IMSLP:Οδηγός Υποβολής Παρτιτούρων

Αυτή η σελίδα εξηγεί πώς να υποβάλλετε παρτιτούρες στο IMSLP. Μπορεί να θέλετε να διαβάσετε τον γενικό τομέα πρώτα. Παρακαλούμε σιγουρευτείτε ότι έχετε επιβεβαιώσει την κατάσταση των πνευματικών δικαιωμάτων προτού προχωρήσετε.

Η υποβολή παρτιτούρων αποτελείτε, βασικά, από:

 1. Τη δημιουργία μιας σελίδας συνθέτη για τον συνθέτη, αν δεν υπάρχει ήδη
 2. Τη δημιουργία μιας σελίδας έργου για το έργο, αν δεν υπάρχει ήδη
 3. Την προσθήκη του αρχείου στη σελίδα έργου

Επιπλέον Πληροφορίες:

 • Για πληροφορίες σχετικά με το σωστό στύλ υποβολής, παρακαλούμε αναφερθείτε στον Οδηγό Στύλ
 • Για ειδικές περιπτώσεις, όπως έργα σε μέρη, ατελή κομμάτια, διαφορετικές εκδόσεις, μεταγραφές κλπ, παρακαλούμε αναφερθείτε στη σελίδα Ειδικές Περιπτώσεις

Όταν βρίσκεστε σε αμφιβολία, υποβάλλετε την παρτιτούρα όπως νομίζετε ότι είναι το σωστό. Ο σκοπός είναι να γίνουν οι τίτλοι των σελιδών έργων ξεκάθαροι για όλους, να μην είναι οι σελίδες έργων πολύ μεγάλες, και επίσης να μην είναι οι λίστες έργων πολύ μεγάλες. Μπορείτε να ενημερώσετε τους moderators του IMSLP ανοίγοντας ένα θέμα στην υποκατηγορία "Moderator Request" στα forums.

Contents

Δημιουργώντας μια καινούρια σελίδα συνθέτη

 1. Πηγαίντε στην γενική σελίδα συνθετών, και πατήστε στο "Add Composer" ("Προσθήκη Συνθέτη")
 2. Η φόρμα θα πρέπει να είναι αυτεξήγητη. Όλα τα πεδία είναι προαιρετικά, εκτός από το Last Name (Επώνυμο), First Name (Όνομα) - συνήθως, εκτός κι αν για κάποιον λόγο ο συνθέτης δεν έχει μικρό όνομα) και Time Period (Χρονική Περίοδος)
  1. Αν ο συνθέτης ζούσε σε δύο χρονικές περιόδους, επιλέξτε την χρονική περίοδο στην οποία έζησε περισσότερο.
  2. Αν νομίζετε ο συνθέτης θα έπρεπε να ανήκει και στις δύο χρονικές περιόδους το ίδιο, επιλέξτε μία από τις δύο και αφήστε μια σημείωση στον τομέα Moderator Request των forums.
  3. Παρακαλούμε να συμπεριλάβετε ολόκληρη την ημερομηνία (χρονιά/μήνας/μέρα) των ημερομηνίων γεννήσεως και θανάτου, αν είναι δυνατόν.
 3. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗΝ ΔΗΜΟΥΡΓΕΙΤΕ ΚΕΝΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ. Οι σελίδες συνθετών οι οποίες είναι άδειες για παραπάνω από 24 ώρες μετά τη δημιουργία τους μπορεί να διαγραφούν χωρίς προειδοποίηση.

Δημιουργώντας μια καινούρια σελίδα έργου

 1. Καταρχήν, ελέγξτε αν η σελίδα έργου υπάρχει ήδη στην αντίστοιχη σελίδα συνθέτη. Αν όχι, τότε πηγαίντε στη σελίδα του συνθέτη του έργου, και πατήστε στο "add a piece to this composer page" ("προσθέστε ένα κομμάτι σε αυτή τη σελίδα συνθέτη"). Μην δημιουργείτε διπλές σελίδες έργων! Αν είναι διαφορετικές εκδόσεις του ίδιου κομματιού, χειρόγραφα, σαρώσεις, επαναστοιχειοθετήσεις και μεταγραφές, θα μπούν στην ίδια σελίδα.
 2. Επεξηγήσεις για την φόρμα υπάρχουν στην ίδια τη σελίδα φόρμας. Αν υπάρχουν πεδία πέρα από τα τρία απαραίτητα (τίτλος σελίδας, ύφος, και στύλ κομματιού) τα οποία δεν ξέρετε, αφήστε τα κενά.
 3. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗΝ ΔΗΜΟΥΡΓΕΙΤΕ ΚΕΝΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΡΓΩΝ. Οι σελίδες έργων οι οποίες είναι άδειες για παραπάνω από 24 ώρες μετά τη δημιουργία τους μπορεί να διαγραφούν χωρίς προειδοποίηση.

Προσθέτοντας ένα Αρχείο στη Σελίδα Έργου

 1. Πηγαίντε στη σελίδα έργου του συγκεκριμένου έργου, και πατήστε στο "Add a file to this work page" ("Προσθέστε ένα αρχείο σε αυτή τη σελίδα έργου").
 2. Παρακαλούμε να παρέχετε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες. Αυτό βοηθάει για να αποφευχθούν μπλεξίματα και επιπρόσθετα αρχεία που δεν χρειάζονται. Βοήθεια για να συμπληρώνετε αυτές τις πληροφορίες μπορεί να βρεθεί στη σελίδα IMSLP:Συνεισφέροντας Παρτιτούρες. Τα πεδία εξηγούνται στην ίδια σελίδα υποβολής αρχείου.
Σημειώσεις:
 • Οι μόνοι τύποι αρχείων που επιτρέπωνται είναι PDF, DJVU, MUS, SIB και ZIP. Το όριο μεγέθους αρχείου είναι στα 100MB; δεν θα έπρεπε να υπάρχει λόγος για μεγαλύτερα αρχεία από τόσο, αλλά αν βρεθεί μια τέτοια περίπτωση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Feldmahler στη IMSLP:Λίστα Επικοινωνίας Προσωπικού για να βρείτε μια λύση.

Παράρτημα: Πώς να ανεβάσετε/υποβάλλετε πολλά αρχεία

Πώς να Υποβάλλετε Πολλά Αρχεία

Για να υποβάλλετε πολλά αρχεία μαζί (μέχρι 15) σε μια σελίδα έργου, παρακαλούμε πηγαίντε στο "Add multiple files to this work page" ("Προσθέστε πολλά αρχεία σε αυτή τη σελίδα έργου"), στη σελίδα έργου. Επειδή αυτή η φόρμα είναι μια πρόσφατη προσθήκη στις σελίδες έργου, σε μερικές σελίδες δεν υπάρχει αυτός ο σύνδεσμος. Μπορείτε να προσθέσετε τον σύνδεσμο σε μια σελίδα έργου προσθέτοντας το παρακάτω στη σελίδα:

<br>[[Special:AddMultipleFiles/{{PAGENAME}}|Add multiple files to this work page]]

μετά το "[[Special:AddFile/{{PAGENAME}}|Add a file to this work page]]".

---

Σημειώστε ότι όλα τα πεδία είναι τα ίδια για όλα τα αρχεία, που σημαίνει ότι μάλλον θα χρειαστεί να επεξεργαστείτε χειροκίνητα τη σελίδα μετά την υποβολή.

Πώς να προσθέσετε εικόνες προεπισκόπησης και δείγματα

Εικόνες Προεπισκόπησης

Οι εικόνες προεπισκόπησης εμφανίζονται δεξιά από το κουτί περιγραφής αρχείου.

 • Ανεβάστε μια εικόνα προεπισκόπησης της παρτιτούρας. Παρακαλούμε να γράψετε στο όνομα αρχείου "ΤΝ-" στην αρχή (π.χ. TN-Mahler-SymphonyNo1-Peters.jpg) για να είναι οργανωμένα τα αρχεία.
 • Όλες οι εικόνες προεπισκόπησης μετατρέπονται σε ύψος 165 πίξελ (μέχρι στιγμής), αλλά μπορείτε να τις δείτε στην πλήρη ανάλυσή τους αν πατήσετε στον σύνδεσμο της εικόνας. Οι αναλογίες θα παραμείνουν ώς έχουν μετά την μετατροπή του αρχείου.
 • Οι εικόνες προεπισκόπησης δεν μπορούν να προστεθούν με την φόρμα υποβολής αρχείων, ακόμα. Για να προσθέσετε μια εικόνα προεπισκόπησης, επεξεργαστείτε τη σελίδα του αρχείου και προσθέστε στο πρότυπο το πεδίο
  |Thumb Filename=<<thumnbail filename>>.

Δείγματα Προεπισκόπησης

Αν ένα δείγμα προεπισκόπησης έχει έχει προστεθεί, ένας σύνδεσμος εμφανίζεται στην πρώτη μπάρα της περιγραφής αρχείου. Η προσθήκη προεπισκόπησης των πρώτων μέτρων ενός κομματιού είναι πολύ χρήσιμο, ειδικά στην περίπτωση μεγάλων αρχείων, έτσι ώστε να μπορούν οι χρήστες να αποφασίσουν αν θέλουν να κατεβάσουν το αρχείο ή όχι.

 • Ανεβάστε ένα δείγμα του αρχείου. Να συμπεριλάβετε μερικά από τα πρώτα μέτρα σε πλήρη ανάλυση. Παρκαλούμε να γράψετε "PV-" μπροστά από το όνομα αρχείου (π.χ. PV-Mahler-SymphonyNo1-Peters.jpg) για να είναι οργανωμένα τα αρχεία.
 • Το δείγμα δεν μπορεί να προστεθεί με την φόρμα υποβολής αρχείων ακόμα. Για να προσθέσετε ένα δείγμα, επεξεργαστείτε την σελίδα αρχείου και προσθέστε στο πρότυπο το πεδίο
  |Sample Filename=<<sample filename>>.


Ένα παράδειγμα εικονών προεπισκόπησης και δειγμάτων προεπισκόπησης είναι το κομμάτι Piano Sonata No.11 (Beethoven, Ludwig van).

Υ.Γ. Παρακαλούμε να μην ανεβάζετε εικόνες παραπάνω από 12 megapixels, γιατί θα εμφανίζονται λανθασμένα.

Πώς να υποβάλλετε στον διακομιστή των ΗΠΑ

Επειδή αυτό συμβαίνει πολύ σπάνια, η διαδικασία είναι λίγο πιο περίπλοκη απ'ότι η κανονική διαδικασία υποβολής αρχείων. Μην υποβάλλετε στον διακομιστή των ΗΠΑ αρχεία τα οποία ανήκουν στον δημόσιο τομέα στον Καναδά. Χρησιμοποιήστε την κανονική διαδικασία υποβολής αρχείων.

Βήμα 1: Κανονική υποβολή αρχείου

 1. Κατεβάστε Placeholder.pdf ή αυτό το αρχείο (DjVu).
 2. Μετονομάστε το κατεβασμένο αρχείο (Placeholder.pdf ή Placeholder.djvu) με το όνομα του αρχείου που θέλετε να υποβάλλετε.
 3. Ακολουθήστε την κανονική διαδικασία υποβολής αρχείου με το αρχείο placeholder σαν να υποβάλλετε ένα κανονικό αρχείο. Μην ξεχάσετε να επιλέξετε "File1923" ("Αρχείο1923") στο πρότυπο αρχείου στην φόρμα προσθήκης αρχείου.
 4. Επεξεργαστείτε τη σελίδα και διορθώστε το μέγεθος αρχείου (το οποίο είναι λάθος, αφού χρησιμοποιήσατε το αρχείο placeholder).