Ιστορικές Πληροφορίες Δημοσιεύσεων


Αυτή η σελίδα είναι ένα σημείο αναφοράς για την αναζήτησή σας στην αναγνώριση μιας παρτιτούρας. Είστε ελεύθεροι να προσθέσετε ή να ζητήσετε πληροφορίες! Περιέχει τρείς τομείς:

  1. Μουσικοί Εκδότες: Μια λίστα με τους κοινούς μουσικούς εκδότες με αντίστοιχες ιστορικές πληροφορίες. Μερικοί εκδότες έχουν έναν σύνδεσμο στη δική τους σελίδα, με περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρία, τους αριθμούς εκδόσεων ή τους αριθμούς πλακών.
  1. Αλφαβητική λίστα στύλ αριθμών πλακών: Αυτή η λίστα είναι ένας κατάλογος με όλα τα γράμματα τα οποία είναι γνωστό ότι χρησιμοποιούνται στις εγγραφές αριθμών πλακών.


  1. Ενορχηστρωτές και Επιμελητές: Μια λίστα με διάφορους γνωστούς επιμελητές και την ημερομηνία γεννήσεως/θανάτου tους, που μπορεί να είναι σημαντικό για να προσδιοριστεί αν μια παρτιτούρα ανήκει ή όχι στον Δημόσιο Τομέα.


Βλ. Επίσης