IMSLP:คำถามที่ถามบ่อย

This page contains the answers to a list of frequently asked questions.


Contents

ทั่วไป

อะไรคือ IMSLP

IMSLP ย่อมาจาก International Music Score Library Project ซึ่งมีควาหมายว่า โครงการห้องสมุดโน้ตดนตรีนานาชาติ ได้เริ่มต้นในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2006. มันเป็นโครงการสำหรับการสร้างเว็บไซด์ห้องสมุดของโน้ตเพลงที่เป็นสมบัติสาธารณะโดยใช้หลักวิกิ และมันก็ยังเป็นมากกว่านั้น สมาชิกสามารถแลกเปลี่ยนความคิดทางดนตรีในเว็บไซด์ ส่งผลงานของตนเอง หรือฟังบทประพันธ์ของคนอื่น นี่ทำให้ IMSLP เป็นชุมชนที่กำลังเติบโตด้วยผู้ที่ชื่นชอบดนตรี
ดูเพิ่ม IMSLP:เป้าหมาย

อะไคือ'วิกิ' ?

วิกิ (Wiki) คือเว็บไซด์ที่มีพื้นฐานบนการช่วยเหลือกันของสมาชิกของวิกินั้น (หรือแม้แต่ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก แต่ที่อยู่ IP ของเขาจะถูกบันทึกไว้เพื่อความปลอดภัย) โดยหน้าต่างๆ จะสามารถแก้ไขได้โดยทุกคน ผู้พัฒนาวิกีแรก (เจมส์ เวลส์) ได้กล่าวไว้ว่า วิกิคือ ' ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ง่ายที่สุดที่จะสามารถทำงานได้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู วิกิ (ในวิกิพีเดีย)

ใครเป็นเจ้าของ IMSLP?

ไม่มีใครที่เป็น 'เจ้าของ' ของ IMSLP อย่างไรก็ตาม ถ้ามีคนหนึงที่จะเราควรจะขอบคุณสำหรับ IMSLP คนๆ นั้นก็คือ Feldmahler ผู้เริ่มโครงการนี้ทั้งหมด และมีความรับผิดชอบต่อการจ่ายเงินและซ่อมแซมเซอร์เว่อร์ที่เป็นที่เก็บของไฟล์ต่างๆ บน IMSLP นอกจากนั้น ก็ยังรับผิดชอบเกี่ยวกับการปรับปรุงโปรแกรมวิกิ และองค์กร มิฉะนั้นเเล้ว IMSLP เป็นของ ของชุมชนนั้นคือ สำหรับทุกๆคนที่ได้มาช่วยเหลือ IMSLP

ใครคือพวก 'ผู้ดูแล' (Administrators)

ผู้ดูแล (Administrators) หรือ 'sysops' คือสมาชิกที่ได้สิทธิเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกระทำต่างๆ ใน IMSLP เช่นการลบบทความหรือไฟล์ ป้องกันหรือยกเลิกการปองกันหน้า การบล็อกและยกเลิกการบล็อกที่อยู่ IP (กล่าวคือการแบน/ไม่แบนสมาชิก) ผู้ดูแลมีความรับผิดชอบที่จะรักษาความสงบและความเป็นระบบของเว็บไซด์นี้ และจะให้แน่ใจว่าทุกอย่างสามารถทำงานได้ตามปกติ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดู IMSLP:ผู้ดูแล and the คณะบุคลากรของ IMSLP

ฉันจะไปเป็นผู้ดูแลได้อย่างไร

อย่างแรกเลย คือคุณไม่ขอที่จะเป็นผู้ดูแล

อย่างที่สอง คุณต้องแสดงความทุ่มเทต่อเว็บไซด์ให้เห็น ว่าคุณทำงานอย่างจริงจัง คุณต้องแสดงให้เห็นว่าคุณมีความรู้มากกว่าแค่พื้นฐานของการทำงานของวิกิ และความประพฤติที่เป็นผู้ใหญ่ในเว็บไซด์ และสุดท้าย จะต้องมีความต้องการที่จะให้คุณมาเป็นหนึ่งในคณะผู้ดูแล ถึงแม้ว่าคุณอาจจะไม่ได้ตำแหน่ง 'ผู้ดูแล' แต่มันก็ยังมีตำแหน่งอื่นๆ ที่อาจจะตรงกับความต้องการคุณ และคุณอาจจะเติมเต็มความต้องการสำหรับบางตำแหน่งที่ต้องการความสามารถที่เฉพาะ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูตำแหน่งงานที่ยังว่างอยู่

IMSLP ถูกกฏหมายหรือไม่

ใช่ IMSLP ถูกกฏหมายเพราะเซอร์เว่อร์ของ IMSLP ตังอยู่ในประเทศแคนาดา IMSLP ต้องทำตามกฏหมายลิขสิทธิของประเทศแคนาดา นอกจากนี้ก็ยังมีเซอร์เว่อร์ที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาที่ไม่ได้อยู่ในเครือเดียวกันและถูกกฏหมาย โดยจะสามารถใช้ได้เฉพาะผู้ดูแล โน้ตเพลงต่างๆ ที่ส่งเข้ามาใน IMSLP จะเป็นสมบัติสาธารณะ หรือได้รับการอนุญาติจากผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ สถานะทางลิขสิทธิของแต่ละไฟล์จะถูกเขียนไว้ และมีการระบุไว้ว่า จะถูกกฏหมายหรือไม่ถ้าจะดาวน์โหลดไฟล์ในสหภาพยุโรป
หมายเหตุ: ไฟล์ที่ติดลิขสิทธิ์ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป จะถูกกันจากการดาวน์โหลด เพราะองค์ที่เป็นเจ้าของ IMSLP ทางกฏหมาย ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา ไฟล์ที่ติดลิขสิทธิ์ในประเทศสหรัฐอเมริกา แต่เป็นสาธารณะสมบัติในประเทศแคนาดา และสหภาพยุโรป จะสามารถดาวน์โหลดได้ ผ่านเซ่อร์เว่อร์ในสหภาพยุโรปที่อยู่คนละเครือ

อะไรคือ "สมบัติสาธารณะ"?

สมบัติสาธารณะหมายถึงโน้ตเพลงทุกโน้ตเพลง(และผลงานศิลปะประเภทอื่นๆ)ที่ได้เผยแพร่มามากกว่า 50 ปีแล้วจะไม่ถูกปกป้องโดยลิขสิทธิ์ในแคนาดา ตราบใดที่ผู้ประพันธ์ตายไปแล้วมากกว่า 50 ปีเช่นกัน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดูสมบัติสาธารณะ หรือ IMSLP:ลิขสิทธิ์อย่างง่าย.

อะไรคือ "[TB]"?

ทุกโน้ตเพลง (ยกเว้นโน้ตเพลงที่เพิ่งใส่เข้ามา) บน IMSLP จะต้องถูกตรวจลิขสิทธิ์โดย ทีมงาน ของเรา (ดูข้างล่างสำหรับคำอธิบายสำหรับรหัสต่างๆ) บางไฟล์จะไม่เป็นสมบัติสาธารณะ ในสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป และจึงถูกทำเครื่องหมายด้วย "[TB]" ซึ่งย่อมาจาก "Technical Block" ซึ่งแปลว่า การบล็อกทางเทคนิค ซึ่งโน้ตเพลงพวกนี้ได้ถูกบล็อกเพราะมันไม่ถูกกฏหมายลิขสิทธิ์ที่จะดาวน์โหลดทั้งในสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุปโรป ซึ่งมีผู้ใช้ IMSLP อยู่มากที่สุด

รหัสทางลิขสิทธิพวกนี้ หมายความว่าอย่างไร?

โน้ตเพลงแต่ละโน้ตเพลงจะมีตัวอักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัวอยู่ เช่น V/V/V - พวกนี้แปลว่าอะไร?
นี่คือรหัสของการตรวจสอบลิขสิทธิ์ เนื่องจากลิขสิทธิ์ในแต่ละประเทศจะไม่เหมือนกัน เราจึงแบ่งกลุ่มของผู้ใช้ออกเป็นสามกลุ่มที่ผู้ใช้ส่วนมากจะอยู่

รูปแบบของรหัสคือ สถานะในแคนาดา/สถานะในสหรัฐอเมริกา/สถานะในสหภาพยุโรป

V = ตรวจสอบแล้วว่าเป็นสมบัติสาธารณะ (PD)
C = ตรวจสอบแล้ว มีโอกาสที่จะเป็นสมบัติสาธารณะสูง แต่ยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจน
U = ยังไม่ได้ตรวจสอบ
N = มีลิขสิทธิ์
!N = มีลิขสิทธิ์ แต่ได้รับการอนุญาติจากเจ้าของเเล้ว
เลขสีแดง = มีลิขสิทธิ์ โดยระบุปี ค.ศ.ที่จะเป็นสมบัติสาธารณะ (ซึ่งจะเปิดไฟล์ในดาวน์โหลดในปีนั้นโดยอัตโนมัติ)
* = ด้วยการพิจารณาว่าเป็นฉบับดั้งเดิม ("Urtext"), หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆจากฉบับดั่งเดิม (มีผลต่อเมื่อไม่ได้เป็นสาธารณะโดยกฏหมาย' ทั่วไป')

IMSLP โฮส์ตอยู่ที่ใด?

เซ่อร์เว่อร์ของ IMSLP ต้ั้งอยู่ในประเทศแคนาดา นี่คือสาเหตุที่ IMSLP ใช้กฏหมายลิขสิทธิ์แคนาดา

ใครเป็นคนที่อัพโหลดไฟล์?

ใครๆ ก็สามารถเพิ่มหน้านักประพันธ์ หน้าผลงาน หรือแม้แต่ส่งผลงาน อย่างไรก็ตาม คุณต้องเป็นสมาชิกของ IMSLP ก่อน เพื่อจะสามารถช่วยเหลือ IMSLP ได้เนื่องจากเหตุผลทางด้านความปลอดภัย (เพราะฉะนั้น เราจะได้แกะรอยตายการเพิ่ม การลบ การส่ง การแก้ ฯลฯ เพื่อจะยับยั้งการก่อกวน)

แล้วถ้ามีคนมาลบไฟล์ทั้งหมดหล่ะ?

ในทางปฏิบัติ เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่สามารถลบไฟล์ได้ สิ่งที่แย่ที่สุดที่สมาชิกธรรมดาจะทำได้ คือการลบข้อมูลออกจากหน้าทั้งหมด ซึ่งก็สามารถแก้กลับได้โดยผู้ใช้ทั่วไป นอกจากนั้น เพราะว่าการที่คุณจะสามารถเปลี่ยนข้อมูลของหน้าได้ คุณต้องเป็นสมาชิก ผู้ดูแลระบบของ IMSLP ก็จะสามารถตรวจสอบผู้ก่อกวนได้ และแบนจากการใช้ IMSLP อีก ถ้ามีหลักฐานว่าผู้ใช้คนนั้น มีเจตนาร้ายต่อเว็บไซด์ และไม่ใช่เพราะความบังเอิญ การก่อกวน จะไม่มีการอภัยโทษให้แต่อย่างใดใน IMSLP และวิกิอื่นๆ ด้วย

IMSLP จะน่าเชื่อถือได้อย่างไร ในเมื่อใครก็แก้ได้?

ในลักษณะเดียวกับที่วิกิพีเดียน่าเชื่อถือ ถึงแม่ว่าจะมีคนมากกว่าที่จะแก้ไขได้ โดยไม่ต้องลงทะเบียนกับวิกิพีเดีย บุคคลต่างๆ ที่ช่วยเหลือ IMSLP ทำเช่นนั้นเพราะเขาอยากจะทำ พวกเขาไม่มีส่งอื่นใดในจิตใจนอกจากการช่วยเหลือชุมชนดนตรีนี้ เพราะฉะนั้น เราจะพยายามให้ดีที่สุดที่จะรักษาระดับของ IMSLP ให้สูงเท่าที่จะเป็นไปได้ เพราะฉะนั้น บุคคลต่างๆจะค้นพบ IMSL และจะได้ประโยชน์จากงานของคนอื่น หรือไดประโยชน์จากการช่วยเหลือ

ด้านเทคนิค

ลิงค์สีฟ้าและลิงค์สีแดง ต่างกันอย่างไร?

ลิงค์สีฟ้าจะนำไปสู่หน้าที่มีอยู่แล้ว (กล่าวคือ หน้าหรือหมวดหมู่ที่สร้างขึ้นโดยสมาชิกคนอื่น และมีเนื้อหาในนั้น) ในขณะที่ลิงค์สีแดงจะนำไปสู่หน้าซึ่งยังไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมา โดยการกดลิงค์สีแดง คุณจะสามารถแก้ไขหน้านั้น และบันทึกการสร้างนั้น การกระทำนี้ จะทำให้ลิงค์ต่างๆ ที่จะทำไปหน้านั้น เป็นสีฟ้า

ฉันจะย้อนกลับการแก้ไขได้อย่างไร?

ให้คุณไปที่หน้าประวัติ (History) ของหน้านั้นและเลือกรุ่นของหน้านั้นที่่คุณอยากจะย้อนกลับไป (หรือขั้นที่คุณต้องการย้อนกลับนั่นเอง) ให้คุณเปิดหน้านั้น คัดลอกโค้ดของหน้านั้นมา และแทนที่โค้ดของหน้าปัจจุบันด้วยโค้ดที่คัดลอกมา นี่คือวิธีที่เราจะสามารถแก้ไชหน้าที่ถูกล้าง (ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่ตั้งใจ) กลับไปสู่สภาพดั้งเดิมโดยสมาชิกคนแรกที่มาพบได้

ฉันควรทำไงดี ถ้าเกิดการดาวน์โหลดไม่สมบูรณ์หรือผิดพลาด ใน IE6 or IE7?

ถ้าคุณเกิดการดาวน์โหลดที่ไม่สมบูรณ์ หรือผิดพลาดเมื่อใช้ IE6 หรือ IE7 (Internet Explorer)ให้ล้างแคชของเว็บบราวเซ่อร์ของคุณ แล้วลองใหม่ หรือให้เปลี่ยนเป็นเว็บบราวเซ่อร์อื่นแทน (เช่น Firefox หรือ Opera).ปัญหานี้เกิดจากความผิดพลาดในตัวโปรแกรม IE ซึ่งเราไม่สามารถแก้ได้ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

การแก้ไข

ฉันจะสร้างหน้าใหม่ได้อย่างไร?

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู Help:การสร้างหน้าใหม่.

ฉันจะแก้ไขหน้าได้อย่างไร?

คุณสามารถกดลิงค์สีแดง ซึ่งจะนำไปสู่หน้าแก้ไขหน้านั้น หรือแค่เพียงกดปุ่ม "แก้ไข" (Edit) ที่อยู่ข้างบนบทความทุกบทความ และคุณก็สามารถแก้ไขได้เเล้ว
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู Help:การแก้ไขหน้า.

ฉันจะเปลี่ยนหัวข้อบทความได้อย่างไร?

เมื่อคุณได้แก้ไขหน้าเกินจำนวนหนึ่งเเล้ว (หลังแคบป์ชาหายไป) จะมีแท็ปใหม่ปรากฏขึ้นมา ชื่อ "เปลี่ยนชื่อ" (Move) อยู่ข้างบนบทความทุกบทความ ถ้าคุณกดปุ่มนั้น คุณจะสามารถที่จะเปลี่ยนหัวข้อนั้น เป็นอะไรก็ได้ที่คุณต้องการ แต่โปรดทำตาม กฏการตั้งชื่อหน้า ของเราด้วย

ฉันจะลบบความได้อย่างไร?

สมาชิกปกติไม่สามารถลบหน้าได้ด้วยตนเอง ถ้าคุณเห็นว่ามีหน้าที่ต้องทำการลบ ให้คุณแท็กไว้ด้วยแม่แบบ การลบ และจะมีผู้ดูแลระบบมาช่วยลบตามความเหมาะสม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู Help:การลบหน้า (มีคำอธิบายเรื่องการใช้แม่แบบ การลบ)

มีรูปแบบไหนบ้างที่ฉันใช้ได้?

จะมีภาษา 'วิกิ' อยู่แล้วซึ่งเป็นที่นิยมสำหรับบทความในทุกวิกิซึ่งคุณต้องคุ้นเคยกับมันก่อนที่จะไปแก้ไขหน้า (มิฉะนั้น แม้กระทั่งการแก้ไขปัญหาการพิมพ์ผิด ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ยากมาก)
คุณสามารถไปที่ Help:Tutorial/การแก้ไขหน้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หรือไปที่Help:การแก้ไข (ใน wikimedia.org) สำหรับคู่มือที่ครอบคลุมมากกว่า

ใช้ HTML ได้หรือไม่?

ทั้งใช่และไม่ ควรใช้ภาษาวิกิที่มีอยู่เเล้วแทนการใช้ภาษา HTML เพราะมันรวบรัดกว่ามาก อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้ HTML และ CSS ได้บ้างถ้าคุณพบกับปัญหาด้านรูปแบบซึ่งแก้ไขไม่ได้ด้วยภาษาวิกิธรรมดา เช่น แท็ก<sub></sub> และ <sup></sup> ต้องใช้สำหรับคำที่ถูกยกและห้อย (Superscript, Subscript)

ผู้ใช้

ฉันจะสมัครเป็นสมาชิก IMSLP ได้อย่างไร?

ให้คุณเพียงกดลิงค์ "ล็อกอิน/สร้างบัญชีผู้ใช้" ในมุมบนขวาของหน้าไหนก็ได้ และเติมข้อมูลของคุณ

ฉันจะแก้ไขหน้าผู้ใช้งานของฉันอย่างไร?

เหมือนกันกับวิธีที่คุณจะแก้ไขหน้าอื่นๆ คุณยังสามารถใช้ แม่แบบเบเบล และ Instrเพื่อระบุว่าคุณกำลังพูดภาษาไหนอยู่บ้าง และเครื่องดนตรีชนิดใดบ้างที่เราเล่น ในระดับไหน คุณยังสามารถเขียนรายละเอียดเกี่ยวกับตนเอง ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับดนตรี ความคาดหวังกับ IMSLP โน้ตเพลงใดบ้างที่คุณจะสแกน หรือ โน้ตเพลงใดบ้างที่คุณต้องการ ฯลฯ

ฉันจะส่งข้อความให้สมาชิกคนอื่นได้อย่างไร?

ถึงแม้ว่าจะไม่มีบริการ "ส่งข้อความส่วนตัว" ในเว็บวิกิ แต่คุณสามารถใส่ "ข้อคิดเห็น" ลงในหน้าของผู้ใช้คนอื่นได้ เพื่อที่จะทำอย่างนั้น ให้คุณกดลิงค์ "อภิปราย" และจากนั้นให้คุณกดเครื่องหมายบวก และทิ้งข้อความ หรือข้อคิดเห็นของคุณไว้ เมื่อสมาชิกคนนั้นล็อกอินเข้า IMSLP อีกครั้ง พวกเขาจะถูกเตือนว่าพวกเขามีข้อความใหม่ อย่างไรตาม ข้อความที่เขียนนี้ จะเผยแพร่ต่อสาธารณะและสมาชิกทุกคน เพราะฉะนั้นอย่าพิมพ์อะไรที่คุณไม่ต้องการให้คนอื่นเห็น
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดู Help:Tutorial/Talk_pages หรือ Help:หน้าอภิปราย (ในวิกิพีเดีย)

ฉันจะตอบกลับข้อความได้อย่างไร?

คุณสามารถที่จะตอบกลับได้โดยการเขียนบนหน้าอภิปรายของคุณเอง หรือหน้าอภิปรายของคนที่คุณจะตอบกลับ ไม่ว่าคุณจะตอบที่ไหนก็ตาม โปรดใส่ย่อหน้าสำหรับการตอบกลับของคุณด้วยy (พิมพ์ ":" ก่อนย่อหน้าทุกย่อหน้า) เพื่อทำให้หน้าอภิปรายดูเรียบร้อยและง่ายต่อการอ่าน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู Help:Tutorial/Talk_pages หรือ Help:หน้าอภิปราย (บนวิกิพีเดีย)

การสนับสนุน

ฉันจะสนับสนุนได้อย่างไร?

มีวิธีอยู่มากมายที่จะช่วยเหลือ IMSLP ตั้งแต่การแก้ไขหน้า การแก้ไขคำที่สะกดผิดๆ การช่วยแปล IMSLP เป็นภาษาอื่นๆ และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งเป็นสิ่งที่ทางชุมชนของ IMSLP ขอขอบคุณอย่างมาก ข้างล่างคือรายการวิธีง่ายที่คุณจะสามารถช่วยเหลือ IMSLP ได้

การส่งโน้ตเพลง

นี่เป็นวิธีช่วยเหลือที่ทำบ่อยที่สุดใน IMSLP คุณสามารถที่จะส่งไฟล์ที่คุณเจอใน เว็บไซด์โน้ตเพลงอื่นๆ ที่มีโน้ตเพลงต่างๆที่ไม่มีใน IMSLP หรือการสแกนโน้ตเพลงที่คุณมีอยู่เเล้ว และอัพโหลดขึ้นมาบน IMSLP (แต่ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม โปรดทำให้แน่ใจว่า โน้ตเพลงนั้นอยู่ในหนึ่งใน สกุลไฟล์ ที่ IMSLP รับได้)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู IMSLP:การส่งโน้ตเพลง (และ IMSLP: การสแกนโน้ตเพลง ถ้าคุณจะสแกนโน้ตเพลงด้วยตัวคุณเอง)

การสนธนาเกี่ยวกับผลงาน

ตามที่ได้ระบุไว้ในย่อหน้าแรกของหน้านี้ [จะมีการเขียนต่อ]

การแก้ไขหน้า

ถ้าคุณสังเกตพบเห็นว่ามีการพิมพ์ผิด การเขียนวันที่ผิดในหน้านักประพันธ์ หรือคุณทราบข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับผลงานหนึ่งซึ่งไม่ได้มีการระบุไว้ คุณสามารถที่จะแก้ไขหน้านั้นได้เลย และทำสิ่งที่คุณคิดว่าผิดให้ถูกต้อง นี่เป็นเรื่องที่สำคัญมาก ถึงแม้ว่าจะมีความพยายามมากเพียงใดที่จะลดข้อผิดพลาดในการพิมพ์บทความใหญ่ๆ มันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่ข้อผิดพลาดบางอย่างจะยังมีอยู่ และมันก็เป็นความรับผิดชอบของเรา ที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดนั้น
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแล IMSLP โปรดดู IMSLP:การดูแล IMSLP.

การแปลไปเป็นภาษาอื่นๆ

นี่เป็นงานที่ยุ่งยากที่สุด กินเวลามากที่สุด และต้องใช้ความตั้งใจอย่างมาก และเป็นการช่วยเหลือที่ดีมากอย่างหนึ่งที่คนสักคนจะช่วย IMSLP ได้
ถึงแม้ว่าการแปลภาษาทั้งเว็บไซด์ IMSLP ด้วยตัวคุณเองอาจจะฟังดูเป็นงานที่เหนื่อยมาก แต่เมื่อเราหมายถึง "การแปลภาษา" เราไม่ได้หมายถึงแบบนั้น เราหมายถึงว่าคุณช่วยผู้อื่นช่วยแปลภาษาอังกฤษใน IMSLP เช่น ถ้าคุณพูดภาษาไทย และคุณเห็นว่ามีหน้า ๆ หนึ่งที่ยังไม่ได้แปลไปเป็นภาษาไทย คุณก็สามารถแปลแค่เฉพาะหน้านั้น ผู้ใช้คนอื่นๆ ก็จะเห็นสิ่งที่คุณทำ และทำตามตัวอย่างของคุณ ด้วยวิธีนี้ ถึงแม้จะใช้เวลามากเพียงใด แต่ IMSLP ก็เป็นจะเป็นเว็บไซด์สากลมากขึ้น
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู IMSLP:Internationalization.
สำหรับผู้ที่อยากแปลไปเป็นภาษาไทย โปรดติดต่อ Krismath

Providing ideas

The simplest idea can contribute highly to IMSLP. IMSLP itself began as an idea, and it developed to what it is today. And it didn't just develop on its own, it developed through the criticisms, suggestions and improvements of people who visited the site. If you think something could be done more easily, faster, or better, feel free to notify one of the admins about it, and be sure that your idea will be considered by the administration as soon as possible.
You can contact the administrators by visiting this page

Help make IMSLP more known

You can help IMSLP to become more widely known by telling your friends, telling your music class at school, by linking to an IMSLP piece or composer page from the respective piece or composer article in Wikipedia or other site, or by contacting other sites and collaborating with them, as we have done with PianoSociety.com, and now all the recordings on their site link to the composer page here on IMSLP, and we have added "Recording" fields in the "Add File" form which link back to PianoSociety. This is expected to highly increase traffic on IMSLP.
See also: IMSLP:Linking across projects

Mirroring IMSLP

Exactly what is mirrored? What software do I need?

Only the static files are mirrored; there will be no dynamic content. Therefore any web server is fine. I would recommend Lighttpd if you have not decided on one yet.

Can I choose an absolute bandwidth amount instead of a percentage of the total bandwidth?

No unfortunately. This would be extremely hard to monitor from the main server. You will have to monitor the bandwidth usage yourself. There will be a way for you to temporarily disable traffic redirect to your mirror, but it should only be used in emergency situations, and not regularly (or the bandwidth specified would be pointless).

How can I upload scores?

You must first check if the score you are about to upload has not already been uploaded. Then, you must check whether or not the composer page for the score's composer exists here on IMSLP or not. If it doesn't, you have to create it first. Then, you have to create the respective Work Page for your score, and then you need to submit the file to it.
Detailed instructions can be found on the page IMSLP:Score submission guide


Can I upload my own compositions?

Of course :) As long as you make sure to publish your composition under one of the permissible licenses.
For more information on Creative Commons licenses, visit IMSLP:Creative Commons and Performance Restricted licenses.

What if I already licensed the work under another license?

You can simply re-license the work under a Creative Commons or Performance Restricted license. If both licenses are free (as in, no money required), the users of the file will be able to choose the license they want to use the file under.

Why was my submission deleted?

Currently, you can search for the deletion reason of the page on the deletions log page. When this Mediawiki bug is fixed, you will be able to find the deletions in your Special:Watchlist, which will only list pages that you have submitted files to. Remember: even if your submission was deleted, your contribution to IMSLP is still very much appreciated :) Everyone makes mistakes sometimes, and admins are there to correct them; deleting a page is never personal.

What do I do if I find missing pages in a file, or other errors?

You can simply edit the page and add a note to the "Misc. Notes" section of the file entry. You may also add a message to the submitter's user talk page, but remember that in many cases those files are not scanned by the submitter, so the submitter may be unable to do anything about it. However, other people might, which is why adding a note to the file entry is more important.
In addition, if the missing page is part of the Bach-Gesellschaft Ausgabe project, you may also report it to this page.