List of works by Peter Heise

This page is marked for cleanup because entries need to be standardized to match other work lists and formatting needs to be cleaned up..


This list is manually maintained, therefore some of the available pieces may not yet be linked from this page. For an automatically generated alphabetical list of all available pieces, please see
Category:Heise, Peter.

A list of works in the composer category that are not included here can be found on this page.
Please consult the manual of style for creating composer work lists.

Crystal package settings.png

This page is under construction.


Sources:

Contents


Stage works

 • Paschaens datter, opera (syngestykke) in 4 acts, text by Henrik Hertz (1869) - ms score
 • Cort Adeler i Venedig, ballet in 3 acts with a concluding tableau by August Bournonville (1870) - piano score pub. by Horneman & Erslev (Kopenhagen), plate number H&E 783
 • Drot og Marsk, opera, text by Christian Richardt (perf. 1878) - vocal score and piano solo version pub 1878

Incidental music

 • Palnatoke, tragedy in 5 acts by Oehlenschlager (1867)
 • Bertran de Born, by Ernst von der Recke (1872, first perf. 1873)
 • Fjeldsøen, Eventyrdrama by A. Munch (1875) - piano reduction pub. by Hansen (1876)
 • Fata Morgana, romantic drama by Johan Ludvig Heiberg (1876) - piano reduction by Axel Grandjean pub. by Hansen
 • Kongsemnerne, historical drama in 5 acts by Henrik Ibsen

Large scale vocal works

 • Indvielseskantate tilegnet Konferensraad Holm (1851/1852)
 • Ruskantate (1854)
 • Efterårsstormen for solists, mixed chorus and orchestra (1860)
 • Bergliot for voice and orchestra (Bjørnstjerne Bjørnson, 1862, pub. 1866)
 • Volmerslaget, male chorus with wind orchestra (1868)
 • Tornerose (soloists, chorus and orchestra, first perf. 1873)
 • Afskedskantaten til Hostrup

Orchestral music

Chamber music

Sacred

 • Paa Hedenskabets Grænser (1855)
 • 4 Sorøsange (1861)
 • Jeg lever og ved hvor længe (1874)
 • Mens i Krybben spæd du laa (1861)
 • Glade Jul — Klokken slaar (1881)
 • 2 Melodier (1908)

Male chorus a cappella

 • Borgjomfruen (pub. 1854)
 • Danmarks Kæmpegrave (pub. 1855)
 • Det er Efteraar (1855?, pub. 1856)
 • Til Bacchus (pub. 1858)
 • Jylland mellem tvende Have (pub. 1860)
 • Vel mødt paa vore Vange (pub. 1862)
 • 6 Sange (pub. 1863)
 • 3 Sange (pub. 1867)
 • 6 Sange i Studentersangforeningens Sangbog (pub. 1873)
 • Bryllupssang
 • 2 russiske Folkeviser
 • Maanen smiler (pub. 1879)
 • Introduktion og Vals
 • 6 hidtil utrykte Sange (pub. 1895)
 • Sommeren (pub. 1908)
 • Barcarole, for 8 voices (pub. 1866)
 • Arnes Sang (pub. 1909)
 • Guds Fred med vore Døde (pub. 1909)
 • Øwli (pub. 1911)

Male chorus accompanied

 • Volmerslaget, male chorus with wind orchestra (1868)
 • Skovbækken (1870)
 • Kong Hakes Ligfærd (1873)
 • Scene af Ruskantaten (1903)
 • Fiskernes Sang i Fata Morgana (1896)

Mixed chorus accompanied

 • Indvielseskantate tilegnet Konferensraad Holm (1851/1852)
 • Efterårsstormen for solists, mixed chorus and orchestra (1860)
 • Tornerose (soloists, chorus and orchestra, first perf. 1873)
 • Foraar og Sommer for SSAB and piano
 • Fjeldsøen, Eventyrdrama by A. Munch (1875) - piano reduction pub. by Hansen (1876)
 • Fata Morgana, romantic drama by Johan Ludvig Heiberg (1876), final chorus (pub. 1896)

Lige Stemmer

 • 3 Skolesange (1855)
 • 4 Skolesange (1859)
 • Fuglekvidder (1857)
 • Kanon: Au, sagde Kællingen (1861)
 • Min Fødestavn (1898)
 • Kor af Sylfer (1896)

Songs from vaudevilles

 • Der boer et Billed i min Barn, from "Soldaterløjer" (1850)
 • Gold er den Jord, from "Tordenvejr" (1851)
 • Fader siger: Sy du skal, from "Den Tredie" (1854)
 • En Fisk jeg fanged, from "Drøm og Daad"
 • Da nylig jeg sad, from "Feriegæsterne" (1880)
 • Rask det nu gaar, from "En Tale" (1860)
 • Hvor er nu mit skønne, from "Deklarationen" (1884)
 • 2 Sange, from "En rig Arving" (1861)

Songs with piano

Fog Jensen RoS Title Key Forces Comp. date Pub. date Librettist
(Translator)
Notes
004 001-4 108-111 4 Digte af Christian Winther og Oehlenschlæger v pf 1852 Christian Winther
Adam Oehlenschlæger
004/1 001 108 I Skovens Højsale Falken graa v pf 1852 Christian Winther
004/2 002 109 Naar Natten kaster sine Skygger v pf 1852 Christian Winther
004/3 003 110 Naar Dagen er bortgangen v pf 1852 Christian Winther
004/4 004 111 Gulnares Aftensang (af "Aladdin")
(Cither, lad min Bøn dig røre)
v pf 1852 Adam Oehlenschlæger
005 005-7 093-95 Lauras Sange af "Robert Fulton" v pf 1853 Carsten Hauch
005/1 005 093 Jeg mindes vel et Sted v pf 1853 Carsten Hauch
005/2 006 094 Når svanen drømmende v pf 1853 Carsten Hauch
005/3 007 095 Du var det deiligste Barn v pf 1853 Carsten Hauch
006 008-11 001-4 4 Folkeviser af Carl Ploug / Volkslieder v pf 1854 Carl Ploug
006/1 008 001 Han gynged paa Havet v pf 1854 Carl Ploug
006/2 010 002 En Sommeraften silde v pf 1854 Carl Ploug
006/3 011 003 Paa Søndagsaften
(Paa Søndag Aften kommer hun)
v pf 1854 Carl Ploug
011a Naar blot jeg Tør mit Eventyr, af "En rig Arving" v pf Aug. Schiøtt
006/4 009 004 Liden Karen
(Husker Du i Høst)
v pf 1854 Carl Ploug
007 012-14 129-131 3 Sange for en dyb Syngestemme v pf 1855 Christian Winther
007/1 012 129 I Syden (af "Gunløg Ormetunge")
(Ja, der er smukt i Syden)
v pf 1855 Kristian Arentzen
007/2 013 130 I »den lille Skov«
(I den lille Skov nærved Øresund)
v pf 1855 Gotfred Rode
007/3 014 131 En Sommernat
(Højt over Bøgens Top)
v pf 1855 Christian Winther
008 015-21 005-11 Kjærlighedssange / Liebeslieder v pf 1855 Christian Winther
008/1 015 005 Vaarsang i Høst
(Hist ude er koldt)
v pf 1855 Christian Winther
008/2 016 006 Sang
(O lad ei svinde Timen)
v pf 1855 Christian Winther
008/3 017 007 Hvor Skoven mest var øde v pf 1855 Christian Winther
008/4 018 008 Der var Roser i Dale v pf 1855 Christian Winther
008/5 019 009 [Flygtigt ønske]
(Jeg gad saa gjerne)
v pf 1855 Christian Winther No title in the original Fog 64
008/6 020 010 Skjøn er Vaaren v pf 1855 Christian Winther
008/7 021 011 Efterklang
(Jeg seer med Vemod)
v pf 1855 Christian Winther
009 022 012 Hvor tindrer nu min Stjerne: Sang af "Hjortens Flugt" v pf 1856 Christian Winther
010 023-25 013-15 Digte af Carsten Hauch v pf 1856 Carsten Hauch
010/1 023 013 Dyvekes Sang (af "Vilhelm Zabern")
(Naar Skytten udsender sin hvasse Piil)
v pf 1856 Carsten Hauch
010/2 024 014 Den Elskede (af "Den hjemkomne Sømand")
(De hvideste Perler i Havet er spredt)
v pf 1856 Carsten Hauch
010/3 025 015 Vexelsang (af "En polsk Familie")
(Her Roserne blussed ved rullende Vove)
v pf 1856 Carsten Hauch
011 026-31 034-39 En Sangkreds v pf 1857 Christian Winther
011/1 026 034 [Violinspilleren ved kilden]
(Saa maaneklar og stille)
v pf 1857 Christian Winther No title in the original Fog 64
011/2 027 035 Du gav mig den røde Rose v pf 1857 Anonymous Perhaps a translation from Heinrich Heine
011/3 028 036 Tiderne komme og vandre v pf 1857 Heinrich Heine
Anonymous (tr.)
011/4 029 037 [Hvile]
(Solen er slukkert, Dagen forstummer)
v pf 1857 Christian Winther No title in the original Fog 64
011/5 030 038 [Hvile paa vandringen]
(Priis være Himmelens hvalte Blaae)
v pf 1857 Christian Winther No title in the original Fog 64
011/6 031 039 [I hjemmet]
(Vildt flyver Høg over Land, over Vove)
v pf 1857 Christian Winther No title in the original Fog 64
012 032-36 016-20 Havfruens Sange, af "De Underjordiske" / Lieder der Meerjungfrau v pf 1857 Bernhard Severin Ingemann
012/1 032 016 Havfruen synger til Sigurd
(Jeg kunde mig glæde som Du over Livet)
v pf 1857 Bernhard Severin Ingemann
012/2 033 017 Havfruens Sang udenfor Kæmpernes Leir
(Paa Kysten sove Kæmperne rolig)
v pf 1857 Bernhard Severin Ingemann
012/3 034 018 Havfruen bringer Sigurd et Skjærf
(Frygt ei Din Veninde paa Havsens Bund)
v pf 1857 Bernhard Severin Ingemann
012/4 035 019 Havfruens Fortvivlelse
(Far hen, mit Haab! far evig hen!)
v pf 1857 Bernhard Severin Ingemann
035a Havfruens sidste Sang (af "De Underjordiske")
(Far hen mit Haab, far evig hen)
v pf Bernhard Severin Ingemann
012/5 036 020 Den befriede Havfrue
(Mit Liv var en Længsel)
v pf 1857 Bernhard Severin Ingemann
013 2 Sange for Børn v pf 1858
013/1 v pf 1858
013/2 v pf 1858
014 039 Pigerne inde i skoven (af Sanct-Hansaften-Spil)
(I Skyggen vi vanke)
v pf 1858 Adam Oehlenschlæger
015 040 027 Nomadeliv
(Aldrig fra de grønne Sale)
v pf 1859 Carsten Hauch
016 041 Stjerneblomsten
(Stjerneblomst! du kan mig sige)
v pf 1859 Bernhard Severin Ingemann
017 042 Morgenstjernens Sang til Blomsterne
(Med diademet paa min Pande)
v pf 1859 Johan Ludvig Heiberg
018 043-48 021-26 6 Sange for en dybere Stemme v pf 1859
018/1 043 021 Childe Harolds Afskedssang
(Farvel! min Fødestrand snart heelt fra mig er skilt)
v pf 1859 George Gordon Byron
Anonymous (tr.)
018/2 044 022 Aftensang
(Jeg er træt, jeg sove vil)
v pf 1859 Luise Hensel Translation of Müde bin ich
Carsten Hauch (tr.)
018/3 045 023 Den fangne Venderkonge Skalks Sang (af "Hroars Saga")
(Rinda, min Brud, Allerkjæreste min)
v pf 1859 Adam Oehlenschlæger
018/4 047 024 Glenten
(Det klapred over det nærmeste Tag)
v pf 1859 Henrik Hertz
018/5 048 025 Sang af "Adam Homo"
(Nu er Vintrens kolde Tid)
v pf 1859 Frederik Paludan-Müller
018/6 046 026 Aladdins Vuggevise
(Visselulle nu, Barnlil!)
v pf 1859 Adam Oehlenschlæger
019 049-52 040-43 4 Sange af 'Arne' v pf 1859 Bjørnstjerne Bjørnson
019/1 049 040 Ingerid Sletten
(Ingerid Sletten af Sillegjord)
v pf 1859 Bjørnstjerne Bjørnson
019/2 050 041 Venevill
(Hun Venevill hopped paa letten Fod)
v pf 1859 Bjørnstjerne Bjørnson
019/3 051 042 Træet og Jenten
(Træet stod færdig med Blad)
v pf 1859 Bjørnstjerne Bjørnson
019/4 052 043 Arnes Sang
(Ørnen løfter med stærke Slag)
v pf 1859 Bjørnstjerne Bjørnson
020 053 076 Jylland
(Jylland mellem tvende Have)
v pf 1860 Hans Christian Andersen
021 054-59 028-33 Viser og Sange af "En Nat mellem Fjeldene" v pf 1860 Jens Christian Hostrup
021/1 054 028 Gulliks Vise
(Naar Dalen os bliver tor lummer)
v pf 1860 Jens Christian Hostrup
021/2 055 029 Ingeborg
(Ak, Søster, min Kval er stum
v pf 1860 Jens Christian Hostrup
055a Ingeborgs Sang (af "En Nat mellem Fjeldene")
(Ak! Söster min Qval er stum og blind)
v pf Jens Christian Hostrup
021/3 056 030 Gudbrand og Astrid
(I Dalen her sig ingen Mand)
v pf 1860 Jens Christian Hostrup
021/4 057 031 Stev
(Og vil Du nu da min Kløgt erfare)
v pf 1860 Jens Christian Hostrup
057a Der er en længsel hos mig herinde, af "De Forlovede" v pf Carl Emanuel Møller
021/5 058 032 Nøkkens Sang om Elven
(Sommernattens Fred har bedækket Fjeldets Fod)
v pf 1860 Jens Christian Hostrup
021/6 059 033 Thorstens Sang
(Arme Hjerte, er Du træt)
v pf 1860 Jens Christian Hostrup
060 Velkomstsang til de svenske og norske studenter d. 11. juni 1862 v pf 1862 Gotfred Rode
022 Vuggesang
(Sov mit Barn, sov længe)
v pf 1862 Christian Richardt
023 061-66 6 Krigssange v pf 1864
023/1 061 Krigspsalme
(Forfærdes ei, du lille Hob!)
v pf 1864 J. Fabricius (?)
L.C. Hagen (tr.)
023/2 062 049 Til Kamp!
(Den mørke Vinternat bortdrog)
v pf 1864 Anonymous
023/3 063 050 Paa Forpost
(Nattens dæmrende Taager)
v pf 1864 Carl Ploug
023/4 064 Store Minder
(Løft høit vor Seiers Mærke)
v pf 1864 Bernhard Severin Ingemann
023/5 065 051 Guds Fred med vore Døde!
(Det var paa Isted Hede)
v pf 1864 Nikolaj Frederik Severin Grundtvig
023/6 066 Indtoget
(Vi Seir og Bytte bringe hjem)
v pf 1864 Carl Ploug
024 067-71 044-48 Mellem Sivene: 5 Sange til Texter af N. Lenau's "Schilflieder" v pf 1864/5 Nikolaus Lenau
Christian Richardt (tr.)
024/1 067 044 Drüben geht die Sonne scheiden v pf 1864/5 Nikolaus Lenau
Hisset Solen gik til Hvile Christian Richardt (tr.)
024/2 068 045 Trübe wird's die Wolken jagen v pf 1864/5 Nikolaus Lenau
Sorte, skumle Skyer jage Christian Richardt (tr.)
024/3 069 046 Auf geheimen Waldespfade v pf 1864/5 Nikolaus Lenau
Hos de høie Siv jeg vandrer Christian Richardt (tr.)
024/4 070 047 Sonnenuntergang v pf 1864/5 Nikolaus Lenau
Vag den sorte Sky Christian Richardt (tr.)
024/5 071 048 Auf dem Teich, dem regungslosen v pf 1864/5 Nikolaus Lenau
Over nattestille Mose Christian Richardt (tr.)
002 072 052 Genoveva mit dem Kinde im Gefängnis / Genoveva med sit Barn i Fængslet
(Schlafe, mein Kind / Sov nu, Barnlil)
v pf 1864 1865 Ludwig Tieck Perf. 16 Feb 1864, with Fru Zinck
Peter Heise (tr.)
025 073 175 Ørkenens Søn
(Den vilde Hingst jeg tumler)
v pf 1866 Hans Christian Andersen
026 074-80 053-59 Verner og Malin v pf 1866 Christian Winther
026/1 074 053 Ung Verner
(Ung Verner gaaer i grønne Lund)
v pf 1866 Christian Winther
026/2 075 054 Fru Ingeborg
(Fru Ingeborg reder sit kulsorte Haar)
v pf 1866 Christian Winther
075a Fru Ingeborg (af "Verner og Malin") v pf Christian Winther
026/3 076 055 Malin
(Hun var saa ung og Foden let)
v pf 1866 Christian Winther
026/4 077 056 Hr. Asmund
(Hjem drager Hr. Asmund)
v pf 1866 Christian Winther
026/5 078 057 Elskovstanker
(At vandre ene var min Lyst)
v pf 1866 Christian Winther
078a Verner i fru Ingeborg taarn (af "Verner og Malin") v pf Christian Winther
026/6 079 058 Verner synger for fru Ingeborg
(Lyt nu til mine Strænge)
v pf 1866 Christian Winther
026/7 080 59 Verner og Malin
(Han red igjennem Skov)
v pf 1866 Christian Winther
027 081 077 Natten var mild og kær v pf 1866 Christian Winther Also for SATB a cappella
028 082-89 060-67 Romancer og sange af Steen Blicher v pf 1866 Steen Steensen Blicher
028/1 082 060 Til Ossian (af "Jyllandsreise")
(Selma! hvor er din Skjald?)
v pf 1866 Steen Steensen Blicher
028/2 083 061 Ossians Sang til Aftensthernen (af "Ossianske Elegier")
(Yndigt er dit Lys, o Aftenstjerne!)
v pf 1866 Steen Steensen Blicher
028/3 084 062 Ossians Sang til Maanen (af "Ossianske Elegier")
(Hil dig atter, Himlens favre Datter)
v pf 1866 Steen Steensen Blicher
028/4 085 063 Om Strømmen mod dig bruser. Vov at staae! (af "Til en ung tungsindig Digter") v pf 1866 Steen Steensen Blicher
028/5 086 064 Armidas Sang (af "Kærlighed i Syden")
(Hvert Foraar, Cotaldi!)
v pf 1866 Steen Steensen Blicher
028/6 087 065 Den unge lærkes Foraarssang
(Blæs, Søndenvind)
v pf 1866 Steen Steensen Blicher
028/7 088 066 Faawal Mari! (af "E Bindstouw")
(De wa ve Helmestier)
v pf 1866 Steen Steensen Blicher
028/8 089 067 Øwli (af "E Bindstouw")
(Øwli han wa sæ saa løste en Swenh)
v pf 1866 Steen Steensen Blicher
090 Danmarks Kæmpegrave
(Danmark, dine Kæmpegrave)
v pf Carl Ploug
029 091 167 Hun sad og vented stille v pf 1867 Bernhard Severin Ingemann
030 176 Af "Nordboerne samle sig til Strid", Cantate
(Det kom til Kamp mellem vrede Mænd)
v pf 1868 Henrik Hertz
031 092 183 Til Luna
(Mens din Fod den zefyrlette)
v pf 1868 Frederik Paludan-Müller
032 093 172 Serenade
(Jomfru! Du maa ikke sove)
v pf 1868 Edvard Lembcke
093a Serenade
(Jomfru! Du maa ikke sove)
v pf Edvard Lembcke
033 094-101 078-85 Sange af Shakespeare / Lieder von Shakespeare v pf 1868 William Shakespeare
Edvard Lembcke (tr.)
033/1 094 078 Græd ikke mer, du lille Mø! v pf 1868 William Shakespeare From Much Ado About Nothing
Edvard Lembcke (tr.)
033/2 095 079 Den Jomfru sad med Sorgen v pf 1868 William Shakespeare From Othello
Edvard Lembcke (tr.)
033/3 096 080 Der var en Svend med sin Pigelil v pf 1868 William Shakespeare From As You Like It
Edvard Lembcke (tr.)
033/4 097 081 Dengang jeg var ung og elskovsfuld v pf 1868 William Shakespeare From Hamlet
Edvard Lembcke (tr.)
033/5 098 082 Hvis du vil ligge her under de grønne Træer v pf 1868 William Shakespeare From As You Like It
Edvard Lembcke (tr.)
033/6 099 083 Kom nu kun, kom nu kun Død! v pf 1868 William Shakespeare From Twelfth Night
Edvard Lembcke (tr.)
033/7 100 084 Dengang jeg var kun saa stor som saa v pf 1868 William Shakespeare From Twelfth Night
Edvard Lembcke (tr.)
033/8 101 085 Naar til Lyren Orfeus sang v pf 1868 William Shakespeare From Henry VIII
Edvard Lembcke (tr.)
034 102 068 Sang af "Genrebilleder" af Chr. Winther
(Trætter dig Livets Strøm)
v pf 1869 Christian Winther
035 186 Sang af en Festcantate for J.P.E. Hartmann
(Studenten sang saa ungdomsglad)
v pf 1869 Christian Richardt
036 103 178 Sang af "Genrebilleder" af Chr. Winther
(Vi Lærker under Himlens blaa)
v pf 1869 Christian Winther
037 104-107 089-92 Bergmanden og Solveigs Sange v pf 1870 Henrik Ibsen
037/1 104 089 Bergmanden
(Bergvæg brist med Larm og Brag)
v pf 1870 Henrik Ibsen
037/2 105 090 Kanske vil der gaae baade Vinter og Vaar v pf 1870 Henrik Ibsen From Peer Gynt
037/3 106 091 Nu er her stellet til Pintsekveld v pf 1870 Henrik Ibsen From Peer Gynt
037/4 107 092 Sov du, dyreste Gutten min! v pf 1870 Henrik Ibsen From Peer Gynt
038 108 165 Bjarkemaal af Grundtvigs "Snorre Sturlesøn"
(Sol er oppe, den klare Dag)
v pf 1870 Nikolaj Frederik Severin Grundtvig
039 109 168 Kong Haddings Vise af Grundtvigs "Saxo"
(Hvi skjuler jeg mig her)
v pf 1870 Nikolaj Frederik Severin Grundtvig
109a Haddings Vise (af Grundtvigs "Saxo") v pf Nikolaj Frederik Severin Grundtvig
040 110-112 086-88 3 Sange af Claus Groth v pf 1870 Claus Groth
Claus Lütt (tr.)
040/1 110 086 Da bank paa mit Vindu v pf 1870 Claus Groth
Claus Lütt (tr.)
040/2 111 087 Ingen Nat er for mørk v pf 1870 Claus Groth
Claus Lütt (tr.)
040/3 112 088 Han sa'e mig saa meget v pf 1870 Claus Groth
Claus Lütt (tr.)
041 113 179 Sommervise
(Naar Rugen alt bølger)
v pf 1871 Christian Richardt
003 114 Samson
(Hvad er det for raab og trængsel)
v pf 1865? Edvard Lembcke
042 115 180 En Sanger (af "Genrebilleder")
(En Sanger er som Fugl paa Kvist)
v pf 1871 Christian Winther
043 116 164 Spillemænd
(Til Hende stod mine Tanker)
v pf 1871 Henrik Ibsen
044 117-122 149-154 Gudruns Sorg: Sange til text af "Den ældre Edda" v pf 1871 Poetic Edda
Hans Georg Møller (tr.)
044/1 117 149 Dengang var Gudron beredt til Døden v pf 1871 Poetic Edda
Hans Georg Møller (tr.)
044/2 118 150 Hos sad Jarlers ædle Hustruer v pf 1871 Poetic Edda
Hans Georg Møller (tr.)
044/3 119 151 Da sagde Herborg v pf 1871 Poetic Edda
Hans Georg Møller (tr.)
044/4 120 152 Da sagde Gullrønd v pf 1871 Poetic Edda
Hans Georg Møller (tr.)
044/5 121 153 Engang Gudron end ham skued v pf 1871 Poetic Edda
Hans Georg Møller (tr.)
044/6 122 154 Saa var min Sigurd
(Da sagde Gudrun)
v pf 1871 Poetic Edda
Hans Georg Møller (tr.)
045 123 181 Sang af "Kjøbmanden i Venedig"
(Sig, hvor fødes Elskovs Lyst?)
v pf 1873 William Shakespeare From The Merchant of Venice
Edvard Lembcke (tr.)
046 124 166 Du är min egen (af Runebergs "Serviska folksånger"
(Du min flicka, Du mitt hjerta)
v pf 1873 Johan Ludvig Runeberg (tr.) The text is a Serbian popular song translated by Runeberg from German
047 125 171 Duggen er falden v pf 1873 Ernst von der Recke
048 126 169 Efter Regnen
(Himlen smiler, Solen iler)
v pf 1873 Johan Ludvig Heiberg
049 127-133 122-128 Sydlandske Sange v pf 1874 Bernhard Severin Ingemann
Hans Peter Holst
049/1 127 122 Vinhøsttoget
(Vi dandse med Lyst)
v pf 1874 Bernhard Severin Ingemann
049/2 128 123 Vignerolen synger til sin Elskede
(Din Kind er rød som Nelliken)
v pf 1874 Hans Peter Holst
049/3 129 124 En Ritornelsanger blandt dandsende Landfolk
(Saltarella! Saltarella!)
v pf 1874 Bernhard Severin Ingemann
049/4 130 125 Giovannino synger til Maria Grazia
(Meer smuk og frisk Du er end Pomerantsen)
v pf 1874 Hans Peter Holst
049/5 131 126 Carnevalsbuketten
(Du Blomsterdusk saa spraglet og skjøn)
v pf 1874 Bernhard Severin Ingemann
049/6 132 127 Den sidste Carnevalsaften: Festen med de smaa Lys
(Saa lystig til Karnevals Efterspil)
v pf 1874 Bernhard Severin Ingemann
049/7 133 128 Aften paa Loggien
(Over Hav og Bjerg og Flod)
v pf 1874 Bernhard Severin Ingemann
050 134-138 133-137 Finske Sange v pf 1874 Rafael Hertzberg (tr.) Texts from Hertzberg's "Finska Toner"
050/1 134 133 På jorderingen det finnes ingen v pf 1874 Rafael Hertzberg (tr.)
050/2 135 134 O vor' en herdeflicka jag v pf 1874 Rafael Hertzberg (tr.)
050/3 136 135 Jag älskar dig, kär vännen min v pf 1874 Rafael Hertzberg (tr.)
050/4 137 136 Kom ljufva herdeflicka v pf 1874 Rafael Hertzberg (tr.)
050/5 138 137 Jag spejande framgick v pf 1874 Rafael Hertzberg (tr.)
051 139 Decemberskov
(Som et Rov for Stormens Horde)
v pf 1874 Christian Richardt
052 140-146 101-107 Digte fra Middelalderen / Mittelalterische Romanzen v pf 1875 Thor Lange (tr.)
052/1 140 101 Hvorfor vilde du spørge mig? (fra Gammelhollandsk)
(Der gik tre fagre Jomfruer smaa)
v pf 1875 Thor Lange (tr.) Tanslated from Old Dutch
052/2 141 102 Gammel fransk Romance
(Der skulde to Søstre til Kilden gaae)
v pf 1875 Thor Lange (tr.) Translated from Old French
052/3 142 103 Unge George Campbell (fra Skotsk)
(Højt op i Fjældet og dybt ned i Dal)
v pf 1875 Thor Lange (tr.) Translated from 'Scottish'
052/4 143 104 Din Fader skal ikke skjænde (fra Gammelhollandsk)
(Min Skat, vil du med mig ride?)
v pf 1875 Thor Lange (tr.) Translated fon Old Dutch
052/5 144 105 Praskoviuschka (fra Russisk)
(Igaaraftes peb min Vagtel)
v pf 1875 Thor Lange (tr.) Translated from Russian
052/6 145 106 [Sang] Hun er saa skjær af Ridder Wachsmuth von Mühlhausen (1230)
(Hun er saa skjær som den hvide Sne)
v pf 1875 Wachsmuth von Mühlhausen The title Sang is found only in the ms, while the published edition bears Hun er saa skjær
Thor Lange (tr.)
052/7 146 107 Skjønne Fru Beatriz (fra Spansk)
(Der staar et Bryllup i Frankerig)
v pf 1875 Thor Lange (tr.) Translated from Spanish
053 147-152 143-148 Digte fra det Engelske ved Caralis v pf 1877 Caralis (tr.)
Ernst von der Recke (tr.)
Ad. Hertz (tr.)
053/1 147 143 Pilen og Sangen
(Jeg skød en Pil i Luften)
v pf 1877 Henry Wadsworth Longfellow
Caralis (tr.)
053/2 148 144 Vandrerne
(Klare Stjerne! Du, som foer)
v pf 1877 Percy Bysshe Shelley
Caralis (tr.)
053/3 149 145 Ingen Blomst i Verdens Lande v pf 1877 George Gordon Byron
Ernst von der Recke (tr.)
053/4 150 146 Bryd! bryd! bryd! v pf 1877 Alfred Tennyson
Caralis (tr.)
053/5 151 147 Vaage maa jeg, ak!
(Somren er saa smuk)
v pf 1877 Robert Burns
Caralis (tr.)
053/6 152 148 Echo
(Hvor toner sødt dog Echos Svar)
v pf 1877 Thomas Moore
Ad. Hertz (tr.)
054 153 132 Kjærlighedens filosofi
(Med Havets brusende Vande)
v pf 1877 Percy Bysshe Shelley
Caralis (tr.)
055 154 170 Sang af Shakespeare (af "Som man behager")
(Blæs, blæs, du Vintervind)
v pf 1877 William Shakespeare From As You Like It
Edvard Lembcke (tr.)
056 155-159 138-142 Erotiske Sange af Emil Aarestrup / Liebeslieder v pf 1878 Emil Aarestrup
056/1 155 138 Til en Veninde
(Der er en Trolddom paa din Læbe)
v pf 1878 Emil Aarestrup
056/2 156 139 Ved Huset
(Jeg stod, Gud veed hvorlænge)
v pf 1878 Emil Aarestrup
056/3 157 140 Henrykkelse
(Du glade Fugl, som flyver)
v pf 1878 Emil Aarestrup
056/4 158 141 Skovensomhed
(Igjennem Bøgeskoven)
v pf 1878 Emil Aarestrup
056/5 159 142 Advarsel
(Det Skum, som krandser Sandet)
v pf 1878 Emil Aarestrup
057 160-165 069-74 Farlige Drømme v pf 1878 Holger Drachmann
057/1 160 069 Du lægger dig ned en Aftenstund v pf 1878 Holger Drachmann
057/2 161 070 Hvor Engen har foldet, ved Mosens Bred v pf 1878 Holger Drachmann
057/3 162 071 Det blinker med Perler v pf 1878 Holger Drachmann
162a Det glimter med Perler (af "Tanhäuser") v pf Holger Drachmann
057/4 163 072 Saa lad Sangen i Salene bruse v pf 1878 Holger Drachmann
057/5 164 073 I Skoven er der saa stille v pf 1878 Holger Drachmann
057/6 165 074 Den blomstrende Sommer
(Den blomstrende Sommer blev kjædet til Høst)
v pf 1878 Holger Drachmann
058 166 075 Torneroses Drømme (af "Tornerose")
(Saa mangen Kvæld jeg stod)
v pf 1878 Christian Richardt
059 Romancer og sange (I) v pf 1879 Collection of previously published songs. See also Fog 64
060 167-172 158-163 Dyvekes Sange v pf 1879 Holger Drachmann In two parts: I Bergen (1-4) and Paa Sælland (5-6)
060/1 167 158 Skal altid fæste mit Haar under Hue v pf 1879 Holger Drachmann
060/2 168 159 Ak, hvem der havde en Hue v pf 1879 Holger Drachmann
060/3 169 160 Hvad vil den Mand v pf 1879 Holger Drachmann
060/4 170 161 Vildt, vildt, vildt suser Blæsten v pf 1879 Holger Drachmann
060/5 171 162 Næppe tør jeg tale v pf 1879 Holger Drachmann
060/6 172 163 Det stiger, det stiger, det stiger herop v pf 1879 Holger Drachmann
061 Agnetes Vuggevise
(Sol deroppe ganger under Lide)
A major v pf 1891 Hans Christian Andersen
062 173 Se, nu er Sommeren kommen (af "Dyvekes Sange") D major v pf 1895 Holger Drachmann Usually considered part of Fog 60, though it was not published in that collection
063
064 Romancer og sange (I-III = I-VI) v pf 1879-80 Collection of previously published songs. See also Fog 59. First printed in 3 bands, later divided into 6
065 4 efterladte Sange v pf 1968 Four previously unpublished songs. Ed. by Erling Winkel
065/1 Sang af Dandserinden
(Ei eensom er jeg)
v pf 1857 1968 Frederik Paludan-Müller The ms is dated 10 Apr 1857 [1]
065/2 Velsignet Skibet være v pf 1968 Christian Winther In ms this song is part of Fog 8, but it was not included into the published edition
065/3 Min Skat
(Hun er sød)
v pf 1968 Christian Winther
065/4 Saa fast mit Hjerte banker v pf 1968 Christian Winther
037 Savoyarddrengens Sang
(Jeg dandser og dreier paa min Lire)
v pf Christian Richardt
038 Gaasepigen til Glenten
(Hu! Hei! du Gjæslingetyv!)
v pf Christian Winther


 • Viser til Hostrups Stykker (f.eks. Soldaterløjer 1850)
 • Vi er en liden, men modig Hær (mandskor 1854)
 • Tre Katte (mandskor 1858)

Unaccompanied songs

 • Dans, ropte Felen (mandskvartet)
 • De smukke (mandskvartet)
 • Hjertelig mig nu længes (orgel)
 • Hurra, Kammerater (mandskvartet)
 • Hvo ikkun lader Herren råde (orgel)
 • Nu hviler mark og enge (orgel)
 • Vaagn af din slummer (sang)