Songs and Moods, Op.26 (Stenhammar, Wilhelm)

Contents

Performances

Sheet Music

Scores

PDF scanned by SMH
IS (2016/8/15)

PDF scanned by SMH
IS (2016/8/15)

Editor First edition (corrected reprint)
Publisher. Info. Copenhagen: Wilhelm Hansen Musik-Forlag, n.d.(1911). Plate 14757.
Reprinted Stockholm: SMH, 2014.
Copyright
Purchase
Javascript is required for this feature.

Javascript is required to submit files.

General Information

Work Title Songs and Moods
Alternative. Title Visor och stämningar
Composer Stenhammar, Wilhelm
Opus/Catalogue NumberOp./Cat. No. Op.26
I-Catalogue NumberI-Cat. No. IWS 24
Movements/SectionsMov'ts/Sec's 10 songs
  1. Vandraren. Lätt hänsorlande (F major)
  2. Nattyxne. Sakta glidande (A minor)
  3. Stjärnan. Presto agitato (F-sharp minor)
  4. Jungfru Blond och jungfru Brunett. Vivace (G minor)
  5. Det far ett skepp. Allegretto vivace (E-flat major)
  6. När genom rummet fönsterkorsets skugga ligger. Långsamt (D minor)
  7. Hvarför till ro så brådt? Allegretto un poco mosso (F-sharp major)
  8. Lycklandsresan. Allegro giocoso (D minor)
  9. En strandvisa. Andante un poco mosso (ma tranquillo) (B-flat minor)
  10. Prins Aladin af Lampan. Tempo animato, sempre un poco rubato (D minor)
Year/Date of CompositionY/D of Comp. 1906-09
First Publication. 1911
Librettist see below
No.1 Vilhelm Ekelund (1880-1949)
No.2 Erik Axel Karlfeldt (1864-1931)
Nos.3-5 Bo Bergman (1869-1967)
Nos.6, 7 Verner von Heidenstam (1859-1940)
Nos.8-10 Gustaf Fröding (1860-1911)
Language Swedish
Average DurationAvg. Duration 25-30 minutes
Composer Time PeriodComp. Period Romantic
Piece Style Romantic
Instrumentation voice, piano
External Links Swedish Musical Heritage