Liten Karin (Hallström, Ivar)

Sheet Music

Scores

PDF typeset by engraver
IS (2016/7/26)

PDF typeset by engraver
IS (2016/7/26)

PDF typeset by engraver
IS (2016/7/26)

PDF typeset by engraver
IS (2016/7/26)

Editor Anders Wiklund
Engraver Anders Högstedt
Publisher. Info. Stockholm: Swedish Musical Heritage, 2014.
Made available by courtesy of the SMH.
Copyright
Purchase
Javascript is required for this feature.

Javascript is required to submit files.

General Information

Work Title Liten Karin
Alternative. Title Little Karin
Composer Hallström, Ivar
I-Catalogue NumberI-Cat. No. IIH 1
Movements/SectionsMov'ts/Sec's four acts
  • Act I
No. 1. Chör: Och liten Karin tjänte på unga kungens gård (Kör)
No. 2. Duett: Hvar är min mor? Hon på arbete gått (Max, Karin)
No. 3. Chör: Det är midsommar nu, se hvad korgar i rad (Kör)
No. 4. Visa med Chör: Hör hit, godt folk i Stockholms stad!
(Björndansaren, Kör. Jöran Persson)
No. 5. Scen: Har du ej sett min vackra blomsterflicka?
(Kung Erik, Jöran Persson, Karin, Kör)
No. 6. Vexelsång: Finge jag välja bland blommor och blad
(Kung Erik, Karin)
No. 7. Duett: Säg mig, säg, hvad du heter, flicka (Kung Erik, Karin)
No. 8. Scen: Der Karin är ... Men hvad ... tillsammans med en riddersman?
(Max, Erik, Karin, Jöran Persson)
No. 9. Final: Nå, Karin, säg hvad ville sen din vackra, glada ungersven?
(Karin, Max, Jöran Persson, Flickor, Folk
  • Act II
No. 10. Introduktion-Folkvisa-Scen och Chör:
Så kom der ifrån himmelen två hvita dufvor ned (Cecilia, Karin, Tärnor)
No. 11. Duett: Seså, liten Karin, nu muntert du må, slå upp dina ögon,
de klara blå! (Cecilia, Karin)
No. 12. Scen, Aria: Är det väl sant? O hvilken fröjd! (Karin)
No. 13. Duett: Du hörde mig, min Karin? O, låt mig gå!
(Kung Erik, Karin)
No. 14. Final: Hör! Se en skara folk med vilda rop sig samlar!
(Karin, Kung Erik, Kör)
  • Act III
No. 15. Romans: Får nu du dröja, här invid min sida (Karin, Kung Erik)
No. 16. Scen: Man kommer ... Visst din kansler!
(Kung Erik, Karin, Johan, Cecilia)
No. 17. Bröllops-marsch
No. 18. Scen: Ja, efter månget oblidt ödes slag den gamla borgen
kläder sig idag (Kung Erik)
No. 19. Chör: Hell drottning Karin! Länge hon må
konungatronen smycka! (Kör)
No. 20. Fackeldans: Nu räcka vi stolts jungrun ett tindrande ljus (kör)
No. 21. Final: Ha! Hvad vill du skurk, med daggerten?
(Karin, Cecilia, Erik, Max, Johan, Jöran Persson
  • Act IV
No. 22. Inledning, Chör: Slut är dagen, solen sjunker
(Skördefolket, utom scenen)
No. 23. Scen: Hvad är det som gnyr? Hvem ropar i skogen?
(Erik, Skördefolket [på längre afstånd])
No. 24. Scen: Erik Erik! Denna röst! Säg hvar är du? Min Erik?
(Erik, Karin)
No. 25. Scen, Slummersång: Se, Erik, se hur skön solen går
ned i gyllne skyar! (Karin, Erik)
No. 26. Final: Hertigens folk har omringat platsen ... allt är förlorat!
(Velamson, Karin, Stenbock, Erik, Kör
Year/Date of CompositionY/D of Comp. 1897
First Performance. 1997-7-23 in Kalmar, Kalmar Teater.
B Tommy Andersson, conductor.
First Publication. 2014 Swedish Musical Heritage
Librettist Frans Hedberg (1828-1908)
Language Swedish
Average DurationAvg. Duration 120-180 minutes
Composer Time PeriodComp. Period Romantic
Piece Style Romantic
Instrumentation voices, orchestra
Cast:
Karin Månsdotter (soprano)
Kung Erik/King Erik (tenor)
Prinsessan Cecilia/Princess Cecilia (mezzo-soprano)
Max, stallsven/stableboy (tenor)
Jöran Persson, kansler/chancellor (baritone)
Hertig Johan/Duke Johan (baritone)
Olof Stenbock, adelsman/nobleman (bass)
Welamson, livdrabant/gentleman-at-arms (bass)
The Bear Dancer (baritone)
Fyra flickor/Four girls (sopranos)
Marktschrejaren (mute part)
Hwildinnan (mute part)
The Bear/the Girl (mute part)
Nils Sture, nobleman (mute part)
Marknadsfolk/Market people, hovmän/courtiers,
drabanter/soldiers, tärnor/bridesmaids,
pöbel/a boy, skördefolk/harvest people
Voices:
soprano, mezzo-soprano, 2 tenors,
4 baritones, bass, 4 girl sopranos;
mixed chorus (SATB)
Orchestra:
piccolo, 2 flutes, 2 oboes, 2 clarinets (B/A),
2 bassoons, 4 horns, 2 trumpets,
3 trombones, timpani, strings
Related Works Variations on Liten Karin
External Links SMH