MediaWiki:FTE:imslppage:Messages/sk

Contents

Skin Messages (DO NOT TRANSLATE)

* ~$!worksectionbegin | This section is temporarily disabled.<!--
* ~!worksectionend | -->
* ~genrelistseparator | ;_
* ~addrecordingtext | [[File:Add_File_button-sk.png|link=Special:AddFiles/1/1/0/$2/$1|Pridať audio/video súbor na túto stránku]] [[File:Add_Multiple_Files_button-sk.png|link=Special:AddFiles/15/1/0/$2/$1|Pridať viacero audio/video súborov na túto stránku]]<br>Nahrať z externého zdroja: [[Special:WIMAAudioUpload/$2/$1|WIMA]]
* ~addscoretext | [[File:Add_File_button-sk.png|link=Special:AddFiles/1/0/0/$2/$1|Pridať noty na túto stránku]] [[File:Add_Multiple_Files_button-sk.png|link=Special:AddFiles/15/0/0/$2/$1|Pridať viacero nôt na túto stránku]]<br>Nahrať z externých zdrojov: [[Special:SibleyUpload/$2/$1|Sibley]], [[Special:WIMAUpload/$2/$1|WIMA]], [[Special:FCPUpload/$2/$1|FTP]]

Interface Messages (Default)

Normal

 • audiofiles | Interpretácie
 • musicfiles | Noty
 • generalinfo | Informácie
 • noncommercialrecordings | Nekomerčné nahrávky
 • commercialrecordings | Komerčné nahrávky
 • comments | Komentáre
 • addaudio1 | Pridať audio/video súbor na túto stránku
 • addaudio2 | Pridať viacero audio/video súborov na túto stránku
 • addfile1 | Pridať noty na túto stránku
 • addfile2 | Pridať viacero nôt na túto stránku
 • EditLink | Kliknite na tento odkaz pre viacero informácií, alebo pre editáciu tejto sekcie
 • Work Title | Názov diela
 • Alternative Title | Alternatívny názov
 • Composer | Skladateľ
 • Opus/Catalogue Number | Opus/Katalógové číslo
 • Number of Movements/Sections | Časti/Sekcie
 • Dedication | Venovanie
 • Year/Date of Composition | Rok/Dátum skomponovania
 • Year of First Publication | Prvýkrát publikované
 • Genre | Žáner
 • Librettist | Libreto
 • Incipit | Incipit (Incipit sú začiatočné slová textu starého rukopisu alebo tlače)
 • Language | Jazyk
 • Piece Style | Štýl diela
 • Genre Categories | Žánrová kategória
 • Instrumentation | Inštrumentácia
 • Discuss | Diskusia
 • Key | Tónina
 • Average Duration | Priemerné trvanie interpretácie
 • First Performance | Prvá interpretácia
 • Related Works | Súvisiace práce
 • External Links | Externá odkazy
 • Extra Information | Extra informácie
 • Performer Category | Interpreti, ktorí predkladajú vlastné nahrávky, by mohli zvážiť vytvorenie vlastnej kategórie interpreta.
 • Upload External Sources | Nahrať z externého zdroja
 • What is Commercial Link | Zistiť, prečo je tu tento odkaz
 • No Amazon Search | Žiadny výsledok pre dielo ani skladateľa
 • Search Keyword | Kľúčové slovo pre vyhľadávanie (kliknite pre všeobecné výsledky)
 • Search Amazons Worldwide |Prehľadávať Amazon
 • Canada | Kanada
 • France | Francúzsko
 • Germany | Nemecko
 • Japan | Japonsko
 • United Kingdom | Spojené kráľovstvo
 • United States | Spojené štáty

Header

 • comp_header | Stránka skladateľa
 • movs_header | Časti/Sekcie
 • cyear_header | Rok skomponovania
 • pyear_header | Prvýkrát publikované
 • gcat_header | Žánrové kategórie

Buttons

 • add_file_button | Add_File_button-sk.png
 • add_multiple_files_button | Add_Multiple_Files_button-sk.png