Δημόσιος Τομέας


Άλλες Γλώσσες: English - Nederlands - Deutsch - Ελληνικά - Español - Français


Παρακαλούμε σημειώστε ότι το IMSLP δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση ότι οι πληροφορίες που εμφανίζονται σε αυτή τη σελίδα είναι νομικώς ακριβείς και άρα δεν φέρει καμία νομική ευθύνη σχετικά με το θέμα.


Contents

Τα Βασικά των Καναδέζικων Πνευματικών Δικαιωμάτων

Επειδή δύο βασικοί διακομιστές (servers) του IMSLP βρίσκονται στον Καναδά (ένας στο Μόντρεαλ και ο άλλος στο Τορόντο), το IMSLP ακολουθεί Καναδέζικους Νόμους περι Πνευματικής Ιδιοκτησίας, οι οποίοι μπορεί να διαφέρουν από την δική σας χώρα. Η συντομότερη περίληψη του Καναδέζικου νόμου περι πνευματικών δικαιωμάτων θα ήταν ότι τα πνευματικά δικαιώματα ισχύουν για τον συνθέτη ή επιμελητή μέχρι και 50 χρόνια μετά τον θάνατό του/της. Για τον εκδότη/εκδοτικό οίκο, τα πνευματικά δικαιώματα ισχύουν μέχρι οποιοσδήποτε όρος από τους παρακάτω λήξει πρώτος:

 • η ημερομηνία έκδοσης σύν 50 χρόνια
 • η ημερομηνία δημιουργίας σύν 75 χρόνια (εκτός και αν ο στοιχειοθέτης είναι γνωστός, στην οποία περίπτωση γίνεται πάλι η πρώτη ημερομηνία έκδοσης σύν 50 χρόνια για εταιρικά έργα.

Μόνον έργα τα οποία έχουν εκδοθεί σε χώρες που είναι μέλη της WTO ή της Σύμβασης Berne είναι αντικείμενα κάτω από τον νόμο περι πνευματικών δικαιωμάτων στον Καναδά; παρ'όλ'αυτά, στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό εφαρμόζεται αναδρομικά, εκτός και αν το έργο ήταν ήδη στον δημόσιο τομέα στην μητρική του χώρα (δηλαδή την χώρα στην οποία έγινε η πρώτη έκδοση) όταν μία από τις δύο συνθήκες είχε υπογραφεί.

Μερικά έργα είναι στον δημόσιο τομέα στις ΗΠΑ, αλλά οχι ακόμα στον δημόσιο τομέα του Καναδά και άλλων χωρών. Ο λόγος γι'αυτό είναι ότι ο νόμος των ΗΠΑ υπολογίζει όρους από την ημερομηνία της πρώτης έκδοσης για όλα τα έργα που εκδόθηκαν πρίν το 1978. Άν ένα έργο εκδόθηκε πρίν το 1923 (βλ. Νόμος περι πνευματικών δικαιωμάτων των ΗΠΑ για πρίν το 1923), ή εκδόθηκε για πρώτη φορά στις ΗΠΑ μεταξύ του 1923 και του 1963 χωρίς ανανέωση των πνευματικών δικαιωμάτων (βλ. Νόμος περι πνευματικών δικαιωμάτων των ΗΠΑ για μεταξύ 1923-1963), ανήκει σχεδόν σίγουρα στον δημόσιο τομέα στις ΗΠΑ. Αυτά τα αρχεία τοποθετούνται στον διακομιστή (server) του IMSLP που βρίσκεται στις ΗΠΑ.

Σημειώστε ότι η συνολική διάρκεια των πνευματικών δικαιωμάτων (δηλαδή, το χρονικό διάστηκα προτού εισαχθεί στον δημόσιο τομέα) ενός συγκεκριμένου έργου είναι ίσο με τον μεγαλύτερης διαρκείας όρο περί πνευματικών δικαιωμάτων που έχει δοθεί στα τρία μέρη (συνθέτης, εκδότης και επιμελητής, αν υπάρχει). Για παράδειγμα, η έκδοση Urtext των σονάτων του Beethoven, του Henle από το 1975, είναι copyrighted (έχει επιμεληθεί από έναν επιμελητή του οποίου το έργο δεν έχει εισαχθεί ακόμα στον δημόσιο τομέα, σύν ότι η αρχική στοιχειοθέτηση της επιμέλειας είναι επίσης copyrighted); όμως, μια έκδοση Dover του 1995, οι οποίες είναι απλώς ανατυπώσεις παλαιότερων εκδόσεων, ανήκει στον δημόσιο τομέα (εκτός από την σελίδα τίτλου και το εξώφυλλο, δηλαδή πράγματα που προσέθεσε η Dover. Δεν υπάρχει κανένα πνευματικό δικαίωμα από μεριάς του εκδότη εδώ γιατί η αρχική στοιχειοθέτηση ανήκει στον δημόσιο τομέα, και δεν υπάρχει κανένα πνευματικό δικαίωμα σε ανατυπώσεις στιοχειοθετημένων έργων που ανήκουν στον δημόσιο τομέα). Η κατάσταση των πνευματικών δικαιωμάτων ενός έργου μπορούν συνήθως να βρεθούν κάτω-κάτω στην πρώτη σελίδα μιας παρτιτούρας.

Περιμένουμε από τα άτομα που θα ανεβάσουν παρτιτούρες στο IMSLP να καταβάλλουν αρκετή προσπάθεια στο να σιγουρευτον ότι το αρχείο που ανεβάζουν ανήκει στον δημόσιο τομέα στον Καναδά ή στις ΗΠΑ. Παρακαλώ προσθέστε σχετικά σχόλια στην σελίδα έργου ή στα στοιχεία του αρχείου. Η ημερομηνία της έκδοσης είναι υπερβολικά σημαντική για τον καθορισμό πνευματικών δικαιωμάτων στις ΗΠΑ για έργα που εκδόθηκαν πρίν το 1978.

Οι παρακάτω πίνακες δίνουν μια γενική εικόνα της κατάστασης των πνεματικών δικαιωμάτων. Σημειώστε ότι αυτοί οι πίνακες αναφέρουν μόνο τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ένα έργο είναι ή δεν είναι στον δημόσιο τομέα στον Καναδά (και χώρες όπου ο όρος είναι ζωή+50 χρόνια), στις ΗΠΑ, στην ΕΕ, και στη Ρωσία (και χώρες όπου ο όρος είναι ζωή+70 χρόνια). Αυτή είναι η κατάσταση στο έτος 2007, και τα όρια 1937 και 1956 αλλάζουν κάθε χρόνο, εκτός από τις ΗΠΑ όπου η ημερομηνία έκδοσης είναι κυρίαρχη. Ο όρος "συντάκτης" (author) αναφέρετε είτε στον συνθέτη, τον ενορχηστρωτή, τον arranger ή τον επιμελητή του έργου.

Πνευματικά Δικαιώματα στη σύνθεση και στην έκδοση έαν ο συντάκτης είναι γνωστός, και το έργο εκδόθηκε πρίν το 1923

Θάνατος συντάκτη Καναδάς,
ζωή+50 χώρες
ΗΠΑ ΕΕ, ΡΩΣΙΑ,
ζωή+70 χώρες
Πρότυπο για χρήση στο IMSLP
<1937
δημόσιος τομέας (ζωή+50)
δημόσιος τομέας
(χωρίς εξαιρέσεις για όλους τους σκοπούς†)
δημόσιος τομέας (ζωή+70)
Κανένα: πάντα δημόσιος τομέας
1937-1956
copyrighted
Έργο:
Template:WorkNonPD-EU
>1956
copyrighted
Συνθέτης: Template:Copyright
Έργο: Template:Work1923
Αρχείο: Template:File1923
(Βρίσκεται στον διακομιστή (server) των ΗΠΑ!)
 • †(Μερικά ξένα έργα που έχουν εκδοθεί μετά του 1909 μπορεί να προστατεύονται στις δυτικές πολιτείες της Αμερικής υπό την δικαιοδοσία του
  9ου Κυκλώματος Δικαστηρίων Εφέσεων των ΗΠΑ)

Πνευματικά Δικαιώματα στη σύνθεση και έκδοση αν ο συντάκτης είναι γνωστός, και το έργο έχει εκδοθεί μετά το 1923

Θάνατος συντάκτη Καναδάς,
ζωή+50 χώρες
ΗΠΑ ΕΕ, Ρωσία,
ζωή+70 χώρες
Πρότυπα για χρήση στο IMSLP
<1937
δημόσιος τομέας (ζωή+50)
copyrighted
εκτός αποδείξεως μη-ανανέωσης και κατάστασης NIE‡
δημόσιος τομέας (ζωή+70)
Κανένα
1937-1956
copyrighted
εκτός αποδείξεως μη-ανανέωσης και κατάστασης NIE‡
copyrighted
Συνθέτης:
Template:ComposerNonPD-USandEU
Έργο:
Template:WorkNonPD-USandEU
Αρχείο: Template:FileNonPD-USandEU
>1956
copyrighted
Συνθέτης: Template:Copyright
Έργο: Template:WorknotPD
Αρχείο: Template:FilenotPD

    ‡(Απόδειξη μη-ανανέωσης και κατάστασης ΝΙΕ εφαρμόζεται μόνο σε έργα εκδομένα μεταξύ του 1923 και του 1963. Όλα τα έργα που έχουν εκδοθεί μετά το 1963 έχουν ανανεωθεί αυτόματα και απολαμβάνουν έναν γεμάτο όρο με 95 χρόνια μετά την πρώτη έκδοση.)

Εταιρικά πνευματικά δικαιώματα στην έκδοση, συντάκτης μη αναγνωρισμένος

Έτος Έκδοσης Καναδάς,
ζωή+50 χώρες
ΗΠΑ ΕΕ, Ρωσία,
ζωή+70 χώρες
Πρότυπα για χρήση στο IMSLP
πρίν το 1923
δημόσιος τομέας (έκδ.+50)
δημόσιος τομέας
?
Κανένα: πάντα δημόσιος τομέας
1923-1956
copyrighted (εκδ.+95), εκτός και αν ανήκει στον δημόσιο τομέα της χώρας που εκδόθηκε για πρώτη φορά
?
Αρχείο: Template:FileNonPD-USandEU
> 1956
copyrighted
?
Αρχείο: Template:FilenotPD


Εξαιρέσεις

O Κανόνας του Berne Για Την Μικρότερη Περίοδο

Αυτός ο κανόνας εμφανίζεται ώς 9(2) του Καναδέζικου Πρακτικού περι Πνευματικών Δικαιωμάτων. Αυτός ο κανόνας αναφέρει ότι αν ένα έργο ανήκει στον δημόσιο τομέα της χώρας καταγωγής του, τότε ανήκει και στον δημόσιο τομέα του Καναδά. Αυτό ο κανόνας έχει υιοθετηθεί από πολλές άλλες χώρες, όπως στην ΕΕ (βλ. εδώ).

Αγγλία

Η Αγγλία έχει έναν πολύ ειδικό νόμο όσον αφορά "τυπογραφικές προσαρμογές" ("τυπογραφικές προσαρμογές" σημαίνει, βασικά, επαναστοιχειοθέτηση/επαναχάραξη). Μια "τυπογραφική προσαρμογή" έχει πνευματικά δικαιώματα μόνον όσο είναι η έκδοση + 25 χρόνια. [1] Αυτό επηρεάζει πολλούς Γερμανούς εκδότες οι οποίοι μεταφέρθηκαν στην Αγγλία (π.χ. Eulenburg).

Βέλγιο, Γαλλία

Τα βασικά πνευματικά δικαιώματα έχουν διάρκεια από τον θάνατο του τελευταίου συντάκτη του έργου +70 χρόνια. Ανώνυμες δημοσιεύσεις έχουν πνευματικά δικαιώματα εώς και 70 χρόνια μετά την δημοσίευσή τους, ή αν δεν έχουν δημοσιευθεί, 70 χρόνια μετά την δημιουργία τους.

Στη Γαλλία, υπάρχουν επεκτάσεις περιόδων πολέμου που αυξάνουμ τους όρους μέχρι και 15 χρόνια (8 χρόνια και 120 μέρες για έργα που εκδόθηκαν πρίν την 01/01/1948 συν 6 χρόνια και 152 μέρες για έργα που εκδόθηκαν πρίν από τις 30/12/1920). Επίσης, υπάρχει και μια επέκταση 30 χρόνων για συνθέτες που πέθαναν στην μάχη (όπως ο Jehan Alain).

[2], [3]

Γερμανία

Τα βασικά πνευματικά δικαιώματα έχουν διάρκεια ζωής από τον θάνατο του τελευταίου επιζήσαντα συντάκτη +70 χρόνια. Ανώνυμες εκδόσεις απολαμβάνουν προστασία 70 χρόνων μετά την δημοσίευση, ή αν δεν έχουν δημοσιευτεί, 70 χρόνια μετά την δημιουργία τους. Σύμφωνα με το Άρθρο 70 του Γερμανικού "Urheberrechtsgesetz" (νόμος περι πνευματικών δικαιωμάτων), επιστημονικές εκδόσεις, δηλαδή εκδόσεις που έχουν εκδοθεί σαν αποτέλεσμα επιστημονικής ανάλυσης (π.χ. μορφωτικές ή κριτικές εκδόσεις και urtext), έχουν διάρκεια πνευματικών δικαιωμάτων όσο είναι η έκδοση + 25 χρόνια, που σημαίνει ότι όλες οι επιστημονικές εκδόσεις που έχουν δημοσιευτεί πριν το 1982 είναι στον δημόσιο τομέα στη Γερμανία, και επίσης στον Καναδά μέσω του Κανόνα του Berne. Αυτό περιλαμβάνει πολλές (αν όχι όλες) τις εκδόσεις Bärenreiter, πρίν του 1982. Παρ'όλ'αυτά, προσαρμογές, μεταγραφές και ενορχηστρώσεις φαίνεται να απολαμβάνουν ολόκληρη προστασία ζωής σύν 70 χρόνια. Έργα που εκδίδονται μετά τον θάνατο του συνθέτη για πρώτη φορά προστατεύονται μόνο για 25 χρόνια μετά την πρώτη έκδοση.

ΗΠΑ

Όλες οι κρατικές δημοσιεύσεις των ΗΠΑ ανήκουν στον δημόσιο τομέα.

Πορτογαλία

Οι βασικοί όροι πνευματικών δικαιωμάτων της Πορτογαλίας είναι μόνο 50 χρόνια μετά τον θάνατο του τελευταίου επιζήσαντα συντάκτη (ακόμα και στην περίπτωση έργων που εκδόθηκαν μετά τον θάνατο του συνθέτη για πρώτη φορά), ή 50 χρόνια μετά την δημοσίευση, αν δεν αναγνωρίζεται κανένας συντάκτης/επιμελητής. Ο νόμος περι πνευματικών δικαιωμάτων της Πορτογαλίας έχει ένα ειδικό άρθρο για μετάφραση, ενορχήστρωση, δραματοποίηση, κινηματογράφηση και γενικότερα οποιαδήποτε μετατροπή ενός έργου, αλλά δεν διευκρινίζει προστασία με πνευματικά δικαιώματα για τέτοιου είδους έργα. (Νομικό κείμενο στο WIPO)

Ρωσία

Τα πνευματικά δικαιώματα στη Ρωσία είναι εξαιρετικά πολύπλοκα (βλ. άρθρο στη Wikipedia). Βασικά, τα έργα συντάκτων οι οποίοι πέθαναν πρίν το 1953 ανήκουν στον δημόσιο τομέα, ενώ οι συντάκτες οι οποίοι πέθαναν μετά το 1953 προστατεύονται με πνευματικά δικαιώματα για 70 χρόνια. Παρ'όλ'αυτά, το Σοβιετικό κράτος δημοσίευσε έργα συνθετών, άλλων που ζούν και άλλων που δεν ζούν, στα οποία έχει πνευματικά δικαιώματα το κράτος. Συγκεκριμένα, δημοσιεύσεις από την Muzyka, το κρατικό μουσικό εκδοτικό ινστιτούτο, φαίνεται να ανήκουν τον δημόσιο τομέα, αφού ο ιδιοκτήτης των πνευματικών δικαιωμάτων δεν ζεί πλέον.

Τσέχικη Δημοκρατία

Όλες οι κρατικές δημοσιεύσεις της Τσέχικης Δημοκρατίας ανήκουν στον δημόσιο τομέα. Αυτό επηρεάζει την Artia/Orbis/SNKLHU/Supraphon, η οποία είναι κυβερνητική οργάνωση. Βλέπε την πράξη περι πναυματικών δικαιωμάτων της Τσέχικης Δημοκρατίας (το αρχείο βρίσκεται στην OSA, την οργάνωση δικαιωμάτων συγγραφέων της Τσεχίας).

Νόμος περι πνευματικών δικαιωμάτων των ΗΠΑ για πρίν το 1923

Βασικά, όλα τα έργα δημοσιευμένα πρίν το 1923 ανήκουν στον δημόσιο τομέα στις ΗΠΑ. Αυτή τη στιγμή, εκτός από τον περίεργο κανόνα από το Ένατο Κύκλωμα Δικαστηρίων Εφέσεων των ΗΠΑ που επηρεάζει τις δυτικές πολιτείες, οποιοδήποτε έργο εκδομένο πρίν το 1923 ανήκει στον δημόσιο τομέα στις ΗΠΑ, ανεξάρτητα με το πού εκδόθηκε για πρώτη φορά.

Πηγή: Cornell University's copyright center, αν και υπάρχουν και άλλες ιστοσελίδες.

Νόμος περι πνευματικών δικαιωμάτων των ΗΠΑ για μεταξύ 1923-1963

Στις ΗΠΑ, έργα από Αμερικανούς συντάκτες και ιδιοκτήτες που δημοσιεύτηκαν μεταξύ του 1923 και του 1963 ανήκουν στον δημόσιο τομέα εφόσον τα πνευματικά δικαιώματα δεν έχουν ανανεωθεί ή εφόσον το έργο δημοσιεύτηκε χωρίς την κατάλληλη σημείωση για τα πνευματικά δικαιώματα. Αυτή τη στιγμή, ο μόνος τρόπος για να εξακριβώσετε την κατάσταση ανανέωσης είναι να κάνετε μια επίσημη έρευνα στα αρχεία του Γραφείου Πνευματικών Δικαιωμάτων των ΗΠΑ (US Copyright Office). Ξένα έργα από αυτή την περίοδο που ανήκαν στον δημόσιο τομέα έχουν αποκατασταθεί με άδειες πνευματικών δικαιωμάτων εξαιτίας των παροχών των τροποποιήσεων των GATT/TRIPS (εφαρμόζεται από την 1 Ιανουαρίου, 1996), δεδομένου ότι το έργο δεν ήταν ήδη στον δημόσιο τομέα στην χώρα καταγωγής του.

Θα πρέπει να αναζητήσετε εγγραφές στο US copyright office. Αυτή η βάση δεδομόενων έχει εγγραφές μόνον μετά το 1978. Εγγραφές μεταξύ του 1950 και του 1977 βρίσκονται στο Project Gutenberg.

Πρότυπα και αντίστοιχες κατηγορίες

Συνθέτες

{{Copyright}} Category:Non-Public Domain Composers
{{ComposerNonPD-USandEU}} Category:ComposerNonPD-USandEU


Έργα

{{Work1923}} Category:Works1923
{{WorkNonPD-USandEU}} Category:WorkNonPD-USandEU
{{WorkNonPD-EU}} Category:WorkNonPD-EU
{{WorkNonPD-US}} Category:WorkNonPD-US
{{WorknotPD}} Category:Works not in public domain


Αρχεία

{{File1923}} Category:File1923
{{FileNonPD-USandEU}} Category:FileNonPD-USandEU
{{FileNonPD-EU}} Category:FileNonPD-EU
{{FileNonPD-US}} Category:FileNonPD-US
{{FilenotPD}} Category:Files not in public domain
{{Urtext}} Category:Urtext

Συνθέτες που θα μπούν στον δημόσιο τομέα στα επόμενα χρόνια

 • 2008
  • Χώρες με όρους ζωής+70 (ΕΕ και οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης)
   • Maurice Ravel (1875-1937)
   • George Gershwin (1898-1937)
   • Louis Vierne (1870-1937)
   • Charles-Marie Widor (1840-1937)
   • Karol Szymanowski (1882-1937)
  • Χώρες με όρους ζωής+50 (Καναδάς, Κίνα, Ιαπωνία, Ν. Κορέα κλπ)
   • Józef Hofmann (1876-1957)
   • Jean Sibelius, (1865-1957)
   • Erich Wolfgang Korngold (1897-1957)
   • Eric Coates (1886-1957)
 • 2009
  • Χώρες με όρους ζωής+70 (ΕΕ και οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης)
   • Ben Harney (1871-1938)
  • Χώρες με όρους ζωής+50 (Καναδάς, Κίνα, Ιαπωνία, Ν. Κορέα κλπ)
   • Ralph Vaughan Williams (1872-1958)
   • W.C. Handy (1873-1958)
 • 2010
  • Χώρες με όρους ζωής+70 (ΕΕ και οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης)
   • Franz Schmidt (1874-1939)
  • Χώρες με όρους ζωής+50 (Καναδάς, Κίνα, Ιαπωνία, Ν. Κορέα κλπ)
   • Ernest Bloch (1880-1959)
   • Bohuslav Martinů (1890-1959)
   • Heitor Villa-Lobos (1887-1959)

More information

Βλέπε Επίσης

Θέματα στο Forum: