IMSLP:Přidávání partitur

Vítejte! Tento návod vysvětluje tři části přidávání díla: kontrolu, získávání a odesílání.

Pro rychlou verzi, viz: IMSLP:Rychlý návod ke zveřejnění partitur.

Kontrola autorskoprávního statutu

Viz: Kontrola autorskoprávního statutu

  • Partitury, které nejsou volným dílem nebo s licencí Creative Commons budou smazány. Všechny partitury musejí být volným dílem alespoň v Kanadě, kde je umístěn náš hlavní server. Jelikož Project Petrucci, LLC - firma, která vlastní tuto stránku - sídlí v USA, položky chráněné v USA nyní nemohou být zveřejňovány.

Získání elektronických partitur

Viz: Skenování partitur

  • Skenování - Najděte a naskenujte partitury, které jsou volná díla (osobní kopie, knihovna, atd.).

Přispívání partitur

Viz: Návod na přispívání partitur

  • Tlačítka 'Přidat partituru' a 'Přidat nahrávku' se nacházejí na každé stránce díla a navádějí krok po kroku.