Ενορχηστρωτές και Επιμελητές

Ενορχηστρωτές και Επιμελητές

Breitkopf - Δημόσιος Τομέας
 • Altmann, Wilhelm (1862-1951)
 • Barge, Wilhelm (1836-1925)
Peters - Δημόσιος Τομέας
 • Blumenfeld, Felix (1883-1931)
Belaieff, Jurgenson, Bessel - Δημόσιος Τομέας
 • Branga, Roger
ψευδώνυμο του Lucien Garban (βλ. παρακάτω)
 • Buonamici, Guiseppe (1846-1914)
Ricordi - Δημόσιος Τομέας
 • Bülow, Hans von (1830-1894)
Breitkopf, Peters - Δημόσιος Τομέας
 • Cortot, Alfred (1877-1962)
Salabert (Σχολιασμός εκδόσεων ασκήσεων του Chopin)
Πιθανώς με Πνευματικά Δικαιώματα‡ (Εκδόσεις Προ-1923. Δημόσιος Τομέας στις ΗΠΑ)'
 • David, Ferdinand (1810-1873)
C.F. Peters - Δημόσιος Τομέας
 • Dolinszky, Miklos (ζωντανός)
Könemann - Πνευματικά Δικαιώματα
Durand - Δημόσιος Τομέας
 • Epstein, Julius (1832-1926)
Breitkopf - Δημόσιος Τομέας
 • Faisst, Immanuel (von) (1823-1894)
Edition Cotta - Δημόσιος Τομέας
 • Fischer, Noel (?? - ??)
Edition Peters, Hinrischen
Πιθανώς με Πνευματικά Δικαιώματα‡ (Εκδόσεις Προ-1923. Δημόσιος Τομέας στις ΗΠΑ)
Peters (complete Schubert song edition)
Δημόσιος Τομέας
 • Friedman, Ignaz (1882-1948)
Universal, Breitkopf, Hansen
Δημόσιος Τομέας (Καναδάς και χώρες ζωή+50)
 • Gal, Hans (1890-1987)
Breitkopf (Brahms Gesammtausgabe)
Πιθανώς με Πνευματικά Δικαιώματα‡ (Εκδόσεις Προ-1923. Δημόσιος Τομέας στις ΗΠΑ)
Η Brahms Gesammtausgabe ανήκει στον Δημόσιο Τομέα.
 • Garban, Lucien (1877 - 1959)
Durand - Πιθανώς με Πνευματικά Δικαιώματα‡ (ΕΚδόσεις Προ-1923. Δημόσιος Τομέας στις ΗΠΑ)
 • Gehrmann, Hermann (1861-1916)
Breitkopf, Senff - Δημόσιος Τομέας
 • Griepenkerl, Friedrich Conrad (1742-1849)
Peters (Bach works, κυρίως) - Δημόσιος Τομέας
 • Hinze-Reinhold, Bruno (1877-1964)
Peters - Πιθανώς με Πνευματικά Δικαιώματα‡ (Εκδόσεις Προ-1923. Δημόσιος Τομέας στις ΗΠΑ)
 • Horn, August (1825-1893)
Peters - Δημόσιος Τομέας
 • Hughes, Edwin (1884-1965)
Schirmer
 • Jadassohn, Salomon (1831-1902)
Peters - Δημόσιος Τομέας
 • Kirchner, Theodor (1823-1903)
Peters, Rieter-Biedermann, Simrock - Δημόσιος Τομέας
 • Klee, Ludwig (1846-1920)
Schirmer, Breitkopf, Lienau - Δημόσιος Τομέας
 • Kleinmichel, Richard (1846-1901)
Peters - Δημόσιος Τομέας
 • Köhler, (Christian) Louis (Heinrich) (1820 – 1886)
Peters - Δημόσιος Τομέας
Peters - Δημόσιος Τομέας
 • Lachner, Ignaz (1807-1895)
Cotta - Δημόσιος Τομέας
 • Langer, Edouard (1835-1905)
Jurgenson, Belaieff (μεταγραφές για πιάνο)
Δημόσιος Τομέας
 • Lebert, Sigmund (1821-1884)
Cotta - Δημόσιος Τομέας
 • Longo, Alessandro (1864-1945)
Ricordi - Δημόσιος Τομέας (Καναδάς και χώρες ζωή+50)
Οι περισσότερες εκδόσεις ανήκουν στον Δημόσιο Τομέα στις ΗΠΑ.
 • Mandyczewski, Eusebius (1857-1929)
Breitkopf (Brahms Gesammtausgabe) - Δημόσιος Τομέας
 • Martienssen, Carl Adolf (1881-1955)
Peters, Breitkopf, Schott
Δημόσιος Τομέας (Καναδάς και χώρες ζωή+50)
 • Niemann, Rudolf (1838-1898)
Pohle, Litolff, Steingräber. - Δημόσιος Τομέας
 • Niemann, Walter (1876-1953)
Peters, Breitkopf, Simrock, Kahnt.
(Συντάκτης της εισαγωγής του Mozart: Sonatas, ed. Köhler & Ruthardt.)
Δημόσιος Τομέας (Καναδάς και χώρες ζωή+50)
 • Oberdoerffer, Fritz (1895-1979)
Baerenreiter, Nagel
Πιθανώς με Πνευματικά Δικαιώματα‡ (Εκδόσεις Προ-1923. Δημόσιος Τομέας στις ΗΠΑ)
 • Pauer, Ernst (1826-1905)
Peters - Δημόσιος Τομέας
 • Pauer, Max (1866-1945)
Peters - Δημόσιος Τομέας (Καναδάς και χώρες ζωή+50)
Οι περισσότερες εκδόσεις ανήκουν στον Δημόσιο Τομέα στις ΗΠΑ.
 • Philipp, Isidore (1863-1958)
Heugel, Leduc, Schirmer, International
Πιθανώς με Πνευματικά Δικαιώματα‡ (Εκδόσεις Προ-1923. Ανήκουν τον Δημόσιο Τομέα στις ΗΠΑ)
 • Reinecke, Carl (1824-1910)
Breitkopf, Ries & Erler, Hofmeister, Siegel, Peters, Cranz
Δημόσιος Τομέας
 • Roitzsch, Friedrich August. (1805-1889)
Peters - Δημόσιος Τομέας
 • Ruthardt, Adolf (1849-1934)
Peters - Δημόσιος Τομέας
 • Schenker, Heinrich (1868-1935)
Universal - Δημόσιος Τομέας
 • Schering, Arnold (1877-1941)
Peters, Eulenburg - Δημόσιος Τομέας (Καναδάς και χώρες ζωή+50)
Οι περισσότερες εκδόσεις ανήκουν στον Δημόσιο Τομέα στις ΗΠΑ.
 • Scholtz, Hermann (1845-1918)
Peters. Επιμελητής της έκδοσης (1879) Chopin Complete Edition
Δημόσιος Τομέας
 • Schulz, Walter(1893-1967)
Peters. Έργα για Βιολοντσέλο.
 • Seiffert, Max (1868-1948)
Breitkopf, Senff, Peters
Δημόσιος Τομέας (Καναδάς και χώρες ζωή+50)
Οι περισσότερες εκδόσεις ανήκουν στον Δημόσιο Τομέα στις ΗΠΑ.
 • Soldan, Kurt (1891-1946)
Peters - Δημόσιος Τομέας (Καναδάς και χώρες ζωή+50)
Οι περισσότερες εκδόσεις ανήκουν στον Δημόσιο Τομέα στις ΗΠΑ.
 • Stradal, August (1860-1930)
Peters
Universal - Πιθανώς με Πνευματικά Δικαιώματα‡ (Εκδόσεις Προ-1923. Δημόσιος Τομέας στις ΗΠΑ)
 • Taffanel, Claude Paul (1844-1908)
Durand (μεταγραφές για φλάουτο) - Δημόσιος Τομέας
 • Teichmüller, Robert (1863-1939)
Peters - Δημόσιος Τομέας (Καναδάς και χώρες ζωή+50)
Οι περισσότερες εκδόσεις ανήκουν στον Δημόσιο Τομέα στις ΗΠΑ.
 • Ulrich, Hugo (1827-1872)
Peters (μεταγραφές παρτιτούρων για φωνή) - Δημόσιος Τομέας
 • Upmeyer, Walter (1876-1961)
 • Vidal, Paul (1863-1931)
Durand (ορχηστρικές μεταγραφές) - Δημόσιος Τομέας
 • Von Sauer, Emil (1862-1942)
Peters - Δημόσιος Τομέας (Καναδάς και χώρες ζωή+50)
 • Waefelghem, Louis von (1840-1908)
Durand (μεταγραφές για βιόλα) - Δημόσιος Τομέας
 • Weber, Hans (? - ? )
Universal (Έργα του Liszt)
 • Weinreich, Otto (1886-1972)
Peters (1η έκδοση εμφανίζεται περίπου το 1931)
Πιθανώς με Πνευματικά Δικαιώματα‡ (Εκδόσεις Προ-1923. Δημόσιος Τομέας στις ΗΠΑ)
 • Weitzmann, Fritz (τέλη του 19ου - αρχές του 20ου αιώνα)
Peters (Έργα του Tchaikovsky) - Δημόσιος Τομέας