Stichtelycke Rymen (Butler, Joseph)

Sheet Music

Parts

PDF scanned by D-W
Fynnjamin (2022/1/25)

PDF scanned by NL-DHk
Fynnjamin (2022/1/25)

Publisher. Info. Amsterdam: Paulus Matthysz, voor I. B. W.; Abraham de Wees, 1652.
Copyright
Purchase
Javascript is required for this feature.

Javascript is required to submit files.

General Information

Work Title Stichtelycke Rymen
Alternative. Title Stichtelycke Rymen van D. R. Camphuysen, om te lezen oft' zingen. Op veele, zyn in plaets van d'ouwde, nieuwe Zangen gemaeckt; en alle gecomponeert om te Zingen en Speelen, met twee Stemmen. Door Joseph Butler, Music. tot Amsteldam
Composer Butler, Joseph
I-Catalogue NumberI-Cat. No. None [force assignment]
Movements/SectionsMov'ts/Sec's 3 Parts (Part 3 does not contain music)
First Publication. 1652
Librettist Dirk Rafaelszoon Camphuysen (1586-1627)
Language Dutch
Composer Time PeriodComp. Period Baroque
Piece Style Baroque
Instrumentation 2 voices (SB or TB), or voice and bass viol, or treble instrument (Handt-Fiool, i.e. violin) and bass viol (Fiool de Gamba)
Extra Information Each song has a plain version and a "gebroken" version, i.e. with divisions (in both treble and bass), the latter intended solely for instruments, but also (see quote from preface below) playable in various combinations together (1-2 voices and 1-2 instruments)

Navigation etc.

From the preface:

... En voor zoodanige, die't Speel geluydt de zinnen verheugt, en Instrumenten gebruycken, zyn hier oock verscheyde veranderingen. Wil yemandt de Superius spelen, hier vind hy d'eygen Wyzen, en 't gebroken, en die uyt de zelfde Sleutel de Tenor speelen wil, kan daer toe bequamelyck de Fiool de Gamba gebruycken. De Bas heeft gelyck de Cantus, alle de Rymen, en tot de zelve Simpele Voyzen, en 't Gebroocken; zoo dat men de Zangen op de Rymen zingen en speelen kan yeder bezonder en in party, na welgevallen.
Tot het maken en componeren der Muzyc hebbe Ick Ioseph Butler bewillight, die niet na-gelaten heeft zyn konst en vlydt hier toe aen te wenden; en alzoo yets dient gezeydt tot narichtinge, zal ick 't gene door hem tot dien eynde ontwurpen is, in 't korte stellen.
Eenight de beste oude Zangen heeft hy onverandert gelaten, en zoo de Bassen tot de zelve gecomponeert; d'ander zyn door hem nieuw gemaeckt, en geteyckent met zyn naem Ios. Butler.
... Inde Cantus is, onder yeder zangh-vers, 't Gebroken, om te speelen gesteldt; van gelycken inde Bassus onder yeder simpele Voys; en zyn zoodanigh gemaeckt, dat, niet alleen de simpele Zangen, maer oock de simpele Superius tegen't gebroken vande Bas, en de simpele Bas, tegen't gebroken vande Superius, een goedt accordt maken. Verscheyde Instrumenten kan men tot dit speelen, doch eyghentlyck is alles ghemaeckt voor de Handt-Fiool, en Fiool de Gamba; met inzicht om door twee stemmen, en twee instrumenten, te samen zingende en speelende, de aengename bevaligheydt van dees Musyc in zyn volle eygenschap uyt te beelden.