IMSLP:Επιβεβαιώνοντας Κατάσταση Πνευματικών Δικαιωμάτων


Αυτή η σελίδα περιλαμβάνει βασικές οδηγίες για να επιβεβαιώνετε αν μια παρτιτούρα ανήκει στον δημόσιο τομέα.

Πώς να επιβεβαιώσετε ότι η παρτιτούρα ανήκει στον δημόσιο τομέα

Θα πρέπει να κάνετε μια βασική έρευνα αν σχεδιάζετε να ανεβάσετε μια παρτιτούρα που δεν είναι είναι σίγουρο αν ανήκει στον δημόσιο τομέα.

  • Στις περισσότερες παρτιτούρες, η χρονιά την οποία ισχύουν τα πνευματικά δικαιώματα αναγράφεται στην πρώτη σελίδα με νότες. Αναφορές στην ημερομηνία δημοσιεύσης βρίσκονται, συνήθως, και στην σελίδα τίτλου, στο πίσω μέρος της σελίδας τίτλου, στα περιεχόμενα ή στην σελίδα ενορχήστρωσης. Όμως, πολλές Ευρωπαϊκές παρτιτούρες από τα 1800 μέχρι και την δεκαετία του 1980 δεν έχουν καμία σημείωση σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα. Απουσία αναφοράς πνευματικών δικαιωμάτων δεν εγγυάται ότι ένα συγκεκριμένο έργο ανήκει στον δημόσιο τομέα στις ΗΠΑ!'
  • Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να υπολογίσετε την ημερομηνία δημοσιεύσης. Ένας τρόπος είναι να αναγνωρίσετε τον επιμελητή της παρτιτούρας, του οποίου το όνομα φαίνεται -τυπικά- στην πρώτη σελίδα με νότες ή/και στην σελίδα τίτλου, και να ψάξετε στο google ή στην wikipedia για να προσδιορίσετε αν ανήκει στον δημόσιο τομέα ή όχι. Υπάρχουν, επίσης, και βιογραφίες συγκεκριμένων συνθετών, οι οποίες δίνουν λεπτομερείς πληροφορίες σε ημερομηνίες πρώτων δημοσιεύσεων και επανεκδόσεων, τον αρχικό εκδότη, τους μετέπειτα εκδότες, διευθύνσεις, τιμές, αριθμός μητρώων, στοιχειοθέτες και εκτυπωτές. Το βιβλίο The Book of World Famous Music του J. Fuld είναι αρκετά πλούσιο σε τέτοιου είδους πληροφορίες. Τέλος, θα πρέπει να ψάξετε πληροφορίες σχετικά με τον εκδότη είτε μέσω internet είτε μέσω τυπωμένων κατάλογων. Κάποιες εκδοτικές εταιρίες σταμάτησαν να λειτουργούν πρίν το μαγικό έτος (των πνευματικών δικαιωμάτων στις ΗΠΑ) 1923. Άλλοι κρατούν μια βάση δεδομένων με παλαιότερες εκδόσεις στην ιστοσελίδα τους.
  • Ψάξτε για πληροφορίες σχετικά με τους εκδότες σε καταλόγους βιβλιοθηκών. Πολλές βιβλιοθήκες έχουν πληροφορίες σχετικά με τις εκδόσεις όπως ημερομηνίες, αριθμούς μητρώων και επιμελητών στις βάσεις δεδομένων τους.
Το On-Line Κατάλογος του Julliard έχει μια αρκετά μεγάλη λίστα με αριθμούς μητρώων και εκδόσεων.
Indiana University keeps plate and edition numbers for some works.
  • Τα οπισθόφυλλα παλιών παρτιτούρων συχνά περιέχουν πολύτιμες πληροφορίες, όπως μια λίστα με εκδόσεις από τον ίδιο εκδότη που τυπώθηκαν την ίδια περίοδο με το κομμάτι το οποίο σκοπεύετε να σαρώσετε!
  • Δοκιμάστε να κάνετε μια αναζήτηση στο Google / Google Scholar με τον τίτλο της έκδοσή σας. Αρκετά συχνά γράφονται σχόλια για τις καινούριες εκδόσεις σε περιοδικά/ιστοσελίδες σχετικά με τη μουσική. Αν έχετε πρόσβαση στο jstor.org, θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες.
  • Το Sheetmusicplus σου επιτρέπει (μερικές φορές) να δείς τις πρώτες σελίδες μιας παρτιτούρας. Αυτό είναι πολύ πολύτιμο, αφού μπορείς να δείς και τους αριθμούς εκδόσεων καθώς και αριθμούς μητρώων πλακών εκεί!
  • Μπορείτε επίσης να ψάξετε τα αποτελέσματα έρευνας άλλων χρηστών στην σελίδα Ιστορικές Πληροφορίες Δημοσιεύσεων, ή στις σελίδες για μερικούς από τους εκδότες εδώ στο IMSLP, όπως οι Breitkopf und Härtel.
  • Όταν τελειώσετε την έρευνά σας, παρακαλώ προσθέστε τα αποτελέσματα της δουλειάς σας σε μία από τις παραπάνω σελίδες για να διευκολύνετε άλλους χρήστες που πιθανόν να ψάχνουν τις πληροφορίες που έχετε ήδη βρεί, και να σιγουρευτείτε ότι προσθέσατε πληροφορίες σχετικά με τον εκδότη στην περιγραφή του αρχείου, ώς απόδειξη ότι το αρχείο ανήκει στον δημόσιο τομέα.

Αποφυγή αναπαραγωγής εμπορικών σημάτων και λογότυπων

Με την πρόσφατη ανάπτυξη του εμπορικού τομέα της σάρωσης μουσικής, διάφορες εταιρίες δημιουργήθηκαν οι οποίες εμπορεύονται σαρωμένες παρτιτούρες που ανήκουν στον δημόσιο τομέα. Οι τρείς μείζονες εταιρίες αυτή τη στιγμή είναι η CD Sheet Music, η Everynote και η Elibron. Ενώ το περιεχόμενο των παρτιτούρων που παράγεται από αυτές τις εταιρίες ανήκουν στον δημόσιο τομέα, οποιουδήποτε είδους προστιθέμενο υλικό όπως πρόλογοι προστατεύονται από τα αντίστοιχα πνευματικά δικαιώματα, όπως επίσης και τα λογότυπα/εμπορικά σήματα των εταιριών προστατεύονται από νόμους περί εμπορικών σημάτων (trademarks). Σε αντίθεση με τα πνευματικά δικαιώματα, τα λογότυπα και τα εμπορικά σήματα μιας εταιρίας προστατεύονται από τον νόμο για όσον καιρό η εταιρία λειτουργεί χρησιμοποιώντας τα λογότυπα αυτά. Έτσι, αν μια συγκεκριμένη παρτιτούρα του Alfred στις Kalmus Classic Series είναι πολύ εμφανώς μια ανατύπωση του Bach Gesellschaft Ausgabe του 19 αιώνα, είναι απαραίτητο να αφαιρεθεί το εταιρικό λογότυπο από οποιεσδήποτε σαρώσεις σκοπεύετε να ανεβάσετε στο IMSLP. Ο ίδιος κανόνας ισχύει και για όλες τις εταιρίες που λειτουργούν αυτή τη στιγμή, όπως οι Dover, οι Kalmus, οι Masters, και οι Luck's. Όταν έχετε αμφιβολίες, αφήστε ένα μήνυμα στα forums προτού ανεβάσετε αρχεία που περιλαμβάνουν λογότυπα ή/και εμπορικά σήματα.