Saint Ludmila, Op.71 (Dvořák, Antonín)

Contents

Performances

Sheet Music

Vocal Scores

PDF scanned by US-R
Aldona (2014/2/21)

Arranger Karel Weis (1862-1944), piano reduction
Language English
Translator John Troutbeck (1832-1899), English text
Publisher. Info. London: Novello, Ewer & Co., n.d.
Copyright
Misc. Notes This file is part of the Sibley Mirroring Project.
Purchase
Javascript is required for this feature.

Arrangements and Transcriptions

Selections

For Organ (Martin)

PDF scanned by US-R
Mattheson78 (2009/6/27)

Arranger George Clement Martin (1844-1916)
Publisher. Info. London: Novello, Ewer & Co., n.d. Plate 7526
Copyright
Misc. Notes This file is part of the Sibley Mirroring Project.
Purchase
Javascript is required for this feature.

Javascript is required to submit files.

General Information

Work Title Saint Ludmila
Alternative. Title Svatá Ludmila
Composer Dvořák, Antonín
Opus/Catalogue NumberOp./Cat. No. Op.71 ; B.144 (1st version) ; B.205 (2nd version)
I-Catalogue NumberI-Cat. No. IAD 75
Movements/SectionsMov'ts/Sec's 3 scenes
 • Part I.
 1. Introduzione e coro
 2. Recitativo – tenore solo
 3. Coro
 4. Coro
 5. Coro
 6. Recitativo — soprano solo
 7. Aria – soprano solo
 8. Coro
 9. Tenore solo
 10. Coro
 11. Aria (basso solo) e coro
 12. Coro
 13. Aria – soprano solo
 14. Recitativo — basso solo
 15. Coro
 • Part II.
 1. Introduzion, recitativo ed aria alto solo
 2. Duetto – soprano ed alto solo
 3. Aria – basso solo
 4. Recitativo — soprano solo attaca
 5. Terzetto – soprano, alto e basso solo
 6. Terzetto – (soprano, alto e basso solo) e coro
 7. Tenore solo e coro
 8. Recitativo – basso solo
 9. Coro
 10. Recitativo – tenore e basso solo
 11. Aria — tenore solo
 12. Recitativo – soprano solo
 13. Coro
 14. Recitativo – tenore e basso solo
 15. Quartetto e cori
 • Part III.
 1. Introduzione e coro
 2. Recitativo – tenore e basso solo
 3. Duetto – soprano e tenore solo
 4. Recitativo – soprano e basso solo
 5. Basso solo e coro
 6. Alto e basso solo e coro
 7. Soli e choro
Text Incipit see below
 • Part I.
 1. Tmy vrátily se v skrýše skal a lesů / The dusk departs to gloomy caves and forests
 2. Vesno smavá, Vesno snivá / Merry Springtime, dreamy Springtime
 3. 'Květy, jimiž Vesna vábí / Blossoms, with which Spring allures us
 4. Svaté jitro jest / Holy dawn and holy night
 5. Tříhav, který patří trojí tváří / Triglaw, thou with three-fold countenance
 6. Mé srdce chví se tlukem bouřným dnes / My heart is beating wildly
 7. Od dětství ku oltáři mne vodil svatý cit / When young it was the altar I ever held most dear
 8. Vždyť bozi s námi jsou, kam bludný krok se šine /
  The gods are close at hand, where´er we stray and falter
 9. Sem rychle Vesny květ, ať sochu ověnčíme /
  Festoon with flowers gay the statue of great Vesna
 10. Ký v pozadí to hluk? / What causes all that noise?
 11. Do prachu s vámi! Jeden jest Bůh! / Now kiss the dust all! One God there is!
 12. Kdo onen muž, jejž nestih's nebe blesk? / What man is this whom lightening will not fell?
 13. Ó dovol abych zlíbat směla tvých nohou prach /
  I beg thee, only thy dusty feet My lips I would lay
 14. Vstup v nitro své, mým domem není země /
  Upon this earth thy search would be a vain quest
 15. Vše láme se a bortí v chaos tmavý / Now everything is crumbling, all is chaos
 • Part II.
 1. Ó, v jaké šeré lesní stíny / Oh, in the fearful forest shadows
 2. Teď ptám se tě: co najít chceš? / Pray tell me now, what do you seek?
 3. Já neklamal se, buď vítána, dcero! / No error made, I welcome you, daughter!
 4. Ó dopřej, ať se v pokoře dál cvičím / Oh tell me, for humility I long now
 5. Tam Kristův kříž! / Behold Christ's Cross!
 6. Vesele hvozdem, vesele polem / Gaily we pass through field and through forest
 7. Ó jaký obraz oku mému se v stínu lesním otvírá! /
  Oh, what a sight there in the shadows, and one that causes me to fear!
 8. Já bludné duše světlu vracím / I led the lost souls out of darkness
 9. Ó neklamu se, chápu juž / I think, the truth I now infer
 10. Ach, ona, po níž srdce moje prahne / Ah, it is she for whom my heart is yearning
 11. Ó, cestu ukaž mi, jak jí mám dobýt / Oh, show to me the way that I must win her
 12. Ó, kterak mohu zvednout k tobě zraku / How is it possible to raise my eyelids
 13. Ó běda, nechce slyšet jeho lkání! / Oh, heavens! She'll not listen to his pleading!
 14. Jak z krásného snu náhle procitlý / I rudely awake from a perfect dream
 15. Já hledala jsem září toho jitra / For this new shining dawn I am now searching
 • Part III.
 1. Hospodine, pomiluj ny! / Mighty Lord, have mercy on us!
 2. Nuž přistupte, mnou víře vyučení / Come forward all to whom I've taught the new creed!
 3. Ó, nech juž skanout nad našimi čely / Anoint our foreheads with the holy water
 4. U cíle stojím snahy své a tužby / Here on the threshold of my aspirations
 5. Duchu svatý, sestup v nachu / Holy Ghost in royal purple
 6. Ó zněte, písně, zněte k nebes báni / Now let the heavens echo with our anthem
 7. Hospodine, pomiluj ny! / Mighty Lord, have mercy on us!
Year/Date of CompositionY/D of Comp. 1885-86 — 1st version
1901 — 2nd version
First Performance. 1886-10-15 in Leeds — 1st version
1901-10-30 in Prague — 2nd version
First Publication. 1887
Librettist Jaroslav Vrchlický (1853–1912)
Václav Juda Novotný (1849–1922) — 2nd version only
Language Czech
Dedication Erotín Choral and Music Society in Olomouc
Average DurationAvg. Duration 130 minutes
Composer Time PeriodComp. Period Romantic
Piece Style Romantic
Instrumentation soloists, chorus, orchestra
Cast
Saint Ludmila
Borivoj, a Bohemian prince
Svatava
Ivan the Hermit
Peasant
Voices
soprano, alto, 2 tenors, bass, mixed chorus (SATB)
Orchestra
2 flutes, 2 oboes, english horn, 2 clarinets, bass clarinet, 2 bassoons, contrabassoon,
4 horns, 3 trumpets, 3 trombones, tuba,
timpani, triangle, harp, organ, strings
External Links Wikipedia article
antonin-dvorak.cz (first version)
Extra Information Version History:
 • Composed for soloists, mixed chorus and orchestra, 1885–86 (= B.144)
 • Revised by Dvořák, with additional recitatives by J. Vrchlický and V. J. Novotný, but also with substantial cuts made (and staging created), 1895, 1901 (= B.205)