Preludes on Polish Church Hymns (Klonowski, Teofil)

Sheet Music

Scores

PDF typeset by editor
Rosecroix (2016/4/3)

Editor Tomasz Jagłowski
Publisher. Info. Editiones Rosae Crucis
Copyright
Purchase
Javascript is required for this feature.

Javascript is required to submit files.

General Information

Work Title Preludes on Polish Church Hymns
Alternative. Title Organ Preludes
Composer Klonowski, Teofil
I-Catalogue NumberI-Cat. No. ITK 1
Movements/SectionsMov'ts/Sec's 33 pieces
 1. "Zdrowaś bądź Maryja"
 2. "Na Boże Narodzenie Aniołów ucieszenie"
 3. "Kiedy Król Herod królował"
 4. "W żłobie leży, któż pobieży kolendować małemu"
 5. "Boże kocham Cię"
 6. "Ojcze Boże wszechmogący"
 7. "Ach mój Jezu, jak Ty klęczysz"
 8. "Pozwól mi Twe męki śpiewać"
 9. "Spłyńcie dziś, spłyńcie wszech matek żale"
 10. "Stała Matka boleściwa"
 11. "Ty któryś gorzko"
 12. "Wisi na krzyżu"
 13. "Zawitaj Ukrzyżowany"
 14. "Zbliżam się k' Tobie"
 15. "Chrystus Pan zmartwychwstał"
 16. "Ofiarujmy chwałę w wierze"
 17. "Otoczon świetnem gronem aniołów"
 18. "Pan Chrystus dnia świątecznego (I)"
 19. "Pan Chrystus dnia świątecznego (II)"
 20. "Chwal Syonie"
 21. "Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z Nieba"
 22. "Racz być Chryste przebłaganym"
 23. "Gwiazdo morza"
 24. "Witaj, gwiazdo morza"
 25. "Bądź mi litośny"
 26. "Opatrzny Boże na Niebie i ziemi"
 27. "Przypuść, Panie w uszy swoje"
 28. "Panie! Jako bardzo błądzą"
 29. "Wszechmocna mego"
 30. "Wszystka moja nadzieja"
 31. "Boże, Sędzio sprawiedliwy"
 32. "Osobliwy i prawdziwy"
 33. "Appendix. Dies irae"
First Publication. 1867
Composer Time PeriodComp. Period Romantic
Piece Style Romantic
Instrumentation organ