IMSLP:Creative Commons Και Performance-Restricted Άδειες


To IMSLP επιτρέπει την υποβολή έργων τα οποία δεν ανήκουν στον δημόσιο τομέα, αλλά για τα οποία έχει δώσει άδεια για διανομή στο IMSLP ο ίδιος ο συνθέτης, και έχει δημοσιεύσει το έργο του κάτω από μία από τις άδειες Creative Commons ή τις αντίστοιχες Performance Restricted άδειες (που θέτουν περιορισμούες σχετικά με την εκτέλεση του έργου). Παρακαλούμε να μην επιλέγετε "δημόσιος τομέας" όταν υποβάλλετε ένα καινούριο έργο με πνευματικά δικαιώματα, γιατί η άδεια "δημόσιος τομέας" δεν είναι έγκυρη στην ΕΕ. Αντ'αυτού, επιλέξτε την άδεια η οποία είναι πλησιέστερη στον δημόσιο τομέα από την οικογένεια αδειών Creative Commons (δηλαδή CC by).

Σημείωση: Από τις 18 Μαΐου 2007, το IMSLP θα δέχεται μόνο άδειες Creative Commons ή τις αντίστοιχες Performance Restricted άδειες όταν υποβάλλετε ένα κομμάτι το οποίο έχει ακόμα πνευματικά δικαιώματα. Η παλιά κατηγορία "προσωπικών" αδειών έχει καταργηθεί.

Contents

Εισαγωγή

Η Creative Commons (CC) είναι μια οικογένια αδειών, που περιλαμβάνει από την πιο βασική άδεια (CC by) η οποία είναι, ουσιαστικά, σαν Δημόσιος Τομέας σύν Απόδoση (δηλαδή να αποδίδεις στο έργο τον αυθεντικό συνθέτη), μέχρι τις πιο περιοριστικές άδειες (CC by-nc-nd), και περιέχει όλες τις ενδιάμεσες άδειες. Σημειώστε ότι όλες οι άδειες Creative Commons περιλαμβάνουν Απόδoση, και άρα η Απόδoση υποδηλώνεται στο IMSLP όταν χρησιμοποιείτε μια άδεια Creative Commons.

Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε τον επιλογέα άδειας για να επιλέξετε την άδεια Creative Commons την οποία θα χρησιμοποιήσετε στο IMSLP. Στη σελίδα προσθήκης αρχείου του IMSLP υπάρχουν πάντα οι τελευταίες εκδόσεις των αδειών Creative Commons στο κουτί επιλογής, αλλά η υπάρχουσα άδεια για έργα τα οποία έχουν υποβληθεί ήδη δεν θα αλλάξει.

Η οικογένεια αδειών Creative Commons έχουν επίσης διεθνοποιημένες ("ported") εκδόσεις, οι οποίες ανήκουν σε διαφορετικές δικαιοδοσίες. Στο IMSLP χρησιμοποιείται η βασική ("unported") έκδοση. Η χρήση άλλων εκδόσεων είναι αποδεκτή, αλλά για λόγους απλότητας και ομοιομορφίας, δεν ενθαρρύνεται. Παρ'όλ'αυτά, αν υπάρχει κάποιος καλός λόγος για τον οποίο θέλετε ή πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια από τις ported εκδόσεις, τότε ξεκινήστε ένα θέμα στον τομέα "Moderator Request" των forums.

Σύνοψη των Έξι Αδειών Creative Commons

Αποκήρυξη: Παρακαλούμε σημειώστε ότι το IMSLP δεν φέρουν καμία ευθύνη ότι οι πληροφορίες που υπάρχουν σε αυτόν τον τομέα είναι νομικώς ακριβείς και δεν αναλαμβάνει καμία νομική ευθύνη γι'αυτό. Προτείνουμε στους συνεισφέροντες οι οποίοι θέλουν να χρησιμοποιήσουν μία από αυτές τις άδειες να μελετήσουν τον νόμιμο κωδικώ προτού χρησιμοποιήσουν την άδεια.

Οι έξι άδειες creative commons βασίονται σε ένα επιτρεπτικό μοντέλο με περιορισμούς. Αυτό σημαίνει ότι οι άδειες υποθέτουν ότι τα πάντα επιτρέπονται, και προστίθενται περιορισμοί ανάλογα με το ποιά άδεια έχει επιλεγεί. Οι παρακάτω είναι ορισμοί των περιορισμοών:

 1. Attribution (by) -- Ο χρήστης αυτού του έργου πρέπει να αποδώσει το έργο στον δημιουργό του.
 2. Share Alike (sa) -- O χρήστης αυτού του έργου πρέπει να χορηγήσει σε παράγωγα έργα του αυθεντικού έργου (παραλλαγές, μεταγραφές κλπ) την ίδια. μια παρόμοια ή μια άλλη, συμβατή άδεια.
 3. Non-commercial (nc) -- O χρήστης αυτού του έργου απαγορεύεται να χρησιμοποιήσει το έργο για εμπορικούς σκοπούς.
 4. No Derivatives (nd) -- O χρήστης αυτού του έργου δεν μπορεί να δημιουργήσει παράγωγα του έργου ή των εκτελέσεων του έργου, αλλά εκτελέσεις επιτρέπονται. Παρακαλούμε αναφερθείτε στον νόμιμο κωδικό για έναν πλήρη ορισμό του όρου "Adaptation" (δηλαδή, παράγωγο).

Οι έξι άδειες Creative Commons είναι, βασικά, συνδυασμοί των τεσσάρων βασικών περιορισμών:

 1. Attribution (by) [legal code] -- Attribution
 2. Attribution Share Alike (by-sa) [legal code] -- Attribution + Share Alike
 3. Attribution Non-commercial (by-nc) [legal code] -- Attribution + Non-commercial
 4. Attribution No Derivatives (by-nd) [legal code] -- Attribution + No Derivatives
 5. Attribution Non-commercial Share Alike (by-nc-sa) [legal code] -- Attribution + Non-commercial + Share Alike
 6. Attribution Non-commercial No Derivatives (by-nc-nd) [legal code] -- Attribution + Non-commercial + No Derivatives

Παρακαλούμε σημειώστε ότι συγκεκριμένοι περιορισμοί (π.χ. εκτέλεση) μπορεί να είναι παραμερισμένοι εγγράφως στο κομμάτι, αν θέλετε.

Αντίστοιχες άδειες Performance-Restricted αντί για τις Creative Commons

Σχόλια

Παρακαλούμε σημειώστε ότι το να υποβάλλετε ένα αρχείο με μία από αυτές τις άδειες δεν ενθαρρύνεται καθόλου αν υπάρχει δυνατότητα υποβολής με μία από τις κανονικές άδειες Creative Commons. Αυτή η οικογένεια αδειών θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον στην περίπτωση όπου η χρήση μιας άδειας Creative Commons είναι αδύνατη ή μη-πρακτική (π.χ. όταν υπάρχει πρόβλημα με μία συλλεκτική κοινότητα). Ο περιορισμός των εκτελέσεων του έργου σε οποιαδήποτε μορφή (είτε δωρεάν είτε όχι) υποδηλώνει έναν σημαντικό περιορισμό στα δικαιώματα του χρήστη, κάνοντα το έργο "ελεύθερο" μόνον με την χρηματική αξία του έργου, και θα πρέπει να αποφεύγεται αν είναι δυνατόν.

Φυσικά, η υποβολή με μία από αυτές τις άδειες είναι πολύ καλύτερη από μια εντελώς εμπορική άδεια, οπότε μην διστάσετε να υποβάλλετε έργα με μια από αυτές τις άδειες αν δεν είναι δυνατή η υποβολή με μία από τις Creative Commons. Προτείνουμε να επαναδημοσιεύσετε το έργο με μία από τις άδειες Creative Commons αργότερα, όταν είναι δυνατό.

Οι Άδειες

Όπως δηλώνει το όνομα, αυτή η οικογένεια αδειών δεν επιτρέπει κανενός είδους δημόσιες εκτελέσεις/ηχογραφήσεις. Αυτή τη στιγμή, υπάρχουν οι εξής άδειες:

 1. Performance Restricted Attribution Non-commercial No Derivatives 1.0 (pr-by-nc-nd) -- by-nc-nd + No Public Performance

Μπορείτε, φυσικά, να ζητήσετε άλλες άδειες performance-restricted βασισμένες στις άδειες Creative Commons, αν θέλετε, πηγαίνοντας στον τομέα "Moderator Request" των forums. Επιπλέον άδειες αυτής της οικογένειας θα προστεθούν σύντομα, αλλά το να τις ζητήσετε στα forums θα επιταχύνει την προσθήκη της άδειας στη λίστα (θα προστεθεί πιθανώς μόλις μερικές μέρες αφότου την ζητήσετε).

Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)

Ερώτηση: Τι θα γίνει αν έχω ήδη χορηγήσει μια άλλη άδεια στο έργο μου?

Απάντηση: Μπορείτε απλώς να ξαναδημοσιεύσετε το έργο με μία από τις Creative Commons ή τις Performance-Restricted άδειες. Αν και οι δύο άδειες είναι δωρεάν, οι χρήστες του αρχείου θα μπορούν να διαλέξουν ποιά από τις δύο άδειες θα επικαλεστούν όταν χρησιμοποιούν το αρχείο.

Σύνδεσμοι