Sånger och Visor (Lindblad, Adolf Fredrik)

Contents

Performances

Sheet Music

Scores

PDF scanned by SMH
IS (2016/8/5)

Editor First edition
Publisher. Info. Stockholm: Abraham Hirsch, n.d. Plate 1585.
Copyright
Purchase
Javascript is required for this feature.

PDF scanned by SMH
IS (2016/8/5)

6 more: Book III • Book IV • Book V • Book VI • Book VII, VIII • Preface and Critical Commentary Books I-VIII

PDF scanned by SMH
IS (2016/8/5)

PDF scanned by SMH
IS (2016/8/5)

PDF scanned by SMH
IS (2016/8/5)

PDF scanned by SMH
IS (2016/8/5)

PDF scanned by SMH
IS (2016/8/5)

PDF scanned by SMH
IS (2016/8/5)

Editor First edition (corrected reprint)
Publisher. Info. Stockholm: Abr. Hirsch, n.d. Plate 1592, 1598-1601, 1627.
Reprinted Stockholm: SMH, 2015.
Copyright
Misc. Notes Prefaces and editorial notes are © Levande Musikarv and have been included here courtesy of the copyright owner.
Purchase
Javascript is required for this feature.

Javascript is required to submit files.

General Information

Work Title Sånger och Visor
Alternative. Title Songs and Ballads
Composer Lindblad, Adolf Fredrik
I-Catalogue NumberI-Cat. No. None [force assignment]
Movements/SectionsMov'ts/Sec's 215 songs
1. Den första förlusten. Andante (A minor)
2. Sjömanssång. Tempo giusto (D minor)
3. Berg och dal. Andante (E minor)
4. Ungmön i lunden på jagtnätet band. Allegretto (G minor)
5. Felicias sång. Affettuoso (E major)
6. Svanhvits sång. Adagio con espressione (F-sharp minor)
7. Sångaren / Der Sänger. Allegretto ma non troppo (G major)
8. Pröfningen. Med stilla och jemn rörelse (E minor)
9. Sven i Rosengård. Allvarligt, med återhållen lidelse (F-sharp minor)
10. Den bergtagna. Fantastiskt, icke för fort (E minor)
11. Hertig Silfverdal. Med längtansfullt uttryck; ej släpigt (A major)
12. Jungfrun i blåa skogen. Upprördt (G minor)
13a. Liten Karin. Med mjuk och ständigt jemn rörelse (E minor)
13b. Liten Karin. Mjukt (E minor)
14. Hafsfrun. Stilla C-sharp (minor)
15. Riddar Olle. Lifligt (B-flat major)
16a. Neckens polska. Icke för fort, fritt i takten (E minor)
16b. Neckens polska. Patetiskt (D minor)
17. Nordländarns minnen. Med värme (A major)
18. Herr Carl eller Klosterrofvet. Med stilla och jemn rörelse (C major)
19. Brandvaktsrop. Recitativiskt, dock med taktbundet föredrag (F minor)
20. En ung flickas morgonbetraktelse. Vivace (F major)
21. Nära. Poco allegretto (G major)
22. Fjerran. Andante con espressione (G major)
23. Sotargossen. Allegro - Allegretto (C minor)
24. En sommarmorgon. Allegretto (F-sharp minor)
25. Gammalmodig visa. Andante (D major)
26. I dalen. Andante quasi allegretto (C major)
27. På berget. Moderato (F major)
28. Bröllopsfärden. Allegro moderato (D minor)
29. För evigt. Allegro con molto espressione (B-flat major)
30. Den ensamma. Andantino (C major)
31. Obesvarad kärlek. Andante teneramente (D major)
32. Farväl. Andante con moto (E minor)
33. Saknad. Adagio (G major)
34. Gubben vid vägen. Lento - Più Allegro (D minor)
35. O kom - nej dröj. Varmt och innerligt, ej för långsamt (C major)
36. Skjutsgossen på hemvägen. Mycket fort (G major)
37. Om natten. Stilla och uthållande, dock ej för långsamt (E-flat major)
38. Dalkullevisa. Stilla, men ej för långsamt (A minor)
39. Den moderlösa. Häftigt och upprördt (C minor)
40. Invalidenv. Ej för fort, karakteristiskt (F major)
41. I en ung flickas minnesbok. Sångbart, dock ej för långsamt (D major)
42. Am Aarensee. Ej för långsamt; med innerligt uttryck (E minor)
43. Får gå. Tempo och deklamation bör rätta sig efter poesien (D major)
44. Visa. Ej för fort, men manligt och med värme (C major)
45. Jungfrun i lunden. [no tempo] (D major)
46. Apelgården. [no tempo] (B minor)
47. Sorg. [no tempo] (A minor)
48. Trohet. [no tempo] (A major)
49. Sparfven. [no tempo] (E minor)
50. Friskt mod. [no tempo] (C major)
51. Ack nej, ack nej, du vet det ej. Adagio (G major)
52. Mån tro, jo, jo. Moderato (F minor)
53. Frieriet. Allegretto (D major)
54. Om aftonen. Andante con moto (G major)
55. Varning. Andante con moto (F minor)
56. En vårdag. Allegro vivace (C minor)
57. En sommardag. Poco allegretto (F major)
58. Bekännelse. Moderato con una certa espressione parlante (C minor)
59. I behåll. Andante con moto (B-flat major)
60. Afskedssång. Sostenuto (E-flat major)
61. Hjertats vaggsång. Andante con moto (E major)
62. Fåfäng varning. Allegretto (G major)
63. Bland viden i dalen djupa. Andante con moto (A-flat major)
64. Som mörka bäcken rinner. Poco allegretto (G minor)
65. Föresats. Andante (A-flat major)
66. I Maj 1844. Maestoso (C major)
67. Till Sophie. Andante (D major)
68. En dagakarls visa. Moderato (G minor)
69. Vaggvisa. Andantino quasi allegretto (D major)
70. Den skeppsbrutne. Recit. - Più Allegro - Andante, ma con più moto (F major)
71. Slåttervisa. Con moto, ma non troppo presto (F major)
72. Den öfvergifna. Andantino (E-flat major)
73. Ny kärlek. Andantino (F major)
74. Flickan vid vattnet. Non troppo allegro (B minor)
75. Om hösten. Poco allegretto (F minor)
76. Mitt lif. Lento (E major)
77. Dödgräfvarsång. Poco allegretto (F-sharp minor)
78. Ur "Vårbetraktelser under sjukdom". Non troppo lento (E minor)
79. Vid en spegelklar sjö en sommarafton. Lento e religioso (F major)
80. Illusion. Allegro (D-flat major)
81. Hon skrifver. Allegro (B-flat major)
82. Aftonen. Andante pastorale (F major)
83. Jag lefver väl som en dufva. Andante (G minor)
84. Balders bål. Più allegro (B minor)
85. Glädjen. Moderato (F major)
86. Höstqvällen. Andante con moto (D major)
87. Hon vill ej sjunga mer. Allegretto (G major)
88. Silvio till Laura. Adagio (F major)
89. Förr och nu. Poco allegretto (G major)
90. Den gamle. Andante maestoso (B-flat major)
91. Bedragen väntan. Allegro agitato (B minor)
92. Den tviflande. Larghetto (E-flat major)
93. I höet. Allegretto (G major)
94. Misstanken. Molto agitato, ma non troppo allegro (D minor)
95. Ånger. Andante con moto (E major)
96. Helsning till den annalkande ålderdomen. Andante con moto (F major)
97. Strykningsvisa. Allegro, ma non troppo - Tranquillo (A minor)
98. Den flitiga handen. Allegro grazioso (D major)
99. Barfota. Allegro molto (B-flat major)
100. Den bortgångne. Larghetto (E-flat major)
101. Systern. Andante con moto (C major)
102. Afslag. Andante con moto (G major)
103. Erik Gustaf Geijer. Deklamatoriskt - Stilla och allvarligt (A minor)
104. Hvar är mitt hem? Con espressione (A major)
105. A une femme. Allegro, ma non troppo (E major)
106. Tröstung. Andante con moto (F minor)
107. Till Enkefru Anna E. Geijer. Andante con moto (D-flat major)
108. Hon hvarken hör eller ser. Affettuoso (F major)
109. Tvekan. Andante con moto (G major)
110. Vid barnens aftonbön. Innerligt (E minor)
111. Efter läsningen af en tendensdikt. Larghetto (E minor)
112. Till godheten. Adagio (A major)
113. Tidigt om morgonen. Allegretto (F major)
114. En qvinna vid sitt arbete. Allegro, ma non troppo (E-flat major)
115. Nattviolen. Larghetto (F major)
116. Naturbetraktelse. Allegretto (D major)
117. Uplandsflickan. [no tempo] (D minor)
118. Sagan. Allegretto (F major)
119. Tillegnan till en vän. Andante (A-flat major)
120. Diclythra Formosa (Trädgårdslyran). Adagio (F major)
121. Efter solnedgången. Andante (G major)
122. Mognadt förstånd. Allegretto (D major)
123. Förtröstan. Larghetto (E-flat major)
124. Der schlummernde Amor. Andante (E-flat major)
125. Önskan i salongen. Andante con moto (F major)
126. Visiter. Allegro (A major)
127. Aftonstämning. Moderato (F major)
128. Reminiscens. Adagio (E-flat major)
129. Vårt land. Varmt, ej för långsamt (A major)
130. Fänrik Stål. Mildt (G major)
131. From 'Molnets broder' "Nu är åsen i min stuga bruten". Klagande (A major)
132. From 'Molnets broder' "Ej med klagan skall ditt minne firas". [no tempo] (D major)
133. Veteranen. Med ädel stolthet (B minor)
134. Löjtnant Zidén. Marschmessigt (F-sharp minor)
135. Torpflickan. Upprördt och smärtsamt (D minor)
136. Sven Dufva. Fromt och stilla, ej för långsamt (G major)
137. Von Konow och hans korporal. Trotsigt (G major)
138. Den döende krigaren. Med stilla och varmt uttryck (A major)
139. Otto von Fieandt. Humoristiskt (F major)
140. De två dragonerne. Hurtigt (C-sharp minor)
141. Sandels. Mycket lifvligt, men ej oroligt (F major)
142. Döbeln vid Jutas. Enkelt, allvarligt (F major)
143. Fältmarskalken. Med ett nästan talande, karakteristiskt föredrag (F major)
144. Gamle Hurtig. March (E-flat major)
145. Kulneff. Vildt (A minor)
146. Reseintryck på isen mellan Sandhamn och Stockholm. Allegretto (D major)
147. Lifvets saga. Vivace (E-flat major)
148. Vår-rim. Allegro molto - Grazioso (D major)
149. Segelsång. Allegro (G major)
150. Bostället. Poco Allegretto (E-flat major)
151. Den gamle lotsen. Andante (F-sharp minor)
152. Våren kommer. Allegretto (G major)
153. Min förtröstan. Andante con moto (F major)
154. Skaldekonsten. Tempo rubato e con molto espressione (E major)
155. Vinterfärd från Stockholm till Sandhamn. Poco andante (G minor)
156. Resan. Allegro (B-flat major)
157. Neckrosen. Romans (D minor)
158. Den första lärkan. Allegretto (A major)
159. Karin Månsdotters vaggvisa för Erik XIV
(Med anledning af F. J. Löfgrens tafla.)
. Andante (E minor)
160. Karin Månsdotters vaggvisa för Erik XIV. Moderato (D-flat major)
161. Sylvias visa. Poco allegretto (E major)
162. Det sägs. Allegretto vivace (D major)
163. Hvar? Blad på Disas graf. Andante (E-flat minor)
164. Spinnvisa. Andante con moto (E major)
165. Ensamhet. Moderato (E minor)
166. Barnatro. Andante con moto (A major)
167. Vårdagsgryning. Allegro (C major)
168. Källsökaren. Piú Allegro (A minor)
169. Flyktingen. Vivace, ma non troppo presto (E-flat major)
170. Sken och ljus. Andante (A-flat major)
171. På afstånd. Affetuoso (A-flat major)
172. Furien och engeln. Adagio (E-flat major)
173. Sågqvarnen. Andante (F-sharp minor)
174. Vissna blommor. Larghetto (F major)
175. Sagorna. Andante con moto (E minor)
176. Regnbågen. Allegro moderato (F major)
177. Midsommarnattv. Andante poco allegretto (F major)
178. På nattlig is. Allegro ma non troppo (D minor)
179. På sveden. Non troppo allegro, ma energico (F major)
180. Klostergården. Andante (E major)
181. Aprilnarri. Allegretto (F major)
182. Fosterländsk sång. Moderato (A major)
183. Vallhjons sång. Vivace (G minor)
184. Mitt läseri. Moderato (E-flat major)
185. Helsningssång. Andante - Più agitato, ma non troppo presto (B-flat major)
186. Tyst, låts om ingenting. Allegretto con moto (A major)
187. Venez, mon enfant. Allegretto con moto (G major)
188. Tonen. [no tempo] (F-sharp minor)
189. I barndomshemmets trädgård. Andante con moto, quasi allegretto - Adagio (F major)
190. Min mammas förklädsband. [no tempo] (C major)
191. Sie haben heut Abend Gesellschaft. Andante con moto (G major)
192. Wie kannst du ruhig schlafen. Andante con moto, ma non troppo (G minor)
193. So hast du ganz und gar vergessen. Più Allegro (F major)
194. Ja, du bist elend, unch ich grolle nicht. Bewegt, nicht zu geschwind (D minor)
195. Wir haben viel für einander gefühlt. [no tempo] (G major)
196. Lieb Liebchen, leg's Händchen auf's Herze mein. [no tempo] (G major)
197. Morgens steh' ich auf und frage. [no tempo] (F-sharp major)
198. Still ist die Nacht. [no tempo] (D-flat major)
199. Der Asra. Moderato - Lento (A minor)
200. Fader vår. Sostenuto (C major)
201. Vattenliljan. Allegretto - Allegro (E minor)
202. Moll och Dur. Poco Allegretto (G major)
203. Ett sommarhem. Andantino (D major)
204. Postscriptum till Thekla. Poco Allegretto (C major)
205. Svar på "Palinodia" och fortsättning af grälet. Allegro (G minor)
206. Till Lotten. Larghetto (E-flat major)
207. Till Fru Sophie d'Ailly. Poco Allegretto (D major)
208. Till Grefvinnan Mathilde de la Gardie. [no tempo] (G major)
209. Afskedssång ("Det är i dag för sista gången"). [no tempo] (C major)
210. Fridshelsning. [no tempo] (A major)
211. Min försterträdgård. [no tempo] (F major)
212. Den 16 September 1877. [no tempo] (G minor)
213. Under sjukdom. Larghetto (A major)
214. Den 1 Februari 1878. Andante (F major)
215. Sista visan. [no tempo] (B-flat major)
First Publication. 1879
Librettist see below
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) Nos.1, 7
Carl von Zeipel (1793-1849) No. 2
Per Daniel Amadeus Atterbom (1790-1855) Nos.3-6, 45-50, 63, 64, 79, 83, 85
Anna Amalie von Imhoff - later Helvig - (1776-1831) Nos.8-19
the composer (1801-1878)
Nos.20-41, 43, 51-62, 65-68, 70, 71, 73-75, 77, 80, 81, 87, 89, 91, 94-96,
102, 103, 107-111, 119, 122, 123, 128, 182-185, 203-209, 213, 215
Albert von Schlippenbach (1800-1886) No.42
Frans Michael Franzén (1772-1847) No.69
Johan Ludvig Runeberg (1804-1877) Nos.72, 76, 86, 90, 92, 129-145
Jacob Frese (1691-1729) No.78
Erik Johan Stagnelius (1793-1823) No.82
Esaias Tegnér (1782-1846) No.84
Carl Wilhelm Böttiger 1807-1878 Nos.88, 157, 158, 163, 169, 170, 172, 173
Thekla Knös (1815-1880)
Nos.93, 97-101, 104, 113, 116, 118, 120, 121, 125-127, 168
Victor Hugo (1802-1885) Nos.105, 187
Krimer No.106
Urban von Feilitzen (1834-1913) Nos.112, 114, 115, 210, 214
Christian Eric Fahlcrantz (1790-1866‏) No.117
Matthias Claudius (1740-1815) No.124
Elias Sehlstedt (1808-1874) Nos.146-156
Zacharias Topelius (1818-1898) Nos.159-161, 164-166, 176-179, 181
Edvard Bäckström (1841-1886) Nos.162, 167, 171, 174, 175, 180, 189
Alida No.186
Bjørnstjerne Bjørnson (1832–1910) No.188
Olof Stig Nos.190, 212
Heinrich Heine (1797-1856) Nos.191-199
Carl Snoilsky (1841-1903) No.200
G. W. Blachet No.202
Reinhold Winter (1845-1928) No.211
Language Swedish
Composer Time PeriodComp. Period Romantic
Piece Style Romantic
Instrumentation voice, piano
soprano, bass, piano No.131 only