Romancer og sange (Heise, Peter)

Sheet Music

Scores

PDF scanned by US-R
Yoder (2013/4/30)

Publisher. Info. København: Wilhelm Hansen, n.d. (1879-80). Plate 7799.
Copyright
Misc. Notes This file is part of the Sibley Mirroring Project.
Purchase
Javascript is required for this feature.

PDF scanned by archive.org
Іоахимъ (2021/4/4)

PDF scanned by archive.org
Іоахимъ (2021/4/4)

Publisher. Info. København: Wilhelm Hansen, n.d. (1879-80).
Copyright
Misc. Notes Scanned by Bibliothèque Sainte-Geneviève.
Purchase
Javascript is required for this feature.

Javascript is required to submit files.

General Information

Work Title Romancer og sange
Alternative. Title
Composer Heise, Peter
I-Catalogue NumberI-Cat. No. None [force assignment]
Movements/SectionsMov'ts/Sec's 6 volumes
 • Volume 1
1-4. Fire Folkeviser af Carl Ploug
5-11. Kjærlighedssange af Chr. Winther
12. Hjortens Flugt (1 song)
13-15. Digte af C. Hauch
16-20. Havfruens Sange i "De Underjordiske"
21-26. Sex Sange for en dybere Stemme
27. Nomadeliv
28-33. En Nat mellem Fjeldene
34-39. En Sangkreds
 • Volume 2
40-43. 4 Sange af 'Arne'
44-48. Mellem Sivene af Lenau
49-51. Krigssange
52. Genoveva med sit Barn i Faengslet
53-59. Verner og Malin
60-67. Romancer of Sange af Steen Blicher
68. Genrebilleder af Chr. Winther
69-74. Farlige Drømme
75. Torneroses Drømme
76. Jylland af H.C. Andersen
 • Volume 3
77. Natten var mild og kær af Chr. Winther
78-85. Sange af Shakespeare ved Edv. Lembcke
86-88. Tre Sange af Claus Groth v. Claus Lütt
89-92. Bergmanden og Solveigs Sange af H. Ibsen
93-95. Lauras Sange af Hauchs Robert Fulton
96-100. Paschaens Datter af Henrik Hertz
101-107. Digte fra Middelalderen ved Thor Lange
 • Volume 4
108-111. Fire digte af Chr. Winther og Oehlenschlæger
112-114. Fjeldsøen af A. Munch
115-121. Bertran de Born af E. v. der Reecke
122-128. Sydlandske Sange af B. S. Ingemann og H. P. Holst
129-131. Tre sange for en dyb stemme
132. Kjærlighedens filosofi af Shelley ved Caralis
 • Volumes 5-6
133-137. Finske sange af Hertzbergs "Finska toner"
138-142. Erotiske sange af Emil Aarestrup
143-148. Digte fra det Engelske ved Caradis
149-154. Gudruns Sorg: Sange til Text af "Den ældre Edda"
155-157. Aases sange af "Drot og Marsk"
158-163. Dyvekes Sange af Holger Drachmann
164. Spillemænd af Henrik Ibsen
165. Bjarkemaal af Grundtvigs "Snorro Sturlesøn"
166. Du är min egen af Runebergs "Serviska folksånger"
167. Hun sad og vented stille, af B.S. Ingemann
168. Kong Haddings vise af Grundtvigs "Saxo"
169. Efter Regnen af I. L. Heiberg
170. Sang af Shakespeare af "Som man behager"
171. Duggen er falden af E. v. d. Recke
172. Serenade af Edv. Lembcke
173. Pigerne inde i skoven af A. Oehlenschläger
174. Sang af "Tordenveir" af C. Hostrup
175. Ørkenens søn af H. C. Andersen
176. Af "Nordboerne samle sig til strid" af H. Hertz
177. Kæmpevise af Oehlenschlägers "Palnatoke"
178. Vi lærker under himlens blaa, af Chr. Winther
179. Sommervise af Chr. Richardt
180. En Sanger er som Fugl paa Kvist, af Chr. Winther
181. Sang af "Købmanden i Venedig" ved Edv. Lembcke
182. Kongesønnens romance af "Tornerose" af Chr. Richardt
183. Til Luna af F. Paludan-Müller
184. Sang af "Drøm og Daad" af C. Hostrup
185. Margrethes vuggesang af "Kongs-Emnerne" af Henrik Ibsen
186. Sang af en festcantate for I. P. E. Hartmann af Chr. Richardt
187. Sang af "Den tredie" af C. Hostrup
First Publication. 1879-1880
Language Danish
Composer Time PeriodComp. Period Romantic
Piece Style Romantic
Instrumentation voice, piano

Navigation etc.

First published in 1879 in 3 parts. The same collection was later divided into 6 parts.

Volume 1

 • I. 4 Folkeviser af Carl Ploug
1. Han gynged paa Havet
2. En Sommeraften silde
3. Paa Søndag Aften kommer hun
4. Husker Du i Høst
5. Hist ude er koldt
6. O lad ei svinde Timen
7. Hvor Skoven mest var øde
8 Der var Roser i Dale
9. Jeg gad saa gjerne
10. Skjøn er Vaaren
11. Jeg seer med Vemod
 • III. Hjortens Flugt
12. Hvor tinderer nu min Stjerne
 • IV. Digte af C. Hauch
13. Naar Skytten udsender sin hvasse Piil
14. De hvideste Perler i Havet er spredt
15. Her Roserne blussed ved rullende Vove
 • V. Havfruens Sange i "De Underjordiske"
16. Jeg kunde mig glæde som Du over Livet
17. Paa Kysten sove Kæmperne rolig
18. Frygt ei Din Veninde paa Havsens Bund
19. Far hen, mit Haab! far evig hen!
20. Mit Liv var en Længsel
 • VI. 6 Sange for en dybere Stemme
21. Farvel! min Fødestrand snart heelt fra mig er skilt
22. Jeg er træt, jeg sove vil
23. Rinda, min Brud, Allerkjæreste min
24. Det klapred over det nærmeste Tag
25. Nu er Vintrens kolde Tid
26. Visselulle nu, Barnlil!
 • VII. Nomadeliv
27. Aldrig fra de grønne Sale
 • VIII. En Nat mellem Fjeldene
28. Naar Dalen os bliver tor lummer
29. Ak, Søster, min Kval er stum
30. I Dalen her sig ingen Mand
31. Og vil Du nu da min Kløgt erfare
32. Sommernattens Fred har bedækket Fjeldets Fod
33. Arme Hjerte, er Du træt
 • IX. En Sangkreds
34. Saa maaneklar og stille
35. Du gav mig den røde Rose
36. Tiderne komme og vandre
37. Solen er slukkert, Dagen forstummer
38. Priis være Himmelens hvalte Blaa
39. Vildt flyver Høg over Land, over Vove

Volume 2

40. Ingerid Sletten af Sillegjord
41. Hun Venevill hopped paa letten Fod
42. Træet stod færdig med Blad
43. Ørnen løfter med stærke Slag
 • XI. Mellem Sivene af Lenau
44. Hisset Solen gik til Hvile
45. Sorte, skumle Skyer jage
46. Hos de høie Siv jeg vandrer
47. Bag den sorte Sky Solen synker
48. Over nattestille Mose
 • XII. Krigssange
49. Den mørke Vinternat bortdrog
50. Nattens dæmrende Taager
51. Det var paa Isted Hede
 • XIII. Genoveva med sit Barn i Faengslet
52. Sov nu, Barniil
 • XIV. Verner og Malin
53. Ung Verner gaaer i grønne Lund
54. Fru Ingeborg reder sit kulsorte Haar
55. Hun var saa ung og Foden let
56. Hjem drager Hr. Asmund
57. At vandre ene var min Lyst
58. Lyt nu til mine Strænge
59. Han red igjennem Skov
 • XV. Romancer of Sange af Steen Blicher
60. Selma, hvor er din Skjald
61. Yndigt er dit Lys, o Aftenstjerne
62. Hil dig atter, Himlens favre Datter
63. Om Strømmen mod dig bruser
64. Hvert Foraar, Cotaldil
65. Blæs, Søndenvind
66. De wa ve Helmestier
67. Øwli han wa sæ saa løste en Swenh
 • XVI. Genrebilleder af Chr. Winther
68. Trætter Dig Livets Strøm
69. Du lægger Dig ned en Aftenstund
70. Hvor Engen har foldet, ved Mosens Bred
71. Det blinker med Perler
72. Saa lad Sangen i Salene bruse
73. I Skoven er der saa stille
74. Den blomstrende Sommer blev kjædet til Høst
 • XVIII. Torneroses Drømme
75. Saa mangen Kvæld jeg stod
 • XIX. Jylland af H.C. Andersen
76. Jylland mellem tvende Have

Volume 3

 • XX. Natten var mild og kær af Chr. Winther
77. Natten var mild og kær
78. Græd ikke mer, du lille Mø! (Much Ado About Nothing)
79. Den Jomfru sad med Sorgen (Othello)
80. Der var en Svend med sin Pigelil (As You Like It)
81. Dengang jeg var ung og elskovsfuld (Hamlet)
82. Hvis du vil ligge her under de grønne Træer (As You Like It)
83. Kom nu kun, kom nu kun Død! (Twelfths Night)
84. Dengang jeg var kun saa stor som saa (Twelfth Night)
85. Naar til Lyren Orfeus sang (Henry VIII)
 • XXII. Tre Sange af Claus Groth ved Claus Lütt
86. Da bank paa mit Vindu
87. Ingen Nat er for mørk
88. Han sa'e mig saa meget
89. Bergvæg, brist med Larm og Brag
90. Kanske vil der gaae baade Vinter og Vaar
91. Nu er her stellet til Pintsekveld
92. Sov du, dyreste Gutten min!
 • XXIV. Lauras Sange af Hauchs "Robert Fulton"
93. Jeg mindes vel et Sted
94. Naar Svanen drømmende
95. Du var det deiligste Barn
 • XXV. Paschaens Datter af Henrik Hertz
96. O hellige Profet
97. Herskerinde! End jeg ikke veed
98. I skjønne, lyse Dage i min Faders Borg
99. I spørge mig, Veninder
100. Du vil atter for min Skyld styrte dig i Fare
101. Der gik tre favre Jomfruer smaa
102. Der skulde to Søstre til Kilden gaae
103. Høit op i Fjeldet og dybt ned i Dalen
104. Min Skat, vil Du med mig ride
105. Igaaraftes peb min Vagtel
106. Hun er saa skjær som den hvide Snee
107. Der staaer et Bryllup i Frankerig

Volume 4

 • XXVII. Fire digte af Chr. Winther og Oehlenschlæger
108. I Skovens Højsale Falken graa
109. Naar Natten kaster sine Skygger
110. Naar Dagen er bortgangen
111. Cither, lad min Bøn dig røre
 • XXVIII. Fjeldsøen af A. Munch
112. I Spaadomskløften ved Fjeldsø boer
113. Herlig er Hallen hos rige Herse
114. Sov trygt i Vuggen
115. Mod Syden i Kveld
116. Fager er den blide Vaar
117. Vaagn af din Slummer
118. Herre Konge, bliv her!
119. Herlig er Kampen
120. Rosamunde
121. Ære for Helten
122. Vi dandse med Lyst
123. Din Kind er rød som Nelliken
124. Saltarella! Saltarella!
125. Meer smuk og frisk Du er end Pomerantsen
126. Du Blomsterdusk saa spraglet og skjøn
127. Saa lystig til Karnevals Efterspil
128. Over Hav og Bjerg og Flod
 • XXXI. Tre sange for en dyb stemme
129. Ja, der er smukt i Syden
130. I den lille Skov nærved Øresund
131. Højt over Bøgens Top
 • XXXII. Kjærlighedens filosofi af Shelley ved Caralis
132. Med Havets brusende Vande

Volumes 5-6

 • XXXIII. Finske sange af Hertzbergs "Finska toner"
133. På jorderingen det finnes ingen
134. O vor' en herdeflicka jag
135. Jag älskar dig, kär vännen min
136. Kom ljufva herdeflicka
137. Jag spejande framgick
 • XXXIV. Erotiske sange af Emil Aarestrup
138. Der er en Trolddom paa din Læbe
139. Jeg stod, Gud veed hvorlænge
140. Du glade Fugl, som flyver
141. Igjennem Bøgeskoven
142. Det Skum, som krandser Sandet
143. Jeg skød en Pil i Luften
144. Klare Stjerne! Du, som foer
145. Ingen Blomst i Verdens Lande
146. Bryd! bryd! bryd!
147. Somren er saa smuk
148. Hvor toner sødt dog Echos Svar
149. Dengang var Gudrun beredt til Døden
150. Hos sad Jarlers ædle Hustruer
151. Da sagde Herborg
152. Da sagde Gullrønd
153. Engang Gudrun end ham skued
154. Saa var min Sigurd
 • XXXVII. Aases sange af "Drot og Marsk" (3 songs)
155. Det var sig Humleranken
156. Jeg kjender af Navn kun Guldet
157. Jeg beder for hver en veifarende Sjæl
158. Skal altid fæste mit Haar under Hue
159. Ak, hvem der havde en Hue
160. Hvad vil den Mand
161. Vildt, vildt, vildt suser Blæsten
162. Næppe tør jeg tale
163. Det stiger, det stiger, det stiger herop
 • XXXIX. Spillemænd af Henrik Ibsen
164. Til Hende stod mine Tanker
 • XL. Bjarkemaal af Grundtvigs "Snorro Sturlesøn"
165. Sol er oppe, den klare Dag
 • XLI. Du är min egen af Runebergs "Serviska folksånger"
166. Du min flicka, Du mitt hjerta
 • XLII. Hun sad og vented stille, af B.S. Ingemann
167. Hun sad og vented stille
 • XLIII. Kong Haddings vise af Grundtvigs "Saxo"
168. Hvi skjuler jeg mig her
 • XLIV. Efter Regnen af I. L. Heiberg
169. Himlen smiler, Solen iler
 • XLV. Sang af Shakespeare af "Som man behager"
170. Blæs, blæs, du Vintervind
 • XLVI. Duggen er falden af E. v. d. Recke
171. Duggen er falden
 • XLVII. Serenade af Edv. Lembcke
172. Jomfru, Du maa ikke sove
 • XLVIII. Pigerne inde i skoven af A. Oehlenschläger
173. I Skyggen vi vanke
 • XLIX. Sang af "Tordenveir" af C. Hostrup
174. Gold er den Jord
 • L. Ørkenens søn af H. C. Andersen
175. Den vilde Hingst jeg tumler
 • LI. Af "Nordboerne samle sig til strid" af H. Hertz
176. Det kom til Kamp mellem vrede Mænd
 • LII. Kæmpevise af Oehlenschlägers "Palnatoke"
177. Naar Odin vinker
 • LIII. Vi lærker under himlens blaa, af Chr. Winther
178. Vi Lærker under Himlens blaa
 • LIV. Sommervise, af Chr. Richardt
179. Naar Rugen alt bølger
 • LV. En Sanger er som Fugl paa Kvist, af Chr. Winther
180. En Sanger er som Fugl paa Kvist
 • LVI. Sang af "Købmanden i Venedig" ved Edv. Lembcke
181. Sig, hvor fødes Elskovs Lyst?
 • LVII. Kongesønnens romance af "Tornerose" af Chr. Richardt
182. Saa langt jeg kan mindes
 • LVIII. Til Luna af F. Paludan-Müller
183. Mens din Fod den zefyrlette
 • LIX. Sang af "Drøm og Daad" af C. Hostrup
184. En Fisk jeg fanged
 • LX. Margrethes vuggesang af "Kongs-Emnerne" af Henrik Ibsen
185. Nu løftes Laft og Lofte
 • LXI. Sang af en festcantate for I. P. E. Hartmann af Chr. Richardt
186. Studenten sang saa ungdomsglad
 • LXII. Sang af "Den tredie" af C. Hostrup
187. Fader siger: Sy du skal og sømme