Offentlig ejendom


Άλλες Γλώσσες: English - Nederlands - Deutsch - Ελληνικά - Español - Français
Bemærk! Denne side er endnu ikke færdigoversat! - Please notice! This page has not been fully translated yet!
Vær opmærksom på at IMSLP på ingen måde garanterer for at informationen på denne side er juridisk korrekt og at IMSLP på ingen måde tager det juridiske ansvar for indholdet.


Contents

Grundreglerne for Canadisk ophavsret

Da IMSLPs to hovedservere fysisk er hostede i Canada (en i Montreal og den anden i Toronto) følger IMSLP canadisk ophavsret som kan afvige fra dit lands ophavsret. Den korteste opsummering af canadisk ophavsret er at ophavsret vedbliver for komponisten (eller eventuelt anden forfatter) i 50 år efter hans/hendes død.

Kun værker som først er udgivet i lande, der er medlemmer af WTO eller har ratificeret Bernerkonventionen, er underlagt ophavsret i Canada. I de fleste tilfælde gælder dette imidlertid retrospektivt medmindre værket allerede var i offentlig ejendom i dets fødeland (dvs. landet hvor det først blev udgivet) da begge traktater blev underskrevet.

Nogle værker er offentlig ejendom i U.S.A., men endnu ikke offentlig ejendom i Canado og andre lande. Grunden til dette er at lovgivningen i U.S.A. beregner varigheden fra datoen for den første udgivelse for alle værker før 1978. Hvis et værk blev udgivet før 1923 (se Ophavsretslov før 1923) eller først blev udgivet i U.S.A. fra 1923-1963 uden ophavsretsfornyelse (se Ophavsretslov 1923-1963), så er det næsten sikkert at det er offentlig ejendom i U.S.A. Disse filer er hostede på IMSLPs server i U.S.A.


Læg venligst mærke til at den totale længde af ophavsretten (dvs. længden før den bliver offentlig ejendom) for et bestemt partitur er lig den længste af ophavsretsperioderne for de tre vedrørte parter (komponist, udgiver og redaktør hvis der er en). For eksempel er en gen-indgraveret udgave af Beethovens sonataer, udgivet af Henle i 1985, dækket af ophavsret (da det er blevet redigeret af en redaktør hvis arbejde endnu ikke er offentlig ejendom, foruden at den første typesætning for denne redigering er dækket af ophavsret og den 25-årige tyske periode som dækker urtekst udgaver stadig er i effekt). En Dover udgivelse fra 1995, som blot er en gentrykning af gamle udgaver, er offentlig ejendom (med undtagelse af titelsiden og omslaget, dvs. ting som Dover har tilføjet. Der er ingen udgiver-ophavsret her, da typesætningen er offentlig ejendom - ophavsretten dækker ikke gentrykningen af typesætninger som er offentlig ejendom. Ophavsretskravet kan som regel findes forneden på den første side af et partitur.

Vi forventer at uploadere gør sig umage for at sikre, at det uploadede materiale er offentlig ejendom i Canada eller U.S.A. Vær venlig at tilføje relevante kommentarer til værkets eller filens side. Datoen for udgavelse er meget vigtig for fastslåelse af ophavsretsstatus i U.S.A. for værker udgivet før 1978.


De følgende tabeller giver et hurtigt overblik over ophavsretsituationen. Bemærk at disse tabeller kun indeholder forholdene under hvilke et værk er eller ikke er offentlig ejendom i Canada (og lande hvor ophavsretsperioden er liv+50 år), U.S.A, EU, Rusland (og lande hvor ophavsretsperioden er liv+70 år). Dette er tilfældet i 2007 og grænserne 1938 og 1957 ændrer sig hvert år undtagen i U.S.A. hvor udgivelsesdatoen er udslagsgivende. Benævnelsen "forfatter" henviser til enten komponisten, en arrangør eller en redaktør.

Ophavsret for kompositioner og udgivelser hvis forfatteren er kendt, udgivet før 1923

Forfatterens død Canada,
liv+50 lande
U.S.A EU, Rusland,
liv+70 lande
Skabelon til brug på IMSLP
<1938
offentlig ejendom
(liv+50)
offentlig ejendom
(praktisk talt ingen undtagelser†)
offentlig ejendom
(liv+70)
 Ingen: altid offentlig ejendom
1938-1957
beskyttet af ophavsret
 Værk:
Template:WorkNonPD-EU
>1957
beskyttet af ophavsret
Komponist: Template:Copyright
Værk: Template:Work1923
Fil: Template:File1923
(Hostet på server i U.S.A.!)
 • †(Enkelte udenlandske værker udgivet efter 1909 kan være beskyttede i de vestlige stater i U.S.A. under jurisdiktion fra "9th US Circuit Court of Appeals".)

Ophavsret for kompositioner og udgivelser hvis forfatteren er kendt, udgivet efter 1923

Forfatterens død Canada,
liv+50 lande
U.S.A. EU, Rusland,
liv+70 lande
Skabelon til brug på IMSLP
<1938
offentlig ejendom (liv+50)
beskyttet af ophavsret
medmindre det kan bevises at ophavsretten ikke er fornyet‡
offentlig ejendom (liv+70)
 Template:WorkNonPD-US
 Template:FileNonPD-US
1938-1957
beskyttet af ophavsret
medmindre det kan bevises at ophavsretten ikke er fornyet‡
beskyttet af ophavsret
Komponist:
Template:ComposerNonPD-USandEU
Værk:
Template:WorkNonPD-USandEU
Fil: Template:FileNonPD-USandEU
>1957
Beskyttet af ophavsret
Komponist: Template:Copyright
Værk: Template:WorknotPD
Fil: Template:FilenotPD

    ‡(Bevis for at ophavsretten ikke er fornyet gælder kun værker udgivet 1923-1963. Alle værker udgivet efter 1963 er automatisk fornyet og beskyttet i en periode på 95 år efter første udgivelse.)

Ophavsret for udgivelser tilhørende et selskab, ingen forfatter identificeret

Udgivelsesår Canada,
liv+50 lande
U.S.A EU, Rusland,
liv+70 lande
Skabelon til brug på IMSLP
før 1923
offentlig ejendom (udg+50)
offentlig ejendom
offentlig ejendom (udg+70 i de fleste lande)
 Ingen: altid offentlig ejendom
1923-1937
beskyttet af ophavsret (udg+95), medmindre værket i 1996 var offentlig ejendom i landet hvor det først blev udgivet
Fil: Template:FileNonPD-US
1938-1957 beskyttet af ophavsret Fil: Template:FileNonPD-USandEU
> 1957
beskyttet af ophavsret
Fil: Template:FilenotPD


Udgaver af værker i offentlig eje

Bestemmelse af udgavens art

Der er ingen ophavsret i Canada i forbindelse med selve udgivelsen. Således er enhver uredigeret genudgivelse eller indgravering af udgaver i offentlig eje ligeledes offentlig ejendom. Hvis der imidlertid er betydelig anonym redigering giver den canadiske lovgivning ophavsret fra udgivelsen + 50 år for sådanne værker eller indtil redaktøren bliver offentligt kendt, hvorefter ophavsretten falder tilbage til liv + 50 år. På grund af dens usikre natur er det imidlertid frarådet at anvende denne undtagelse. I U.S.A. er datoen for udgivelse, modsat i Canada, meget vigtig for bestemmelsen af om værker er offentlig ejendom (se Ophavsretslov før 1923). Benævnelsen "udgave" eller krediteringen "redigeret af" er frit blevet anvendt af udgivere for emner, der rangerer fra omfattende omrokeringer og ændringer af instrumenteringen af det originale værk til fuldstændig uændrede genudgivelser af ældre partiturer i offentlig eje.

Ubetydelige redaktionelle bidrag har ingen beskyttelse af ophavsretten sig selv, hvor større bidrag imidlertid tit har. For at en udgave kvalificerer sig for en fuld periode af redaktørens liv+50 år (eller i det hele dækning af ophavsret) skal redaktørens bidrag til værket være omfattende og originalt - refereret til i juridiske termer som "threshold of originality". Det følgende er en ikke-udtømmende liste af betydelige og ubetydelige redaktionelle handlinger:

 • Betydelig: Omskrivninger, orkestreringer, arrangementer, realisering af basfigurer.
 • Betydelig: Tilføje originale (nye) fingersætninger, artikulationer, bindebuer.
 • Ubetydelig: Transponering, fejlrettelse, oversættelse af almindelige udtryk og instrumentnavne.
 • Ubetydelig: Tilføjelse af fingersætninger, artikulationer, bindebuer, dynamik- eller tempomarkeringer fra andre kilder i offentlig eje.

Urtekst eller kritiske udgaver

Der er særlige bestemmelser i adskillige lande for en begrænset ophavsret for akademiske udgaver, hvilket inkluderer kritiske, urtekst eller "videnskabelige" udgaver (specielt udgaver fra Bärenreiter og andre tyske udgivere). Læs venligst Offentlig ejendom#Ophavsretslove efter Land eller Territorium afsnittet for mere detaljeret information. Selvom disse udgaver, udover redaktionelle forord, annoteringer eller kommentarer, indeholder utilstrækkeligt originalt materiale til at kvalificere til ophavsretslig beskyttelse i Canada, så forbyder IMSLP friviligt opslag af kritiske eller urtekst udgaver udgivet for mindre end 25 år siden af høflighedsgrunde med undtagelse af udgaver udgivet af offentlige institutioner og offentligt ejede selskaber (som dem udgivet af USSRs statsforlag før sammenbruddet af Sovjetunionen i 1990).

Posthumt udgivne udgaver (Editio Princeps)

Værker udgivet inden for den normale periode for ophavsretsbeskyttelse med hensyn til datoen for den sidst overlevende forfatters død får generelt fuld beskyttelse i en periode gældende fra datoen for udgivelse. For eksempel er der adskillige værker af Claude Debussy (d.1918) som først blev udgivet i 1926. Disse værker var beskyttet af ophavsret i en periode på 50 (eller 70) år fra udgivelsesdatoen i de fleste lande (med U.S.A. som den store undtagelse, hvor det er op til 95 år). Værker, der først er udgivne efter komponistens ophavsret er udløbet (som dem af tidligere komponister som Bach og Mozart) har en begrænset ophavsretsperiode i nogle lande under Editio Princeps begrebet. I de fleste lande, inklusiv EU landene, er denne periode på 25 år efter udgivelsen. Canada har en ophavsretslig beskyttelse på 50 år for sådanne første versioner udgivet i Canada, mens versioner som først er udgivet udenfor Canada er beskyttet i en periode svarende til oprindelseslandet (som regel 25 år). Ophavsretten i U.S.A. før 1978 var baseret udelukkende på udgivelsesdatoen, korrekt ophavsretsnotits, registrering og fornyelse, mens værker af denne art først udgivet mellem 1978 og 2002 er beskyttet indtil 1. jan. 2048. Værker af forfattere døde mere end 70 år udgivet efter 2002 er ikke omfattet af ophavsretslig beskyttelse, undtagen i tilfælde af nye udgaver eller andre former for afledte værker.

Genoptrykte udgaver

Genoptrykte udgaver af udgivelser i offentlig eje er ikke beskyttet af ophavsretten i Canada, U.S.A., EU og det meste af (hvis ikke hele) verden. Dette er ikke kun tilfældet for papirgenoptryk, men også for skannede genoptryk tilgængelige på digitale medier eller på internettet. Der kan ikke gøres krav på ophavsretten på skanningen af et værk i offentlig eje (se Bridgeman Art Library v. Corel Corp. sagen), uanset om den skannede original er i form af print eller manuskript.

Internationale ophavsretlige traktater

Se også:

In signatory countries

This rule basically states that if a work is in the public domain in the country of origin, it is also public domain in any signatory country to the Berne convention that has formally opted to apply the Rule. This rule has not been adopted by the USA or Canada.

The European Union applies the Rule of the Shorter Term for works whose country of origin is outside the EU. Thus, a work by an American composer which entered the public domain in the USA, is not granted any additional protection in the EU, unless it happens to be covered under a bilateral treaty made between the USA and the EU country in question.

The principle of Country of Origin has not clearly been defined and is thus subject to interpretation. It can be defined by the nationality of the author, or by the country or countries of first publication of the work.

In Canada

Canadian copyright law states:
"Authors who are nationals of any country, other than a country that is a party to the North American Free Trade Agreement, that grants a term of protection shorter than that mentioned in subsection (1) are not entitled to claim a longer term of protection in Canada."

Copyright Laws by Country or Territory

Australia

Any work published in the lifetime of an author who died in 1954 or earlier, is out of copyright. The term for authors who died from 1955 is 70 years.

European Union

The primary objective of the 93/98/EC Copyright Directive, consolidated in the 2006/11/EC Directive, was the harmonization of the copyright term for EU countries at life-plus-70 years, including a restoration to copyright status for works which had entered the public domain member countries with life-plus-50 terms at the time. Ariticle 5 is of particular importance with respect to editions of public domain music and states that member states may protect "critical and scientific publications of works which have come into the public domain" for a maximum of thirty years (italics added). Article 4 grants copyright to the publisher of a public domain work which was previously unpublished for 25 years after the date of first publication (Editio Princeps), provided that the work in question is "legally published" in accordance with the specific laws of the country in which such publication occurs.

Czech Republic

All Czech government publications are in the public domain. This notably affects Artia/Orbis/SNKLHU/Supraphon, which was a government organization from 1948 to 1989. See the Czech Republic copyright act (file hosted by OSA, Czech author's rights organization).

England

The basic copyright has a duration of life of the last surviving author +70 years. Anonymous editions enjoy a copyright of 70 years after publication, or if not published, 70 years after creation.

England has a special law regarding "typographical arrangement" ("typographical arrangement" essentially means re-engraving). A "typographical arrangement" is only copyrighted for the length of publication + 25 years.[1] This would affect many of the originally German publishers who relocated to England (ex. Eulenburg).

France

The basic copyright has a duration of life of the last surviving author +70 years. Anonymous editions enjoy a copyright of 70 years after publication, or if not published, 70 years after creation. There is 30 extra years for authors who 'died in action' (like Jehan Alain). In addition, posthumous works are copyrighted 25 years from the year of publication. [2], [3]

Germany

The basic copyright has a duration of life of the last surviving author +70 years. Anonymous editions enjoy a copyright of 70 years after publication, or if not published, 70 years after creation. Posthumous first-time publications are protected for only 25 years after publication.

As per Article 70 of the German Urheberrechtsgesetz (copyright law), scientific editions, which is to say editions which are produced as a result of scientific analysis (i.e. scholarly or critical editions and urtext), have a copyright length of only publication + 25 years, meaning that all such scientific editions published in Germany before 1982 are in the public domain there. However, arrangements, transcriptions, orchestrations, continuo realizations, and interpretative editions enjoy a full term of protection of life-plus-70 years.

Hungary

 • Basic protection: 70 years p.m.a.
 • Posthumous publication: 25 years post-publication
See also: Neue Liszt-Ausgabe

Italy

 • Basic protection: 70 p.m.a.
 • Scientific and critical editions: 20 years [4]
 • Rights belonging to the State, the provinces, the communes, the academies or public cultural organizations, or to private legal entities of a non-profit making character: 20 years

Portugal

Portugal's basic copyright term is only 50 years after death of the last surviving author (even in the case of posthumously published works), or 50 years after publication if no author is identified. Portuguese copyright law reserves a separate article for Translation, arrangement, instrumentation, dramatization, filming and, in general, any transformation of a work but does not clearly specify a copyright protection for these works. (Law text at WIPO)

Russia / USSR

The present Russian copyright law is extremely complicated. (WP). Basically, works of authors who died before 1953 are in public domain, whereas authors died 1953 or later are protected for 70 years. The law of Tzarist Russia was very similar to that of Germany, where works were granted a copyright term of life plus 50 years. However, Russia was not a signatory to the Berne Copyright Treaty (1888) and works of Russian composers were protected in Europe only via co-publication agreements between Russian publishers like Jurgenson and Bessel with firms in the West like D. Rahter, Bote & Bock, and Breitkopf & Härtel.

With the communist revolution of 1917, this situation changed drastically. Individual copyright was abolished along with all other forms of property ownership. This change was disasterous for the copyright status of Russian composers - even those living in the West like Prokofiev, Rachmaninov, and Stravinsky. Since all works - whether Soviet or foreign - effectively became the property of the state in the USSR, all Soviet works were held to be public domain in Western countries, even those of expatriate Soviet citizens. In order to comply with treaties to secure Western copyright status for works of Soviet authors, the Soviet goverment finally introduced a limited term of publication plus 15 years in the 1930s. However, the Soviet state (USSR) completely controlled publication of all works of living or deceased persons on which the state acclaimed copyright. Although the original works of Soviet composers have been given copyright status elsewhere thanks to several treaties, editions of public domain works issued by Muzika, the Soviet state music publishing agency, are generally considered to be in the public domain, as they were prepared by state employees working for a government agency, and the copyright owner (the USSR) ceased to exist in 1990.

See also: Neue Liszt-Ausgabe

USA copyright law

Works published before 1923

Basically, all works published before 1923 are in the public domain in the US. At present, except for a bizarre ruling from the US 9th Circuit Court of Appeals that affects only the western states, any work published before 1923 is public domain in the US, regardless of where it was first published.

Reference: Cornell University's copyright center, though there are more.

Works published between 1923 and 1963

In the U.S., works of US authors and proprietors that are published in 1923-1963 are in the public domain if the copyright is not renewed or if the work was published without a proper copyright notice. Currently, the only way to ascertain renewal status for works published before 1950 is to conduct a formal search of the US Copyright Office records in person or pay for a formal search by the copyright office itself. Later records are available online at the US copyright office website. This database indexes only records from 1978, which include the renewals for works first published in 1950. Non-music records from 1923-1977 are indexed at Project Gutenberg.

U.S. Copyright Restoration for Foreign Works published between 1923 and 1978

Some foreign works from this period that were formerly public domain due to failure to comply with notice and renewal provisions of the US law have been restored to copyright status due to the provisions of the GATT/TRIPS amendments (effective Jan. 1, 1996) provided the work in question was not already public domain in its country of origin. Works that were public domain in their country of origin as of 1 January 1996, are not eligible for restoration of U.S. copyright. In other cases, US copyright laws applies. for details, read the Wikipedia article.

US Government Publications

All US government publications are in the public domain.

Templates and corresponding Categories

Composers

{{Copyright}} Category:Non-Public Domain Composers
{{ComposerNonPD-USandEU}} Category:ComposerNonPD-USandEU


Works

{{Work1923}} Category:Works1923
{{WorkNonPD-USandEU}} Category:WorkNonPD-USandEU
{{WorkNonPD-EU}} Category:WorkNonPD-EU
{{WorkNonPD-US}} Category:WorkNonPD-US
{{WorknotPD}} Category:Works not in public domain


Files

{{File1923}} Category:File1923
{{FileNonPD-USandEU}} Category:FileNonPD-USandEU
{{FileNonPD-EU}} Category:FileNonPD-EU
{{FileNonPD-US}} Category:FileNonPD-US
{{FilenotPD}} Category:Files not in public domain
{{CopyrightPermGranted}} Category:FileNonPD-PermissionGranted
{{Urtext}} Category:Urtext

Composers who will enter the public domain in the next few years

 • 2009
  • Countries with terms of life-plus-70 (EU and most of Europe)
   • Ben Harney (1871-1938)
   • Leopold Godowski (1870-1938)
  • Countries with terms of life-plus-50 (Canada, China, Japan, S. Korea, etc.)
   • Ralph Vaughan Williams (1872-1958)
   • W.C. Handy (1873-1958)
   • Florent Schmitt (1870-1958)
 • 2010
  • Countries with terms of life-plus-70 (EU and most of Europe)
   • Franz Schmidt (1874-1939)
  • Countries with terms of life-plus-50 (Canada, China, Japan, S. Korea, etc.)
   • Ernest Bloch (1880-1959)
   • Bohuslav Martinů (1890-1959)
   • Heitor Villa-Lobos (1887-1959)

More information

See Also