IMSLP:การจัดจำแนก

บทนำ

หน้านี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อสมาชิกอาสาสมัครในโครงการการจัดจำแนกของ IMSLP ซึ่งมีกำหนดที่จะเริ่มในเดือนมกราคม พ.ศ.2553ถ้าคุณไม่ใช่หนึ่งในสมาชิกอาสาสมัคร ไม่มีความจำเป็นใดๆ ที่คุณจะต้องอ่านข้อความข้างล่างนี้ อย่างไรก็ตาม คุณมีอิสระที่จะอ่านต่อไป หรือแม้กระทั่งเสนอความช่วยเหลือเป็นอาสาสมัคร (คุณต้องติดต่อสมาชิกอาสาสมัครรุ่นปัจจุบัน)

เพราะฉะนั้น ถ้าคุณเป็นอาสาสมัคร สิ่งแรกเลยก็คือ IMSLP ขอขอบคุณที่ท่านได้เสียสละเวลามาช่วยโครงการอันยิ่งใหญ่นี้ ซึ่งจะประกอบไปด้วยการตรวจและการ 'แท็ก' หน้ามากกว่า 20,000 'หน้าผลงาน'(ซึ่งหมายถึงหน้าที่ประกอบไปด้วยไฟล์ผลงานและข้อมูลเกี่ยวกับคำงานประพันธ์ชิ้นหนึ่ง) คุณจะได้รับมอบหมายให้ไปแท็ก หน้าผลงานจำนวนหนึ่ง ซึ่งการแท็กก็เป็นการแค่ใส่โค้ดสั้นๆ ที่เราเรียนว่าแท็ก ลงไปที่ส่วนที่เจาะจงของหน้านั้นๆ (นี่ต่างจากการแท็กในบริบทของลิขสิทธิ์ ซึ่งยังไม่เกี่ยวข้องใดๆ)

ข่าวล่าสุด

  • 23 กรกฏาคม พ.ศ. 2554 — สมาชิกP.davydov ได้กลับมาเเล้ว อย่างเป็นทางการ นอกจากนี้ 97% ของงานทั้งหมด ได้รับการแท็กเเล้ว
  • 6 เมษายน พ.ศ. 2554 — หัวหน้างาน P.davydov ได้เกษียรเเล้ว
  • 4 ธันวาคม พ.ศ. 2553 — งาน 90% ของทั้งหมด ได้ถูกแท็กเเล้ว

ลิงค์ต่างๆ

ข้อมูลเเละลิงค์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดจำแนก มีอยู่ข้างล่าง