Category:Selnecker, Nikolaus

Nikolaus Selnecker (1530 - 1592)

Nikolaus Selnecker

(5 December 1530 — 24 May 1592)

External links


As Librettist (3)