikované v 1501. Táto knižnica je pomenovaná po ich autorovi -Ottaviano Petrucci

IMSLP/Petrucci Music Library a momentálne vlastnenáa udržiavaná Project Petrucci LLC, spoločnosťou vytvorenou čisto na tento účel.

Kontakt

E-mail (Autorské práva a poruchy): Pozrite kontaktnú stránku uživateľa Feldmahler.

Fyzická adresa (právna a formálna korešpondencia):

Project Petrucci LLC
Agents and Corporations, Inc. - Registered Agent
One Commerce Center, Suite 600
1201 Orange Street
Wilmington, DE 19801
U.S.A.

Poznámka: E-mail je preferovaná forma, pokiaľ nie je zvláštny dôvod pre fyzický kontakt.
Ďaľšie sposôby kontaktovania personálu IMSLP nájdete tu.

Štatistiky knižnice

IMSLP má v súčasnosti 226,699 prác, 738,260 nôt, 80,966 nahrávok, 27,460 skladateľov, a 1,987 interpretov.