Proserpin, VB 19 (Kraus, Joseph Martin)

Contents

Performances

Sheet Music

Scores

PDF typeset by engraver
IS (2016/7/27)

PDF typeset by engraver
IS (2016/7/27)

Editor Anders Wiklund
Engraver Anders Högstedt
Publisher. Info. Stockholm: Swedish Musical Heritage, 2014.
Made available by courtesy of the SMH.
Copyright
Purchase
Javascript is required for this feature.

Javascript is required to submit files.

General Information

Work Title Proserpin
Alternative. Title
Composer Kraus, Joseph Martin
Opus/Catalogue NumberOp./Cat. No. VB 19
I-Catalogue NumberI-Cat. No. IJK 6
Movements/SectionsMov'ts/Sec's 1 act, 23 sections (overture, ballet, 21 scenes)
Overture: Largo
Scene 1:
En tropp Sicilianer firande Jofurs seger öfver di upproriska JÀttar,
som vÄgat bestorma himlen. De gÄ alla bort utom Atis. Atis, Sicilianer
Scene 2: Atis, ensam
Scene 3: Atis, Cyane
Scene 4: Cyane, allena
Scene 5: Pluto och dess medfölje. Pluto ger tecken Ät sin
svit att gÄ bort. Pluto, Cyane, Plutos följe
Scene 6: Proserpin och hennes Nympher. Ballett, sedan
skiljas de Ät och lÀmna Proserpin allena. Proserpin, Nympher
Scene 7: Pluto skymtar fram mellan trÀden.
Afgrundsandarna rusa fram och omringa Proserpin. De föra henne upp pÄ Plutos
vagn, och stiger alla ned i afgrunden. Proserpin, Pluto, Afgrundsandar
Scene 8: Proserpins Nympher som med hast komma tillbaka, förskrÀckte at [sic]
ej finna henne hÀr. Första Nymphen blir varse Ceres i skyn. Nympherna draga sig
undan och dölja sig bland trÀden. Ceres, [Första Nymphen], Nympher
Scene 9: Ceres nedstiger af sin vagn. Ceres
Scene 10: Ceres, Nympher, Skogsgudar. De gÄ alla bort.
Scene 11: Ceres allena
Scene 12: Nympher, Skogsgudar, en tropp Sicilianer uti hvilken man Àfven
blir varse Atis; alla med facklor i hÀnderna, börja söka Proserpin. De skiljas Ät och
försvinna Àndelig ...Atis, Nympher, Skogsgudar, Sicilianer
Scene 13: Atis, ensam
Scene 14: En tropp Bacchanter, Silener, Fauner och Satyrer,
som fira Bacchi högtid, framkomma ur skogen och kringrÀnna Atis.
De fatta [tag] uti honom och vilja föra honom med sig.
Balletto: Allegro (varierande tonarter)
De draga sig in Ă„t skogen. Atis, Bacchanter, Silener, Fauner, Satyrer
Scene 15: Atis anlĂ€nder med stora steg till höjden af Ætna.
Han störtar sig ned i Ætnas lĂ„gor. Atis
Scene 16: Cyane springer fram, at hindra honom.
Hon stiger ned i underjorden. Cyane [Atis]
Scene 17: En mörk och bedröflig ödemark.
Ceris tempel i fonden. De gÄ alla bort. Ceres, hennes Nympher och Sicilianska folket
Scene 18: Ceres allena
Scene 19: Atis och Cyane stiga opp ur afgrunden. Atis, Cyane, Ceres
Scene 20: Mercurius nedstiger i en sky. Mercurius, De förre
Scene 21: Himmelen öppnas och Jupiter stiger ned med de himmelska gudarne.
Pluto och Proserpin komma upp urafgrunden, Ätföljde af de underjordiska gudarne.
Jordiska gudomligheter. Sicilianska folket. Jupiter, Pluto, Proserpin, Gudar, Sicilianska folket
Year/Date of CompositionY/D of Comp. 1780-81
First Performance. 1781-6-1 Confidencen, Ulriksdal Palace
Librettist Johan Henrik Kellgren (1751-1795)
Language Swedish
Average DurationAvg. Duration 120-180 minutes
Composer Time PeriodComp. Period Classical
Piece Style Classical
Instrumentation voices, chorus, orchestra
Cast
Proserpin (soprano), Daughter of Jupiter and Ceres
Ceres (soprano), Proserpin's mother
Cyane/Nymph (soprano), Proserpin's nymph
Atis (tenor), Cyane's lover, also in love with Proserpin
Pluto (baritone), god of the Lower World and Jupiter's brother, also in love with Proserpin
Jupiter (baritone), the highest god
Mercurius (tenor), Jupiter's messenger
Bacchant/A Faun (tenor)
Choruses
2 female choruses (SSS, SSSSAA), male chorus (TTBB), mixed chorus (SSTTB)
Choir of Sicilians, of Proserpin's Nymphs, Bacchants, etc.
Orchestra
2 flutes, 2 oboes, 2 clarinets (B/A), bassoon, 2 horns, strings, continuo
External Links SMH

Navigation etc.

According to van Boer, Kraus wrote the opera as part of his application for the post as 'Vice-Kapellmeister' of the Swedish court. It was also Kellgrens first authentication of a document written by King Gustaf III. Although no more performances were held during Kraus lifetime, the premiere at Ulriksdal Palace led both Kraus and Kellgren to great success.