Volné dílo

Please note that the IMSLP makes no guarantee whatsoever that the information appearing on this page is legally accurate and assumes no liability or legal responsibility therefor.

'Volné dílo' (Public Domain; PD) znamená, že dílo již není chráněno autorskám právem a může být volně šířeno.

Pro úvod do autorského práva a volného díla viz: Autorské právo zjednodušeně

Contents

Základy kanadského autorského práva

IMSLP se řídí kanadským autorským právem, protože dva hlavní servery IMSLP jsou provozovány v Kanadě.

Zjednodušeně, kanadská autorská práva vyprší 50 let po smrti posledního skladatele nebo jiného autora. Kanadské autorské právo se vztahuje jen na díla vydaná ve členských státech Světové obchodní organizace nebo Bernské konvence. Ve většině případů to platí retrospektivně, kromě případů, kdy před podepsáním dohody ve státě vydání již bylo dílo volným dílem.

Díla vydaná před rokem 1923 jsou volným dílem v USA, ale nemusí být volným dílem jinde. Tato díla, která jsou volně šiřitelná jen v USA jsou dostupná zvlášť na IMSLP-US, ale jsou vyhledatelná i skrze tuto stánku.

Rok vypršení autorských práv závisí na roku úmrtí všech zúčastněných (skladatel, vydavatel, a/nebo editor).

 • Příklad 1: Henle (stále žijící) vydal novou edici Beethovenových sonát roku 1985.
- Toto dílo není volným dílem, jelikož editor stále žije, a nová edice je chráněna autorským právem.
 • Přiklad 2: Dover vydal nový výtisk staré (volně šiřitelné) edice Beethovenových sonát roku 1995.
- Toto dílo je volným dílem (kromě nové titulní stránky a přebalu), jelikož nový výtisk volného díla nemá nárok na autorskou ochranu.

Některé skupiny tisknou neupravené edice volného díla a napíší "copyright 20XX", přestože dílo nemá nárok na autorskou ochranu. To je známo jako copyrightový podvod a i přes vznesený nárok je dílo stále volným dílem. Nárok lze obvykle najít na první stránce partitury.

Legální upload

Přestože díla, která nejsou chráněna kanadským autorským právem, ale jsou chráněna americkým, obyvatelé USA mohou nahráním takového díla na server porušit americký zákon.

Tabulky na určení autorského práva

Tyto tabulky jsou platné k roku 2021. Pojem "autor" značí buď skladatele, orchestrátora, aranžéra nebo editora.

Autorské právo na skladbu a publikaci, pokud je autor známý, poprvé vydáno před rokem 1923
Autorova smrt Kanada,
státy život+50
USA EU, Rusko,
státy život+70
Použít tuto šablonu
< 1951
volné dílo
(život+50)
volné dílo
volné dílo
(život+70)
 Žádnou - vždy volné dílo
1951-1970
chráněno autorským právem
 Dílo:
Template:WorkNonPD-EU
> 1970
chráněno autorským právem
Skladatel: Template:Copyright
Dílo: Template:Work1923
Soubor: Template:File1923
(Hostováno na serveru v USA!)
 • †(Extrémně vzácná výjimka: určitá zahraniční díla zveřejněná po roce 1909 mohou být chráněna ve státech na západě USA
  podle jurisdikce 9. amerického obvodního odvolacího soudu)
Autorské právo na skladbu a publikaci pokud je autor známý, poprvé vydáno po roce 1923
Autorova smrt Kanada,
státy život+50
USA EU, Rusko,
státy život+70
Použít tuto šablonu
< 1951
volné dílo (život+50)
chráněno autorským zákonem,
pokud není přiložen důkaz o statutu "non-renewal" a "NIE"‡
volné dílo (život+70)
 Template:WorkNonPD-US
 Template:FileNonPD-US
1951-1970
chráněno autorským zákonem,
pokud není přiložen důkaz o statutu "non-renewal" a "NIE"‡
chráněno autorským zákonem
Skladatel:
Template:ComposerNonPD-USandEU
Dílo:
Template:WorkNonPD-USandEU
Soubor: Template:FileNonPD-USandEU
> 1970
chráněno autorským zákonem
Skladatel: Template:Copyright
Dílo: Template:WorknotPD
Soubor: Template:FilenotPD

    ‡(USA: důkaz o statutu "non-renewal" a "NIE" se vztahuje pouze na díla vydaná v letech 1923-1963. Všechna díla vydaná v letech 1964-1977 byla automaticky obnovena
    a vztahuje se na ně plná lhůta 95 let od prvního vydání. Díla vydaná roku 1978 a později jsou chráněna po dobu života a 70 let po smrti.)

Firemní autorské právo na dílo, autor neznámý
Rok vydání Kanada,
státy život+50
USA EU, Rusko,
státy život+70
Použít tuto šablonu
před 1923
volné dílo (vydání+50)
volné dílo
volné dílo (ve většině států vydání+70)
 Žádnou - vždy volné dílo
1923-1950
chráněno autorským zákonem (vydání+95), pokud nebylo ve státě prvního vydání v roce 1996 volným dílem
Soubor: Template:FileNonPD-US
1951-1970
chráněno autorským zákonem
Soubor: Template:FileNonPD-USandEU
> 1970
chráněno autorským zákonem
Soubor: Template:FilenotPD


Edice volných děl

Určení typu

V Kanadě nevzníká žádné autorské právo pouze aktem vydání, proto každý neupravený výtisk nebo nová rytina volného díla je také volné dílo. Pojem "edice" nebo "editoval" je vydavateli používán u mírně i komplexně upravených děl, ale i u nezměněných.

Nevýznamné editorské příspěvky nemají samy o sobě žádné autorské právo. Významné často mají. Editorův příspěvek k dílu musí mít významný a mít originální charakter, překračovat "práh originality", aby se na něj vztahovala ochrana. Příklady:

 • Významné: Transkripce, orchestrace, aranžmá, kreativní realizace continua nebo postavených basových partů.
 • Méně významné: Přidání originálních (nových) prstokladů, artikulace, vázání, dynamických a rytmických značek, rutinní realizace akordů postavených basů.
 • Nevýznamné: Transpozice, korekce chyb, překlad běžných výrazů a názvů hudebních nástrojů.
 • Nevýznamné: Přidání prstokladů, artikulace, vázání, slurs, dynamických a rytmických značek z jiných volně šiřitelných zdrojů.

Urtext nebo kritické edice

EU a ostatní státy mají zvláštní omezenou ochranu (nejčastěji 25 let) na výukové edice, včetně kritických, urtext a "vědeckých" edic (Bärenreiter, atd.). Je nepravděpodobné, že tyto edice jsou chráněné v Kanadě (kromě textových pasáží). IMSLP ale z opatrnosti zakazuje zveřejňování kritických nebo urtext edicí vydaných před méně než 25 lety, kromě těch vydaných vládou (např. SSSR).

Posmrtné vydání (Editio Princeps)

Díla poprvé vydaná poté, co vypršela skladatelova autorská práva, jsou známa jako "posmrtná díla" a ve většině států mají omezenou lhůtu ochrany. V případě skladatelů zesnulých před velmi dlouhou dobou se může brát první veřejné představení jako první vydání pro určení, jestli dílo spadá pod editio princeps (v některých státech).

Kanada

 • Posmrtná díla skladatelů, kteří zemřeli před 25. červencem 1997 jsou chráněna po dobu autorova života a 50 let po smrti.
 • Posmrtná díla skladatelů, kteří zemřeli po 25. červenci 1997 spadají do 3 kategorií
 1. Posmrtné dílo vydané* před 25. červnem 1997 si zachovává právo po celý autorův život plus 50 let.
 2. Nevydané dílo autora, který zemřel mezi 25. červencem 1947 a 24. červnem 1997 si uchovává ochranu do 31. prosince 2047.
 3. Nevydané dílo autora, který zenřel před 25. červencem 1947 je volné dílo.

*Díla skladatelů, kteří zemřeli před 25. červencem 1997 "představená nebo doručená" během skladatelova života nebo později, se počítají jako "vydaná" k datu prvního představení nebo doručení.

Evropská unie

 • S publikací je nakládáno jako s urtext nebo kritickou edicí, tzn. má 25-letou ochranu po vydání.

USA

 • Posmrtná díla poprvé vydaná mezi 1923 a 1977 s potřebnou poznámkou o copyrightu, registrací a obnovou jsou chráněna 95 let.
 • Díla poprvé vydaná mezi 1978-2002 jsou chráněna do 1. ledna 2049.
 • Díla autorů, kteří zemřeli před více než 70 lety a byla poprvé vydána po roce 2002 sama o sobě nejsou chráněna, kromě jejich edic a derivátů.

Nový výtisk

Nové výtisky publikací, které jsou volným díle, nejsou chráněny autorským právem v Kanadě, USA, EU a ve většině (ne-li v celém) světě. Na skenování volného díla též nemůže být vznášen autorský nárok.

Skladatelé, kteří budou spadat pod volné dílo v příštích pár letech

 • 2011
  • Státy se lhůtou život+70 (EU a většina Evropy)
   • Paul Juon (1872-1940)
  • Státy se lhůtou život+50 (Kanada, Čína, Japonsko, Jižní Korea, atd.)
   • Hugo Alfvén (1872-1960)
   • Ernst Dahlke (1877-1960)
   • Ernő Dohnányi (1877-1960)
   • Mátyás Seiber (1906-1960)
 • 2012
  • Státy se lhůtou život+70 (EU a většina Evropy)
   • Ignace Paderewski
   • Frank Bridge
   • Christian Sinding
   • Wilhelm Kienzl (1857-1941)
  • Státy se lhůtou život+50 (Kanada, Čína, Japonsko, Jižní Korea, atd.)
   • York Bowen (1884-1961)
   • Percy Grainger (1882-1961)
   • Uuno Klami (1900-1961)
   • Carlos Salzédo (1885-1961)
 • 2013
  • Státy se lhůtou život+70 (EU a většina Evropy)
   • Alexander von Zemlinsky (1871-1942)
   • Hugo Distler (1908-1942)
  • Státy se lhůtou život+50 (Kanada, Čína, Japonsko, Jižní Korea, atd.)
   • Alfred Cortot (1877-1962)
   • Irving Fine (1914-1962)
   • Eugene Goossens (1893-1962)
   • Jacques Ibert (1890-1962)
   • John Ireland (1879-1962)
   • Fritz Kreisler (1875-1962)
 • 2014
  • Státy se lhůtou život+70 (EU a většina Evropy)
   • Sergej Vasiljevič Rachmaninov (1873-1943)
   • Josef Venantius von Wöss (1863-1943), mnoho klavírních redukcí
  • Státy se lhůtou život+50 (Kanada, Čína, Japonsko, Jižní Korea, atd.)
   • Francis Poulenc (1899-1963)
   • Paul Hindemith (1895-1963)
 • 2016
  • Státy se lhůtou život+50 (Kanada, Čína, Japonsko, Jižní Korea, atd.)
   • Joseph Ryelandt (1870-1965)
   • Edgard Varese (1883-1965)

Mezinárodní smlouvy o autorském právu

Viz též:


Pravidlo kratší lhůty

Signatáři Bernské úmluvy

Pokud je dílo volným dílem v zemi původu, je volným dílem ve kterémkoliv státě Bernské úmluvy. Toto pravidlo neplatí v USA a v Kanadě.

EU toto pravidlo aplikuje jen na díla pocházející ze států mimo EU. Takže dílo, které je v USA volným díle, je volným dílem i v EU. Under the Berne treaty, the Country of Origin is defined as the country of first publication of a given work.

Státy NAFTA (USA, Kanada, Mexiko)

Severoamerická dohoda o volném obchodu: Článek 1703: Národní úprava

 • 1. Každá strana přizná státním příslušníkům jiné strany ochranu na ne horší úrovni,
  než která náleží jejich státním příslušníkům s ohledem na ochranu a vynucování práv
  intelektuálního vlastnictví.

Autorské právo dle státu či oblasti


Austrálie

Díla autora, který zemřel roku 1954 nebo dříve, nejsou chráněna autorským zákonem. Díla autorů, kteří zemřeli roku 1955 nebo později, jsou chráněna 70 let.

Evropská unie

Směrnice 93/98/EC o autorském právu, upevněná směrnicí 2006/11/EC, sjednotila délku ochrany autorských práv na lhůtu život+70 let. Také obnovila statut ochrany pro díla, která již byla volným dílem ve státech se lhůtou život+50.

 • Článek 5 říká, že členské státy mohou chránit "kritické a vědecké publikace děl, které již jsou volným dílem" maximálně 30 let po vydání.
 • Článek 4 zaručuje ochranu vydavateli volného díla, které zatím nebylo vydáno, po dobu 25 let od prvního vydání (Editio Princeps), pokud je dílo "oficiálně vydáno".


Česká republika

Všechny české vládní publikace jsou volným dílem. Toto se týká zejména nakladatelství Artia/Orbis/SNKLHU/Supraphon, které byly státní mezi lety 1948 až 1989. Viz OSA - Český autorský zákon.


Francie

Od 1. ledna 1995, základní ochrana trvá po celý život posledního žijícího autora a 70 let po smrti. Anonymní edice jsou chráněny 70 let po vydání, nebo, pokud nebyla vydána, 70 let po vytvoření. Ochrana je o 30 let delší pro autory, kteří 'zemřeli v boji' (např. Jehan Alain). Navíc, posmrtně vydaná díla jsou chráněna 25 let od vydání. Ochrana děl je ale navíc prodloužena o období světových válek. U skladatelů, kteří zemřeli před 1. lednem 1995, je ochrana 78 let a 120 dní u děl vydaných mezi 1. lednem 1921 a 31. prosincem 1947, a 84 let a 272 dní u děl vydaných do 31. prosince 1920. Proto Ravelova díla nejsou ve Francii volným dílem, i když ve většině Evropy jsou. [1], [2], [3],[4]

Německo

Od 1. ledna 1995 trvá základní ochrana po celý život posledního žijícího autora a 70 let po smrti. Anonymní edice jsou chráněny 70 let po vydání, nebo, pokud nebyla vydána, 70 let po vytvoření. Posmrtně vydaná díla jsou chráněna 25 let od prvního vydání.

Dle Článku 70 německého Urheberrechtsgesetz (autorského zákona), vědecké edice, tzn. edice, které vznikly jako výsledek vědecké analýzy (např. učenecké nebo kritické a urtext edice), jsou chráněny 25 let od vydání. Avšak aranžmá, transkripce, orchestrace, realizace continua a interpretativní edice jsou chráněny plnou lhůtou život+70.

Maďarsko

 • Základní ochrana: 70 let po smrti
 • Posmrtná vydání: 25 let od vydání
Viz též: Franz Liszt: Neue Liszt-Ausgabe

Itálie

 • Základní ochrana: 70 let po smrti
 • Posmrtná vydání: 25 let od vydání [5]
 • Práva patřící státu, provinciím, komunám, akademiím, veřejným kulturním organizacím nebo soukromým právnickým osobám neziskového charakteru: 20 let

Portugalsko

Portugalská základní lhůta je jen 50 let po smrti posledního přeživšího autora (i u posmrtně vydaných děl), nebo 50 let po vydání, pokud autor nebyl určen. Portugalský autorský zákon má zvláštní článek pro překlad, aranžmá, instrumentaci, dramatizaci, filmování a, obecně, všechny úpravy díla, ale jasně neurčuje jinou lhůtu ochrany (Text zákona na WIPO)

Tento zákon z roku 1985 byl nahrazen směrnicí EU.


Rusko/SSSR

Ruské autorské zákony jsou dost komplikované a zmatené. Díla autorů, kteří zemřeli před rokem 1943 jsou volným dílem, zatímco díla autorů, kteří zemřeli roku 1943 nebo později jsou chráněna po dobu života plus 70 let. Toto je současná interpretace dle Wikipedie. Dle článku na Wikipedii, změna lhůty z 50 let na 70 let po smrti autora nebyla retroaktivní. Ruská federace vydala první post-sovětský autorský zákon roku 1993, nastavila lhůtu život+50 let, čímž vytvořila ochranu děl autorů, kteří zemřeli roku 1943 a později. Revize z roku 2004, která vstoupila v platnost roku 2006, byla retroaktivní k uzákonění původního zákona (1993), potvrzujíc rok 1943. Ke většímu zmatení tu ale je zákonné opatření (článek 1256), který říká, že díla vydaná před 7. listopadem 1917 v Ruské republice Ruského impéria a nevydaná opětovně do 30 dní od revoluce nejsou chráněna autorským zákonem. Není jisté, zda díla autorů zemřelých po roce 1942, která byla vydána před 7.11.1917, spadají do této kategorie.

Autorský zákon carského Ruska byl velmi podobný německému se lhůtou život+50 let. Rusko ale nepodepsalo Bernskou dohodu (1888) a díla ruských autorů byla v Evropě chráněna jen na základě smluv vydavatelstvími, jako Jurgenson a Bessel, se západními firmami jako D. Rahter, Bote & Bock, aa Breitkopf & Härtel. Po komunistické revoluci roku 1917 se situace změnila. Veškerá autorská ochrana byla zrušena. Tato situace byla neštěstí, dokonce i pro autory žijící na západě, jako Prokofiev, Rachmaninov a Stravinský. Jelikož autorská práva na všechna tato díla připadla sovětskému svazu, na Západě byla všechna tato díla volným dílem, včetně děl bývalých sovětských občanů. Aby SSSR zajistil ochranu děl svých autorů na Západě, zavedl roku 1928 omezenou lhůtu ochrany život+25 let, zkrácenou na 15 let roku 1961. SSSR ale kompletně ovládala vydávání všech těchto děl. Přestože původní díla sovětských autorů jsou chráněna, díla vydaná Muzykou, státním vydavatelstvím, protože byla vydána státní organizací, a Sovětský svaz zanikl roku 1991.

Spojené království

Základní ochrana trvá po celý život autora +70 let. Anonymní edice jsou chráněny 70 let po vydání, nebo 70 let po vytvoření, nebyla-li vydána.

Spojené království má zvláštní zákon týkající se "typografických aranžmá" (tzn. nová rytina). Lhůta ochrany je pouze 35 let po vydání.[6] To ovlivňuje mnoho Německých skladatelů, kteří se přestěhovali do Spojeného království (např. Eulenburg).

Spojené státy americké

 • Bylo-li dílo vydáno před rokem 1923, nebo poprvé vydáno v USA mezi 1923-1963 bez obnovení ochrany, je téměř určitě volným dílem.
 • Díla vydaná jednotlivcem po roce 1923 s obnovou ochrany jsou chráněna celoživotně +70 let.
 • Díla vydaná firmou po roce 1923 bez uvedení autora jsou chráněna 95 let od vydání.

V současnosti je jediným způsobem, jak zjistit statut autorské ochrany před rokem 1950, je zahájení formálního prohledávání záznamů Autorskoprávního úřadu USA osobně nebo zaplacení poplatku za vyhledání úřadu. Pozdější záznamy jsou dostupné online na webu amerického autorskoprávního úřadu. Tato databáze indexuje jen záznamy z roku 1978, včetně obnov děl vydaných roku 1950. nehudební záznamy z let 1923-1977 jsou indexovány v Projektu Gutenberg.

Obnova pro zahraniční díla vydaná v letech 1923-1978 Některá zahraniční díla z tohoto období, která byla v minulosti volným dílem díky nepodniknutí potřebných kroků k ochraně díla, jsou nyní znovu chráněna díky dodatkům GATT/TRIPS (platné od 1.1.1996), pokud již dílo nebylo volným dílem v zemi původu. Díla, která k 1.1.1996 byla v zemi původu volným dílem, nejsou oprávněna k ochraně v USA.

Nahrávky

Autorská ochrana nahrávek je dvouúrovňová:

 1. Hudební dílo, které bylo nahrané.
 2. Zvuková nahrávka díla.

Níže uvedené lhůty se vztahují pouze na zvukové nahrávky. Není-li dílo volným dílem, není jím ani nahrávka.

EU

Nahrávka je v EU volným dílem 50 let po prvním vydání.

Kanada

Nahrávka je chráněna 50 let po konci roku, kdy nahrávka byla poprvé nahrána ve své konečné podobě.

USA

Americký autorský zákon se do roku 1972 na nahrávky nevztahoval. Všechny starší nahrávky, včetně nahrávek z roku 1923 a starších, jsou potenciálně chráněny do 15. února 2067. Nahrávky vydané bez potřebné poznámky mezi 15. únorem 1972 a 1. březnem 1989 jsou pravdpodobně volným dílem, zvláště ty vydané mezi lety 1972 a 1977. Po 1. lednu 1978 byla chybějící poznámka nebo chyba opravitelná na copyrightovém úřadě do 5 let od chyby/opomenutí.

Více informaci

Viz též